ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NganhMSSVHoTen
TongTinChi_TL
DiemTrungBinh_TL
Đạt 4AV/
Chuẩn NN
GioiTinhEmail
ChuyenNganh
2
Công nghệ Sinh học
20180328Nguyễn Như Nguyễn1138.44xNam
20180328@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
3
Công nghệ Sinh học
20180378Tạ Hà Anh Thư1188.39xNữ
20180378@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
4
Công nghệ Sinh học
19180324Trương Quỳnh Nhi1466.98xNữ
19180324@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
5
Công nghệ Sinh học
20180329Nguyễn Thị Minh Nhã1158.05xNữ
20180329@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
6
Công nghệ Sinh học
20180352Lê Phương Thiên Phúc1116.99xNữ
20180352@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
7
Công nghệ Sinh học
20180356Bùi Hoàng Quân1168.19xNam
20180356@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
8
Công nghệ Sinh học
20180285Nguyễn Ngọc Yến Khoa 1107.67xNữ
20180285@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
9
Công nghệ Sinh học
20180428Nguyễn Thị Ngọc Yến1187.89xNữ
20180428@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
10
Công nghệ Sinh học
20180312Trần Kiều Diễm My1137.78xNữ
20180312@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
11
Công nghệ Sinh học
20180415Lê Nguyễn Tường Vi1167.68xNữ
20180415@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
12
Công nghệ Sinh học
19180204Huỳnh Lan Chi1286.79xNữ
19180204@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
13
Công nghệ Sinh học
20180253Huỳnh Hồng Hạnh1117.82xNữ
20180253@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
14
Công nghệ Sinh học
20180292Huỳnh Bá Lâm1137.01xNam
20180292@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
15
Công nghệ Sinh học
20180124Văn Ngọc Khải1156.83xNam
20180124@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
16
Công nghệ Sinh học
20180281Nguyễn Vũ Minh Khang1138.23xNam
20180281@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
17
Công nghệ Sinh học
20180165Ngô Thiên Thư1117.7xNữ
20180165@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
18
Công nghệ Sinh học
20180275Lê Quốc Huy1076.91xNam
20180275@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
19
Công nghệ Sinh học
20180333Dương Thị Yến Nhi1137.72xNữ
20180333@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
20
Công nghệ Sinh học
20180083Võ Hoài Như Trúc1158.53xNữ
20180083@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
21
Công nghệ Sinh học
20180341Nguyễn Thị Huỳnh Như1137.97xNữ
20180341@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
22
Công nghệ Sinh học
20180300Nguyễn Tấn Lộc1138.08xNam
20180300@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
23
Công nghệ Sinh học
20180298Tiêu Gia Linh1057.82xNữ
20180298@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
24
Công nghệ Sinh học
20180421Ngô Tường Vy1167.56xNữ
20180421@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
25
Công nghệ Sinh học
20180297Nguyễn Thùy Linh1107.6xNữ
20180297@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
26
Công nghệ Sinh học
20180085Lê Ngọc Minh Tuyền1158.22xNữ
20180085@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
27
Công nghệ Sinh học
20180295Lương Nguyễn Phúc Linh1096.72xNam
20180295@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
28
Công nghệ Sinh học
20180325Ngô Thị Như Ngọc1137.94xNữ
20180325@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
29
Công nghệ Sinh học
19180317Mai Danh Nhân1506.92xNam
19180317@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
30
Công nghệ Sinh học
20180342Võ Ngọc Kim Nhung1167.41xNữ
20180342@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
31
Công nghệ Sinh học
20180203Nguyễn Quỳnh Anh1118.02xNữ
20180203@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
32
Công nghệ Sinh học
20180183Hồ Ngọc Tuyền1107.1xNữ
20180183@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
33
Công nghệ Sinh học
20180249Nguyễn Thị Ngọc Hân1167.61xNữ
20180249@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
34
Công nghệ Sinh học
20180409Lê Tâm Tuệ 1168.52xNữ
20180409@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
35
Công nghệ Sinh học
20180112Nguyễn Thị Ngọc Hân1137.12xNữ
20180112@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
36
Công nghệ Sinh học
20180046Đỗ Thị Phương Linh1158.03xNữ
20180046@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
37
Công nghệ Sinh học
20180200Huỳnh Ngọc Quế Anh1167.97xNữ
20180200@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
38
Công nghệ Sinh học
20180282Võ Thị Mộng Khanh1167.6xNữ
20180282@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
39
Công nghệ Sinh học
20180360Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 1107.31xNữ
20180360@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
40
Công nghệ Sinh học
19180177Nay H' Masa1377.04xNữ
19180177@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
41
Công nghệ Sinh học
19180356Đỗ Ngọc Quốc1397.21xNam
19180356@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
42
Công nghệ Sinh học
20180337Trần Yến Nhi1167.93xNữ
20180337@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
43
Công nghệ Sinh học
20180339Nguyễn Huỳnh Xuân Như1137.96xNữ
20180339@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
44
Công nghệ Sinh học
20180117Trần Minh Hoàng1086.99xNam
20180117@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
45
Công nghệ Sinh học
20180272Hà Thượng Hương 1138.03xNữ
20180272@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
46
Công nghệ Sinh học
20180257Hoa Trương Minh Hiếu 1157.72xNam
20180257@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
47
Công nghệ Sinh học
20180405Lê Thanh Trúc1168.9xNam
20180405@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
48
Công nghệ Sinh học
20180296Nguyễn Hồng Phương Linh1066.72xNữ
20180296@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
49
Công nghệ Sinh học
20180096Ngô Minh Châu1037.36xNam
20180096@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
50
Công nghệ Sinh học
20180404Huỳnh Thanh Trúc1138.26xNữ
20180404@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
51
Công nghệ Sinh học
20180208Trần Thị Vân Anh1147.6xNữ
20180208@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
52
Công nghệ Sinh học
20180228Nguyễn Thuý Đình1167.45xNữ
20180228@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
53
Công nghệ Sinh học
20180242Trần Lê Ngọc Hà1076.73xNữ
20180242@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
54
Công nghệ Sinh học
20180387Huỳnh Phan Như Thủy1167.38xNữ
20180387@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
55
Công nghệ Sinh học
20180245Cổ Ngọc Hân 1087.4xNữ
20180245@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
56
Đợt 2
57
Công nghệ Sinh học
20180035Nguyễn Hữu Tuấn Hiệp1027.679
Đạt chuẩn anh văn chuyên ngành
Nam
20180035@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
58
Công nghệ Sinh học
20180036Trần Thị Hoài My996.95
Đạt chuẩn anh văn chuyên ngành
Nữ
20180036@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
59
Công nghệ Sinh học
20180045Nguyễn Trọng Khương1067.25
Tương đương B1.2
Nam
20180045@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
60
Công nghệ Sinh học
20180050Lê Hoàng Minh1027.67
Tương đương B1.2
Nam
20180050@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
61
Công nghệ Sinh học
20180071Nguyễn Như Quỳnh957.51
Tương đương B1.2
Nữ
20180071@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
62
Công nghệ Sinh học
20180075Lâm Thị Thu Thảo827.18
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180075@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
63
Công nghệ Sinh học
20180102Trần Thị Mỹ Diệu937.27
Đạt chuẩn anh văn chuyên ngành
Nữ
20180102@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
64
Công nghệ Sinh học
20180118Nguyễn Thị Mỹ Hồng1167.6
Tương đương B1.2
Nữ
20180118@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
65
Công nghệ Sinh học
20180136Nguyễn Lưu Bích Ngân1088.18
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180136@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
66
Công nghệ Sinh học
20180138Trương Thanh Ngân1116.7
Tương đương B1.2
Nữ
20180138@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
67
Công nghệ Sinh học
20180155Đinh Văn Thành1087.706
Tương đương B1.2
Nam
20180155@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
68
Công nghệ Sinh học
20180161Mai Huỳnh Chí Thông1107.2
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nam
20180161@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
69
Công nghệ Sinh học
20180176Cao Hoàng Khánh Trân1196.8
Tương đương B1.2
Nữ
20180176@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
70
Công nghệ Sinh học
20180199Bùi Thị Ngọc Anh837.28
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180199@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
71
Công nghệ Sinh học
20180204Phạm Thị Duy Anh1258
Tương đương B1.2
Nữ
20180204@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
72
Công nghệ Sinh học
20180206Phạm Thị Trang Anh1037.01
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180206@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
73
Công nghệ Sinh học
20180210Vũ Thị Tú Anh967.48
Tương đương B1.2
Nữ
20180210@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
74
Công nghệ Sinh học
20180215Lê Thị Thanh Bình1137.79
Tương đương B1.2
Nữ
20180215@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
75
Công nghệ Sinh học
20180217Phạm Như Bình1037.01
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180217@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
76
Công nghệ Sinh học
20180220Võ Ngọc Quỳnh Chi1038.15
Đạt chuẩn anh văn chuyên ngành
Nữ
20180220@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
77
Công nghệ Sinh học
20180221Nguyễn Trần Minh Chí1048.113462
Tương đương B1.2
Nam
20180221@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
78
Công nghệ Sinh học
20180230Huỳnh Tấn Du1037.3
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nam
20180230@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
79
Công nghệ Sinh học
20180232Lê Thị Thuỳ Dương927.83
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180232@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
80
Công nghệ Sinh học
20180233Nguyễn Thị Thùy Dương1037.71
Tương đương B1.2
Nữ
20180233@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
81
Công nghệ Sinh học
20180234Nguyễn Quốc Duy1097.77
Tương đương B1.2
Nam
20180234@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
82
Công nghệ Sinh học
20180239Nguyễn Thanh Giàu1008.15
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180239@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
83
Công nghệ Sinh học
20180241Phạm Ngọc Ngân Hà1047.3
Tương đương B1.2
Nữ
20180241@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
84
Công nghệ Sinh học
20180248Hồ Hoài Hân1217.22
Đạt chuẩn anh văn chuyên ngành
Nữ
20180248@student.edu.vn
CNSH Công nghiệp
85
Công nghệ Sinh học
20180256Nguyễn Thị Thuý Hiền836.6
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180256@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
86
Công nghệ Sinh học
20180267Chung Huê Huân1018.64
Tương đương B1.2
Nam
20180267@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
87
Công nghệ Sinh học
20180271Hà Khánh Hưng1127.7
Tương đương B1.2
Nam
20180271@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
88
Công nghệ Sinh học
20180278Đặng Ngọc Huyền1027.45
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180278@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
89
Công nghệ Sinh học
20180279Nguyễn Vũ Kha977.69
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nam
20180279@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
90
Công nghệ Sinh học
20180291Nguyễn Tuấn Kiệt1057.1
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nam
20180291@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
91
Công nghệ Sinh học
20180293Lâm Thành Lân1107.4
Tương đương B1.2
Nam
20180293@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
92
Công nghệ Sinh học
20180303Trần Bão Long926.741304
Đạt chuẩn anh văn chuyên ngành
Nam
20180303@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
93
Công nghệ Sinh học
20180306Hồ Anh Minh1067.4
Tương đương B1.2
Nam
20180306@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
94
Công nghệ Sinh học
20180313Trang Thị Yên My1017.1
Đạt chuẩn anh văn chuyên ngành
Nữ
20180313@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
95
Công nghệ Sinh học
20180315Cao Xuân Nam937.14
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nam
20180315@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
96
Công nghệ Sinh học
20180326Lê Thị Thảo Nguyên1016.9
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180326@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
97
Công nghệ Sinh học
20180346Nguyễn Việt Kiều Oanh1057.305
Đạt chuẩn anh văn chuyên ngành
Nữ
20180346@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
98
Công nghệ Sinh học
20180350Trần Xuân Phú996.9
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nam
20180350@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
99
Công nghệ Sinh học
20180364Nguyễn Hoàng Thái1017.38
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nam
20180364@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp
100
Công nghệ Sinh học
20180369Võ Lê Mai Thảo1006.9
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
Nữ
20180369@student.hcmus.edu.vn
CNSH Công nghiệp