ปรับปรุงซ่อมแซม ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอรายการ (เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคา งานพื้น)
งบประมาณที่ขอ (ยอดเงินสุทธิในแบบประมาณราคา)
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
2
9/10/2017, 16:04:13260143 บ้านกุดโคลน ห้วยสำราญ กระสังซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร2362000
นายจีระวัฒน์ ศรียางนอก
098-6469590
3
9/10/2017, 16:06:06260143 บ้านกุดโคลน ห้วยสำราญ กระสังโรงอาหาร236200
นายจีระวัฒน์ ศรียางนอก
098-6469590
4
10/10/2017, 8:51:56260144 บ้านน้ำอ้อม ห้วยสำราญ กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ620,000นายญาต ชัยมี081-5499946
5
10/10/2017, 9:02:58260346 บ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัยซ่่อมแซมหลังคา101,600
นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์
085-0272652
6
10/10/2017, 10:07:33260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสังซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.105/29536,500นายบุญเชิด คุณมาศ089-9480999
7
10/10/2017, 10:09:31260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสังซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26496,400นายบุญเชิด คุณมาศ089-9480999
8
10/10/2017, 10:10:58260377 บ้านหนองตะขบ โคกตูม ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น512,000นายนิคม ปรังประโคน086-2448131
9
10/10/2017, 10:11:22260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสังซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียน210,900นายบุญเชิด คุณมาศ089-9480999
10
10/10/2017, 10:41:55260307 นิคมสร้างตนเอง5 จันทบเพชร บ้านกรวดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป .1 ฉ รื้อยกสูง ก่อฉาบเทพื้น639,400นายบุญส่ง แสนดี085-2022374
11
10/10/2017, 12:13:45
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
เปลี่ยนเสาอาคารเรียนป.1ฉ 229,900นายประพฤติ เยรัมย์093-4180160
12
10/10/2017, 12:18:29
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
งานหลังคา เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา โรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์632,000นายประพฤติ เยรัมย์093-4180160
13
10/10/2017, 13:03:40260694 เขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัยขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงอาคารเรียน สปช 105/29 และบ้านพักครู 205/26440,200นายอนันต์ ราชประโคน099-4587510
14
10/10/2017, 13:51:05260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสังอาคารเรียน ป.1ช 4 ห้องเรียน207000นางสิริวัฒน์ ลือนาม087-1888024
15
10/10/2017, 13:53:02260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสังอาคารเรียน ป.1 ฉ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน437300นางสิริวัฒน์ ลือนาม087-1888024
16
10/10/2017, 13:54:21260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสังอาคารเรียนเอนกประสงค์ สปช.201/26650800นางสิริวัฒน์ ลือนาม087-1888024
17
10/10/2017, 21:39:33260141 บ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสังงานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี114,675.00นางพัชราภรณ์ วันดี087-9547828
18
10/10/2017, 23:27:10260361 บ้านกระสัง ประทัดบุ ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ129,400นายศุภกร แสงสุวรรณ090-2676769
19
10/10/2017, 23:57:23260097 วัดบ้านหนองแขม กระสัง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานเสา/คาน100000
นางสาวศจี เปล่งเมือง
085-1051910
20
11/10/2017, 0:02:13260097 วัดบ้านหนองแขม กระสัง กระสังงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน100,000
นางสาวศจี เปล่งเมือง
085-1051910
21
11/10/2017, 7:53:56260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบอาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26540600
นายอนุชิต เชาว์มะเริง
093-3204498
22
11/10/2017, 7:58:22260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเรียน สปช.105/29 บันได 2 ข้าง 4 ห้องเรียน (อาคารสิริมงคล)
71300
นายอนุชิต เชาว์มะเริง
093-3204498
23
11/10/2017, 8:01:32260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารเรียน สปช.105/29 บันได 2 ข้าง 4 ห้องเรียน (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
195500
นายอนุชิต เชาว์มะเริง
093-3204498
24
11/10/2017, 10:26:03260691 วัดบ้านแสลงคง โคกขมิ้น พลับพลาชัย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29งานทาสี
สปช.105/26 (ประถม) งานฝ้าเพดาน(รื้อและซ่อมแซม)
สปช.105/26(มัธยม) งานฝ้าเพดาน(รื้อและซ่อมแซม)
370700
นางกัญวิศร สุขประเสริฐ
093-0818649
25
11/10/2017, 10:27:22260353 บ้านละลมพนู ไพศาล ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 312 งานต่อเติมห้องประชุม371100นายคมสันต์ พลพุทธา093-5466153
26
11/10/2017, 15:09:04260701 บ้านปราสาท จันดุม พลับพลาชัยปูกระเบื้องอาคารประกอบ101,800
นางเนียรยุพา วันจันทึก
081-7306934
27
11/10/2017, 15:21:12260149 วัดปทุมคงคา บ้านปรือ กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 105/29 งานปูกระเบื้อง172,700นางสมใจ เครือยา087-8808454
28
11/10/2017, 20:48:17260144 บ้านน้ำอ้อม ห้วยสำราญ กระสัง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคา งานพื้น ก่ออิฐฉาบปูน ปูกระเบื้อง ทาสี ดีดอาคารยกสูงใช้ประโยชน์เป็นห้องเรียนชั้นล่าง
628,800นายญาต ชัยมี081-5499946
29
12/10/2017, 12:38:35260347 บ้านหนองอาแมะ โคกมะขาม ประโคนชัยอาคาร ป1 ซ จำนวน 2 หลัง งานปรับปรุงประตูหน้าต่าง238,200นางนภา แน่ประโคน085-3122660
30
12/10/2017, 13:09:28260129 บ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสังงานมุงหลังคา334,210.00นายมานพ ลีประโคน083-0586057
31
12/10/2017, 13:48:56
260348 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม ประโคนชัย
ปร้บปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 โครงสร้างหลังคาเหล็ก งานฝ้าเพดาน งานประตู
126,800นายสันติ เพ็งเล็งดี091-0205753
32
12/10/2017, 19:48:05260109 บ้านกุดใหญ่ หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา102100นายชอบ สำนักนิตย์086-8757275
33
12/10/2017, 20:07:22260155 บ้านชำแระ หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพื้น (ปูกระเบื้องเคลือบ)59600นายสุรเดช สิงห์หาร087-9669901
34
13/10/2017, 10:26:36260726 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา โคกเหล็ก ห้วยราชปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานเพดาน และงานเดินสายไฟฟ้า199,900นายกิตติ เตชะนอก095-8125280
35
13/10/2017, 10:31:24
260366 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย
อาคาร ป.1 ฉ งานพื้น200,000นายแสน กังประโคน089-2837323
36
13/10/2017, 11:29:48260137 บ้านยาง ลำดวน กระสังปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหน้าต่าง ทาสีอาคาร ป1ฉ285600นางเพ็ญศรี พะนิรัมย์095-6151301
37
13/10/2017, 11:32:34260137 บ้านยาง ลำดวน กระสังปรับปรุงซ่อมแซม กันสาดหน้าอาคาร 105/29270,400.00นางเพ็ญศรี พะนิรัมย์095-6151301
38
13/10/2017, 12:01:18260333 บ้านหนองตะโก เขาคอก ประโคนชัยเปลี่ยนหลังคา อาคารสปช.105/29261,100.00นางวิชชุดา พูนมา086-0815506
39
13/10/2017, 12:01:21260333 บ้านหนองตะโก เขาคอก ประโคนชัยเปลี่ยนหลังคา อาคารสปช.105/29261,100.00นางวิชชุดา พูนมา086-0815506
40
13/10/2017, 15:31:25260135 บ้านลำดวน ลำดวน กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.109/25378,300
นางสาวสมศรี เนาว์ประโคน
095-6010907
41
13/10/2017, 19:53:58260290 บ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวดปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช 103/291,274,112.50นายวิรัตน์ จันทร์เทศ061-9612664
42
14/10/2017, 8:55:10260162 บ้านจะเนียงสามัคคี สูงเนิน กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งานพื้นบันไดและระเบียง200,000นายจิรวัฒน์ ดีล้อม080-1539035
43
14/10/2017, 10:25:46260729 บ้านมะขามทานตะวัน ตาเสา ห้วยราชปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ งานผนัง และประตู235000นายดนัย ชัยกิตติพร090-2358912
44
14/10/2017, 10:28:07260729 บ้านมะขามทานตะวัน ตาเสา ห้วยราชปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา200000นายดนัย ชัยกิตติพร090-2358912
45
14/10/2017, 10:29:18260729 บ้านมะขามทานตะวัน ตาเสา ห้วยราชปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา300000นายดนัย ชัยกิตติพร090-2358912
46
14/10/2017, 10:51:27260700 บ้านโคกชุม จันดุม พลับพลาชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานหลังคา งานทาสี448,000
นางเบญจมาศ ตรีสันติกุล
083-3788372
47
15/10/2017, 8:24:11260109 บ้านกุดใหญ่ หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 งานหลังคา(รางน้ำฝน)17500นายชอบ สำนักนิตย์086-8757275
48
15/10/2017, 23:46:58260382 บ้านหนองม่วงพัฒนา บ้านไทร ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช 104/26 งานหลังคา260,200
นางสาวศรินญา หรีกประโคน
085-8565868
49
16/10/2017, 11:11:03260357 บ้านโคกย่าง โคกย่าง ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคา งานพื้น297900
นางพูนสุข อิสระวิสุทธิ์
081-0692409
50
16/10/2017, 11:54:25260272 บ้านตาอี บ้านกรวด บ้านกรวด
ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
528,000.00
นางณิชกานต์ แจ้งประโคน
089-5795813
51
16/10/2017, 12:06:40
260384 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) หนองบอน ประโคนชัย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานพื้น60000
นายวรวัฒน์ ศรีสุริยชัย
094-5323636
52
16/10/2017, 15:01:36260104 วัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานฝ้า285300นายสมพร บุญปก099-1753634
53
16/10/2017, 15:02:36260104 วัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด หลังคา ฝ้า211300นายสมพร บุญปก099-1753634
54
16/10/2017, 15:03:46260104 วัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 4 ที่นั่ง นักเรียนชาย หลังที่ 161100นายสมพร บุญปก099-1753634
55
16/10/2017, 15:04:36260104 วัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 4 ที่นั่งนักเรียนชายหลังที่ 267600นายสมพร บุญปก099-1753634
56
16/10/2017, 15:05:29260104 วัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมส้วม 4 ที่นั่งนักเรียนหญิง61100นายสมพร บุญปก099-1753634
57
16/10/2017, 15:06:19260104 วัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ งานหลังคา71800นายสมพร บุญปก099-1753634
58
16/10/2017, 15:07:26260104 วัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หน้าอาคารเรียน 40 เมตร 77600นายสมพร บุญปก099-1753634
59
16/10/2017, 15:29:22260717 บ้านตะโกบำรุง บ้านตะโก ห้วยราชปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ60,300.00
บุษราภรณ์ วิชัยรัมย์
090-0285717
60
17/10/2017, 10:12:05
260103 บ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์) หนองเต็ง กระสัง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ซ งานหลังคา งานปูกระเบื้อง งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง งานฝ้าเพดาน และแผงบังแดด
531,000.00นายบรรจง บุตรพราว086-8656719
61
17/10/2017, 10:15:26
260103 บ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์) หนองเต็ง กระสัง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร แบบสร้างเอง งานปูกระเบื้อง290,400.00นายบรรจง บุตรพราว086-8656719
62
17/10/2017, 14:50:06260340 บ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 จำนวน 2 หลัง436,400นายศรชัย สุทธิ086-2421546
63
18/10/2017, 12:32:03260336 บ้านโนนศิลา เขาคอก ประโคนชัยอาคารเรียนอนุบาล งานหลังคา233600นายกรีฑาพล แสนคำ093-3200756
64
18/10/2017, 12:36:07260715 บ้านดวน ห้วยราช ห้วยราชปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ งานหลังคา88700
นางสาวพรรณทิวา สินใหม่
088-4653688
65
18/10/2017, 15:11:14
260115 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สองชั้น กระสัง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ฉ112855นางมธุรส ไชยสุริยา094-2798613
66
18/10/2017, 15:44:38260278 นิคมสร้างตนเอง2 จันทบเพชร บ้านกรวดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 201/26322400นายไพฑูรย์ ชัยหลาก065-2373389
67
18/10/2017, 23:29:16260380 บ้านราษฏร์นิยม โคกตูม ประโคนชัย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.103/26 งานฝ้าเพดาน / งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 งานหลังคา / งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ งานเสา
343500
นางสาวศรินญา หรีกประโคน
085-8565868
68
19/10/2017, 11:33:31260339 บ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งานพื้น155,200
นางจารุวรรณ เนตรประโคน
093-3208397
69
19/10/2017, 13:27:22260702 วัดโคกเจริญ จันดุม พลับพลาชัยซ่อมแซมอาคาร สปช.102/26 4 ห้องเรียน งานหลังคา348200
นายทรงพล ศิริรมยานนท์
087-9633245
70
19/10/2017, 14:22:24260130 บ้านดอนยาว กันทรารมย์ กระสังปรับปรุงห้องสมุด512,200นางแสงเดือน ม่วงทอง098-6276476
71
19/10/2017, 18:57:24260341 บ้านหนองนา ละเวี้ย ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29169,800
นางสาวสุกัญญา สกุลทอง
084-8257101
72
19/10/2017, 19:50:41260142 บ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ งานหลังคา241,200นางธิติยา กลมวงศ์085-0255602
73
19/10/2017, 19:54:06260142 บ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ กระสังปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ205,200นางธิติยา กลมวงศ์085-0255602
74
19/10/2017, 22:27:02260705 วัดพลับพลา สะเดา พลับพลาชัยปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน สปช.105/29 งานฝ้าเพดาน215,900.00นายอัครพณธ์ คำเอี่ยม088 3681200
75
19/10/2017, 22:30:56260705 วัดพลับพลา สะเดา พลับพลาชัยปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.601/56 งานหลังคา49,500.00
นายอัครพณธ์ คำเอี่ยม
088 3681200
76
19/10/2017, 23:10:39260344 บ้านบ่อดิน ไพศาล ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ งานหลังคา งานฝาผนัง และ งานประตูหน้าต่าง641500นางสาวนิยม ปุยะติ089-2822842
77
20/10/2017, 7:48:56260695 บ้านมะมัง ป่าชัน พลับพลาชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 งานทาสี100,000
นางภัทรานิษฐ์ จันทราช
089-5232503
78
20/10/2017, 9:09:33260340 บ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 และ อาคารเรียน ป.1ฉ งานไฟฟ้า งานฝ้าเพดาน งานประตู งานหน้าต่าง
532,100นายศรชัย สุทธิ086-2421546
79
20/10/2017, 9:15:38260387 บ้านหนองคูณพิณทอง ละเวี้ย ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานไฟฟ้า155,000นายวิบูลย์ โพใครศรี098-1629597
80
20/10/2017, 9:36:13260291 บ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานทาสี95460นายนรินทร์ กะฐินสี086-2563160
81
20/10/2017, 10:22:13260355 บ้านกะโดนหนองยาง ไพศาล ประโคนชัยจัดทำระบบประปาโรงเรียน118,600นางกฤษณา นพรัตน์088-1147995
82
20/10/2017, 10:51:00260367 บ้านบัว จรเข้มาก ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งานหลังคา201,900นายพิชัย อาจสังข์833836379
83
20/10/2017, 12:10:04260097 วัดบ้านหนองแขม กระสัง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ241,200
นางสาวศจี เปล่งเมือง
877091417
84
20/10/2017, 12:46:06260354 บ้านสังเคิล ไพศาล ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบชั่วคราว222,800นางสุพัตรา มะลิซ้อน962656237
85
20/10/2017, 14:03:44260315 เพียงหลวง2 สายตะกู บ้านกรวดปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน332,300
นายภิรมย์ แสงพระเวทย์
811204593
86
20/10/2017, 14:59:27260379 บ้านโคกตูม โคกตูม ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู แบบองค์การ จำนวน นายชาณุ โกติรัมย์849610805
87
20/10/2017, 15:06:04260379 บ้านโคกตูม โคกตูม ประโคนชัย
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การ จำนวน 1 หลัง งานหลังคา-เพดาน พื้น ห้องน้ำ 2 ห้อง เปลี่ยนเสา เปลี่ยนบันใด เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง งานถมดิน งานสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้า งานผนังฝาด้านใน งานเปลี่ยนไม้ฝา งานพื้นคอนกรีต และปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง
493600นายชาณุ โกติรัมย์849610805
88
21/10/2017, 9:18:36260112 วัดบ้านจอม สองชั้น กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ซ. งานผนัง139,600 บาทนายสนธยา เปี่ยมอักโข084-4778677
89
21/10/2017, 15:58:44260098 บ้านตะเคียน กระสัง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/45 งานพื้นและงานติดตั้งตาข่ายกันนกึ78,100นางจินตนา สุขสำราญ086 2484233
90
21/10/2017, 16:00:35260098 บ้านตะเคียน กระสัง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ288,327.46นางจินตนา สุขสำราญ086 2484233
91
21/10/2017, 16:02:30260098 บ้านตะเคียน กระสัง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 งานพื้น87,000นางจินตนา สุขสำราญ086 2484233
92
22/10/2017, 5:36:51260131 วัดธรรมถาวร เมืองไผ่ กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์๋ สปช.203/26 งานประตู73700นางยุวากรณ์ เกตุชิต898495633
93
22/10/2017, 12:58:12260100 บ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมกันสาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉึ75,500นายสุรัตน์ สุขสำราญ962589837
94
22/10/2017, 13:01:40260100 บ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสังปรับปรุงซ่อมแซมเสาอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ35,000นายสุรัตน์ สุขสำราญ962589837
95
22/10/2017, 13:20:01
260719 บ้านเพชรประชาสามัคคี ห้วยราชา ห้วยราช
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ งานมุงหลังคา92,000
นายอนุชา สุวรรณวัฒน์
901066562
96
22/10/2017, 21:03:45260323 บ้านเขว้า ปังกู ประโคนชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด136600นายประสิทธิ์ สระหอม085-4906287
97
23/10/2017, 10:08:38260692 บ้านโคกขมิ้น โคกขมิ้น พลับพลาชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 งานพื้น งานทาสี391,100นางสมใจ สร้อยสุวรรณ899288427
98
23/10/2017, 10:42:16260713 พุทธบารมี สำโรง พลับพลาชัย
1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (ใต้ถุนโล่ง)
2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 (ต่อเติมชั้นล่าง)
3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ต่อเติมชั้นล่าง)
4.ปรับปรุงซ่อมแซมแปลนหลังคาอาคารเอนกประสงค์
5,639,700 บาทนางสุพรรณ เพชรเลิศ095-6039909
99
23/10/2017, 11:21:26260698 บ้านตะแบก จันดุม พลับพลาชัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา ฝ้า ทาสี และไฟฟ้า655,600นางดรุณี บุตรประโคน810668104
100
23/10/2017, 13:32:58260138 บ้านแสลงพันกระเจา ลำดวน กระสังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ และอาคารเรียน ป.1 ฉ 1313800
นายศิริวัฒน์ ศิริรัมย์
081-8799624
Loading...
Main menu