ข้อมูลการรับชำระค่าหอพัก62_r1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
จำนวนนักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2562
2
ข้้อมูลตัดยอดสิ้นวัน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
3
ประเภทหอพักรายปี (A)รายงวด (B)
4
รหัสชำระเงิน
จำนวนที่เปิดรับ (คน)
ชำระเงินแล้ว
คงเหลือ
รหัสชำระเงิน
จำนวนที่เปิดรับ (คน)
ชำระเงินแล้ว
คงเหลือ
5
ปรับอากาศชายห้อง 1 คนA0117413B01251312
6
ห้อง 2 คนA0234628B0250248
7
ห้อง 3 คนA0320020B0331625
8
ห้อง 4 คนA0419118B0429425
9
ปรับอากาศหญิงห้อง 1 คนA0517215B0526206
10
ห้อง 2 คนA06321220B06482622
11
ห้อง 3 คนA0724321B07361521
12
ห้อง 4 คนA0818513B0826620
13
พัดลมหญิงห้อง 1 คนA0925619B0937370
14
ห้อง 2 คนA10862363B101301300
15
ห้อง 3 คนA11541836B11816021
16
ห้อง 4 คนA1227423B1241365
17
สวัสดิการหญิง ห้องน้ำในตัวห้อง 1 คนA13440B13660
18
ห้อง 2 คนA1422220B1434340
19
ห้อง 3 คนA151367B1520155
20
ห้อง 4 คนA16000B16000
21
สวัสดิการชาย ห้องน้ำรวมห้อง 1 คนA17633B17826
22
ห้อง 2 คนA18725B181138
23
ห้อง 3 คนA1917116B1925025
24
ห้อง 4 คนA2024123B2036333
25
สวัสดิการหญิง ห้องน้ำรวมห้อง 1 คนA21743B211275
26
ห้อง 2 คนA2234034B22523121
27
ห้อง 3 คนA2320614B23311021
28
ห้อง 4 คนA2426521B2438929
29
รวม553138415833475358
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu