מחצית ב לוח מבחנים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
יום
אירועים בשכבה
יב1יב3יב4יב5יב6יב7יב8
2
7/9/18ו
הכנה לפולין
09:00-11:00
3
8/9/18ש
4
9/9/18אראש השנה
5
10/9/18בראש השנה
6
11/9/18גראש השנה
7
12/9/18ד
8
13/9/18האסיפת הורים
9
14/9/18ו
10
15/9/18ש
11
16/9/18אביולוגיה מוגבר א
12
17/9/18ב
13
18/9/18גערב יום כיפור
14
19/9/18דיום כיפור
15
20/9/18ה
16
21/9/18ו
17
22/9/18ש
18
23/9/18אסוכות
19
24/9/18בסוכות
20
25/9/18גסוכות
21
26/9/18דסוכות
22
27/9/18הסוכות
23
28/9/18וסוכות
24
29/9/18שסוכות
25
30/9/18אסוכות
26
1/10/18בסוכות
27
2/10/18גסוכות
28
3/10/18ד
29
4/10/18ה
30
5/10/18ו
31
6/10/18ש
32
7/10/18אערב ר"ת
33
8/10/18ב
פאנל מכינות ושנת שירות
14:00-15:30
34
9/10/18גסיור א"ח
35
10/10/18דהצגה בערב לתיאטרון
36
11/10/18המרתון רישום 1
37
12/10/18ו
38
13/10/18ש
39
14/10/18א
40
15/10/18ב
41
16/10/18ג
42
17/10/18ד
43
18/10/18ה
הכנה לפולין 14:30-16:30
מתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
44
19/10/18וא"ח- יציאה לתערוכה
45
20/10/18ש
46
21/10/18א
יום הזיכרון ליצחק רבין
הגשת עבודה מסע לפולין
47
22/10/18ביום עיון במשואה
48
23/10/18ג
49
24/10/18דאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגלית
50
25/10/18ה
הכנה לפולין 14:30-17:30
51
26/10/18וקפה הורים בבוקר
52
27/10/18ש
53
28/10/18א
הכנה לפולין 14:30-17:00
תנךאזרחותאזרחותתנךאזרחותאזרחות
54
29/10/18ב
55
30/10/18ג
בחירות לרשויות המקומיות
56
31/10/18ד
אולימפיאדה למדעי המחשב
אזרחותתנךתנךאזרחותתנךתנך
57
1/11/18ה
הכנה לפולין
11:00-15:00
58
2/11/18ואזרחות
59
3/11/18ש
60
4/11/18א
הכנה לפולין
11:00-14:00
61
5/11/18ב
מוגבר א:
פיזיקה
ביולוגיה
סוציולוגיה
ספרות
מנהל עסקים
מבני נתונים
מוגבר א:
פיזיקה
ביולוגיה
סוציולוגיה
ספרות
מנהל עסקים
מבני נתונים
מוגבר א:
פיזיקה
ביולוגיה
סוציולוגיה
ספרות
מנהל עסקים
מבני נתונים
מוגבר א:
פיזיקה
ביולוגיה
סוציולוגיה
ספרות
מנהל עסקים
מבני נתונים
מוגבר א:
פיזיקה
ביולוגיה
סוציולוגיה
ספרות
מנהל עסקים
מבני נתונים
מוגבר א:
פיזיקה
ביולוגיה
סוציולוגיה
ספרות
מנהל עסקים
מבני נתונים
62
6/11/18גמלטקים בשעה השנייה
63
7/11/18ד
פאנל בחירות בשעה השניה
64
8/11/18התדריך קב"ט 17:00תנך
65
9/11/18ו
66
10/11/18ש
67
11/11/18א
68
12/11/18ב
מודלים חישוביים מוג' א
כימיה
מודלים חישוביים מוג' א
כימיה
מודלים חישוביים מוג' א
כימיה
מודלים חישוביים מוג' א
כימיה
מודלים חישוביים מוג' א
כימיה
מודלים חישוביים מוג' א
כימיה
69
13/11/18ג
70
14/11/18דמסע לפולין
71
15/11/18המסע לפולין
72
16/11/18ו
מסע לפולין
סיום רבעון א
73
17/11/18שמסע לפולין
74
18/11/18אמסע לפולין
75
19/11/18במסע לפולין
76
20/11/18גמסע לפולין
77
21/11/18דתיאטרון הצגה
78
22/11/18המרתון רישום 2
79
23/11/18ו
80
24/11/18ש
81
25/11/18א
82
26/11/18ב
83
27/11/18גסיור מגמת כימיה
מוגבר ב:
סוציולוגיה
מבני נתונים
תולדות האומנות- בוחן
מוגבר ב:
סוציולוגיה
מבני נתונים
הרמוניה
מוגבר ב:
סוציולוגיה
מבני נתונים
מוגבר ב:
סוציולוגיה
מבני נתונים
תולדות האומנות- בוחן
הרמוניה
מוגבר ב:
סוציולוגיה
מבני נתונים
הרמוניה
מוגבר ב:
סוציולוגיה

מוגבר ב:
סוציולוגיה
מבני נתונים
84
28/11/18ד
85
29/11/18ה
פעילות "אבודים לרגע"
הופעה בערב למחול
86
30/11/18ו
מודלים חישוביים-מוג' ב
מודלים חישוביים-מוג' ב
תולדות הקולנוע
מודלים חישוביים-מוג' ב
תולדות הקולנוע
מודלים חישוביים-מוג' ב
מודלים חישוביים-מוג' ב
תולדות הקולנוע
מודלים חישוביים-מוג' ב
תולדות הקולנוע
87
1/12/18ש
88
2/12/18אא"ח - מוזיאוןביולוגיה מוגבר ב'
תולדות הרוק
ביולוגיה מוגבר ב'
ביולוגיה מוגבר ב'
תולדות הרוק
ביולוגיה מוגבר ב'
תולדות הרוק
ביולוגיה מוגבר ב'
ביולוגיה מוגבר ב'
89
3/12/18בהצגה בערב לתיאטרון
90
4/12/18גחנוכה
91
5/12/18דחנוכה
92
6/12/18החנוכה
93
7/12/18וחנוכה
94
8/12/18שחנוכה
95
9/12/18אחנוכה
96
10/12/18בחנוכה
97
11/12/18גיום הורים
98
12/12/18ד
99
13/12/18ה
מוזיקה- יציאה לפסטיבל
הג'אז
מתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
100
14/12/18ו
Loading...