บัญชีลูกหนี้เงินยืม ปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ที่สถานะจำนวนเงินวันครบกำหนดส่งชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัดวัตถุประสงค์การยืมเลขที่ใบยืมวันดำเนินการ
2
1ค้างเงินยืม1,300.0029 ก.ค. 61
นางสาววีรินทร์ จันทะโพธิ์
ครู กศน. ตำบล
ไชยวานโครงการกิจกรรมบัญชีครัวเรือน
765/61
14 ก.ค. 61
3
2ค้างเงินยืม10,400.002 ส.ค. 61
นางสุนิสา พาพิจิตร
ครู กศน. ตำบล
บ้านดุงโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
773/61
18 ก.ค. 61
4
3ค้างเงินยืม10,800.008 ส.ค. 61นางวรัญญา พลแก้ว
ครู กศน. ตำบล
บ้านดุงโครงการค่ายสัมพันธ์น้องพี่ กศน. 4G
811/61
24 ก.ค. 61
5
4ค้างเงินยืม24,400.009 ส.ค. 61
นางอรวรรณ ศรีหริ่ง
ครู กศน. ตำบล
วังสามหมอ
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
836/61
25 ก.ค. 61
6
5ค้างเงินยืม3,800.0010 ส.ค. 61นางนิตยา พละหาญ
ครู กศน. ตำบล
บ้านดุงโครงการศึกษาดูงานดอกไม้บานทั่วถิ่น
839/61
26 ก.ค. 61
7
6ค้างเงินยืม9,800.004 ส.ค. 61
นายครรชิต เพชรบุรมย์
ครู กศน. ตำบล
วังสามหมอ
โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
845/61
20 ก.ค. 61
8
7ค้างเงินยืม9,200.009 ส.ค. 61
นางสาวฐิตินาฎ จันทร์สี
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
860/61
25 ก.ค. 61
9
8ค้างเงินยืม16,800.0011 ส.ค. 61นายชนาธิป ศรีทุน
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือโครงการค่ายยุวกาชาด
877/61
27 ก.ค. 61
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Loading...
Main menu