บัญชีลูกหนี้เงินยืม ปีงบประมาณ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
สีเขียว : เอกสารล้างหนี้กำลังตรวจสอบอยู่ที่งานตรวจสอบภายใน
2
สีม่วง : เอกสารใบยืมอยู่ที่งานตรวจสอบภายใน
3
สีดำ : เอกสารใบยืมค้างที่งานการเงิน
4
ที่
สถานะดำเนินการ
จำนวนเงิน
ใบยืมเลขที่
วันจัดกิจกรรม
วันครบกำหนดล้างหนี้
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ยืม)
ตำแหน่ง
สังกัด
ชื่อโครงการที่ยืม
5
143,800
อ57/62
23 ก.ค. 627 ส.ค. 62
นายนราศักดิ์ คำภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จังหวัด
อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาเว็บไซด์ฯ
6
229,704
1285/62
14 ก.ย. 6229 ก.ย. 62
นายวรินทร์ วิรุณพันธ์
ผอ.กศน.จังหวัด
จังหวัด
เดินทางไปราชการ
7
3114,00025 ก.ย. 6230 ก.ย. 62
นางณัฐชยาน์ เอื้อมอุ่นรักษ์
ผอ.กศน.อำเภอ
พิบูลย์รักษ์
เดินทางไปราชการ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...