van don chuyen doi(up web)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Stt
Tên kho,sdt
kienBill kho tqVận đơnỨngKéoNang
đóng gỗ
ma KHghi chu
2
30/03/1701南天28912728-2000851-2 303030MG_1282phu tung may xuc
3
nantian
4
5
30/03/1702都市390345-3000839-3 20HNH_616vai phong sach
6
dushi
7
8
30/03/1703祥兴70028339-7000829-2 21030MINH_6010
420-2 + 434-2 +475 +404 +539
9
xiangxing000831-2 21030MINH_6010tui
10
00083350MINH_6010mu
11
00083750MINH_6010tat
12
00083570MINH_6010tui
13
14
30/03/1704广通1001226100085330HKLN_0909
15
guangtong
16
17
30/03/1705和成20004846-2000841-2 7020HKGIAY_368Quần áo tập gym
18
hecheng
19
20
30/03/1706华顺10009554000849203040KHUE_886may ep dau
21
huashun
22
23
30/03/1707速发20102199-2000843-35 12080HNH_616con lan
24
sufa
25
26
30/03/1708顺达1011114530-10002044-10 8040HNH_616gang tay
27
shunda411114531-4002046-4 5520HNH_616gang tay
28
711114533-7QC TẠP 15718050
29
QC TẠP 158
30
QC TẠP 159
31
QC TẠP 160
32
5242447695KO TEN
33
Y000000108691SGJACK_2737
34
884578956884781114
HUYEN_5355
35
36
30/03/1709吉诚37KO VAN DON000845-37 150SGBH_8839TOC GIA
37
jicheng12KO VAN DON000847-12 60SGD_98VAI
38
39
31/03/1701顺达1111114755-11QC TẠP 16128060
40
shundaQC TẠP 162
41
QC TẠP 163
42
QC TẠP 164
43
QC TẠP 165
44
QC TẠP 166
45
QC TẠP 167
46
560655747632HNPTT
47
518333457244HUYEN_5355
48
9823775775DCTX_187
49
HNHUY_7089giay
50
211114756-2TX TAP 146520
51
TX TAP 15
52
111114759002050-1 5020KO TENthung go
53
711114757-7002052-7 9030VSSmay tinh
54
55
31/03/1702都市590432-5000887-5 30HNTHUYLINH KIEN DIEN TU
56
dushi
57
58
31/03/1703日通1004445000088915ADNA_318volang
59
ritong
60
61
01/04/1701顺达711114964-7QC TẠP 16829060
62
shundaQC TẠP 169
63
QC TẠP 170
64
QC TẠP 171
65
QC TẠP 172
66
884590384933115457
HUYEN_5355
67
884594378709165952
HUYEN_5355
68
111114968TX TẠP 1630
69
111114966002058-114060HNGS_4688
70
211114967-2002060-2-12020DCTX_187HUONG LIEU
71
002060-2-2DCTX_187HUONG LIEU
72
73
01/04/1702中天31131188-3000881-3 30HNHA_9660BOT NHA KHOA
74
zhongtian
75
76
01/04/1703吉诚30070210-3000885-3 4520KIMI_2015RADIO
77
jicheng
78
79
01/04/1704德约20004319-20008796020HNDT_17122IN 1 ( AO TA )
80
DE YUE
81
82
01/04/1705广明10043573000871-2 9030SGD_98VAI
83
guangming
10043587SGD_98VAI
84
85
01/04/1706德邦2405474391-2000891-2 9520KO TENDAY SAC
86
debang
87
88
01/04/1707祥兴50028720-5000857-2-1MINH_6010TUI ( 706-2 )
89
xiangxing000857-2-2MINH_6010TUI
90
000863MINH_6010TUI ( 736 )
91
000859MINH_6010TUI ( 829 )
92
00086130530MINH_6010TUI ( 830 )
93
94
02/04/1701速发30010370-3000921-3 12030HNDT_1712DICH DAM
95
sufa30011359-3000909-3 15050HNML_7360DEN SAN KHAU
96
97
02/04/1702中天201133213-2000899-20-20120ADNA_318SOI LOT SAN
98
zhongtian
99
100
02/04/1703广明40KO VAN DON000897-40 120HNH_616MIENG DINH BUI
Loading...
Main menu