โครงการ การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาเลือกรุ่นชื่อหน่วยงานที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
ชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือ
2
28/11/2018, 10:02:27
รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สมัครภายในวันที่ 20 ธ.ค. 61)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-288960 หรือ 074-288801
นางสาวนุสรา สุวรรณมณี
นักวิชาการอุดมศึกษา
0869619018
นางลินดา เคารพาพงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
0898701150
นางภาวิตา กุลสิรวิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
0831834227นางศิริมาส จันทวงศ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
0869587388
นางสาวจุรีพรรณ ตันสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
08729632795นางจิรวรรณ พรหมสกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
0954403504
3
1/12/2018, 19:33:45
รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 61)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
077-913360ดร.ญาณิศา บุญจิตร์อาจารย์0846482743
อาจารย์ปารณีย์ ชั่งกฤษ
อาจารย์0837876051
4
27/12/2018, 15:26:11
รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (สมัครภายในวันที่ 20 ม.ค. 62)
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.เกษตรศาสตร์
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.เกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-118-0100 ต่อ 618050 หรือ 618041
นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
084-557-1313
นางสาวช้องนาง ชาสิงห์แก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
081-818-4215
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu