1. roč. TP
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1. ročníkTýdenní plán
25. - 29. březen 2019
30. školní týden
Jméno:
2
3
ČJČT s. 64 - 67CO MÁM UMĚT
4
slabiky, slova, větyčtu slova víceslabičná, rozložím na slabiky, písmeno, hláska Ž
5
dlouhá, krátká slabikaskládám z písmen dle diktátu, čtu s porozuměním, najdu v textu slova
6
PS s. 27 - 33píši správně tvary písmen, správně napojuji do slov, píši podle diktátu
7
správný úchoppíši do písanky perem, držím správně pero, tužku, pastelku
8
9
MM s. 5 - 8CO MÁM UMĚT
10
sčítání, odčítání do 20znám řadu čísel do 20, čtu na číselné ose, znázorním, porovnám
11
s přechodem přes 10rozložím číslo, sečtu s přechodem přes 10
12
počítání zpamětisčítám, odčítám zpaměti
13
14
AJ CO MÁM UMĚT
15
počet 10počítám, rozumím pokynům
16
otázky / odpovědirozumím otázke, dokážu odpovědět
17
Where is... Here...používám: Where is/are... Here is..., This is..., I am...
18
19
PRVPRV s. 57 - 58CO MÁM UMĚT
20
Jaroznám jarní měsíce
21
v saduznám názvy částí stromu, keře, vyprávím o práci včel
22
na zahraděpoznám nářadí na zahradu, vím, co potřebují rostliny
23
pokusnaklíčím fazoli
24
25
HV VVTV
26
Pro rodiče:
27
2. 4. sportovní hodina s lektorem
28
Hry s dechem, s rytmem,
Jarní květiny - malba,Čáp - drobný materiálza příznivého počasí5. 4. beseda se členem záchranné stanice zvířat
29
pohybové improvizace,
drovný materiálpapír
hry na hřišti nebo v lese
30. 4. návštěva knihovny v Rokycanech
30
lidové písně s kytarou
31
32
NEZAPOMENU:
33
34
35
PONDĚLÍÚTERÝSTŘEDAČTVRTEKPÁTEKChci se zlepšit v ...
36
Ž, ž
čtenář. dílna: vlastní kniha
37
PSANÍ: s. 28M s. 6M s. 8PS: s. 32
ČT: opakovat s. 64 - 67
38
ČTENÍ: s. 64ČT: s. 65ČT: s. 66ČT: s. 67
TP vyplnit,odevzdat v PO
39
40
Podpis rodičů:Podpis žáka:Podpis učitelky:
41
42
>>> Týdenní plán - vyplněný a podepsaný - odevzdat vždy následující pondělí <<<
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu