ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI TƯ VẤN " QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ KHAI THÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN"
2
THỜI GIAN: CHIỀU THỨ 2 NGÀY 14/9/2020
3
ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG E
4
5
STTHọ và tênKhoaSố điện thoại EmailGhi chú giảng viên/ sinh viên
6
1Võ Thành ĐôKỹ Thuật Máy Tính39905468219521365@gm.uit.edu.vnSinh Viên
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
,
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100