16.11 - 17.11 | List sản phẩm CSSK-Vinmec
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Khu Vực
TÊN NCCTÊN SKU TRÊN ADRMÃ Offer Giá gốc Giá bán % giảm giáProduct page
2
HNBV Hồng Ngọc
Thai Sản Trọn Gói Tuần 8 - Sinh Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2384039_231020
26,600,000 23,940,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2384039_231020
3
HNBV Hồng Ngọc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406523_231020
40,550,000 36,495,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406523_231020
4
HNBV Hồng Ngọc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406524_231020
44,050,000 39,645,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406524_231020
5
HNBV Hồng Ngọc
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406525_231020
19,200,000 17,280,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406525_231020
6
HNBV Hồng Ngọc
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406526_231020
33,150,000 29,835,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406526_231020
7
HNBV Hồng Ngọc
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406527_231020
36,650,000 32,985,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406527_231020
8
HNBV Hồng Ngọc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406528_231020
33,000,000 29,700,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406528_231020
9
HNBV Hồng Ngọc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406529_231020
48,500,000 43,650,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406529_231020
10
HNBV Hồng Ngọc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406530_231020
52,000,000 46,800,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406530_231020
11
HNBV Hồng Ngọc
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406531_231020
24,900,000 22,410,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406531_231020
12
HNBV Hồng Ngọc
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406532_231020
40,400,000 36,360,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406532_231020
13
HNBV Hồng Ngọc
Sinh Con Trọn Gói Tuần 28 - Sinh Mổ Chọn Giờ Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc
2406533_231020
43,900,000 39,510,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2406533_231020
14
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605565_232048
19,400,000 15,520,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605565_232048
15
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605566_232048
35,700,000 28,560,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605566_232048
16
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605567_232048
37,300,000 29,840,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605567_232048
17
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605568_232048
39,400,000 31,520,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605568_232048
18
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605561_232048
25,700,000 20,560,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605561_232048
19
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605562_232048
42,000,000 33,600,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605562_232048
20
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605563_232048
43,600,000 34,880,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605563_232048
21
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605564_232048
45,700,000 36,560,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605564_232048
22
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Sinh Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606441_232048
22,100,000 19,890,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606441_232048
23
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606442_232048
38,300,000 34,470,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606442_232048
24
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606443_232048
39,400,000 35,460,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606443_232048
25
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606444_232048
42,000,000 37,800,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606444_232048
26
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Sinh Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606437_232048
28,400,000 25,560,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606437_232048
27
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606438_232048
44,600,000 40,140,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606438_232048
28
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606439_232048
45,700,000 41,130,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606439_232048
29
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606440_232048
48,300,000 43,470,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606440_232048
30
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Sinh Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605574_232048
23,100,000 20,790,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605574_232048
31
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605576_232048
39,400,000 35,460,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605576_232048
32
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605578_232048
41,000,000 36,900,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605578_232048
33
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605580_232048
43,100,000 38,790,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605580_232048
34
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Sinh Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605573_232048
39,400,000 35,460,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605573_232048
35
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605575_232048
45,700,000 41,130,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605575_232048
36
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605577_232048
47,300,000 42,570,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605577_232048
37
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605579_232048
49,400,000 44,460,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605579_232048
38
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605587_232048
25,700,000 23,130,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605587_232048
39
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605588_232048
42,000,000 37,800,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605588_232048
40
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605589_232048
43,600,000 39,240,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605589_232048
41
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605590_232048
45,700,000 41,130,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605590_232048
42
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605583_232048
32,000,000 28,800,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605583_232048
43
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605584_232048
84,300,000 75,870,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605584_232048
44
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605585_232048
49,900,000 44,910,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605585_232048
45
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2605586_232048
52,000,000 46,800,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2605586_232048
46
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606455_232048
31,500,000 28,350,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606455_232048
47
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606456_232048
48,300,000 43,470,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606456_232048
48
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606457_232048
49,400,000 44,460,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606457_232048
49
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606458_232048
51,500,000 46,350,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606458_232048
50
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606451_232048
37,800,000 34,020,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606451_232048
51
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606452_232048
54,600,000 49,140,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606452_232048
52
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606453_232048
55,700,000 50,130,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606453_232048
53
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2606454_232048
57,800,000 52,020,000 10%
https://www.adayroi.com/p/2606454_232048
54
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602860_232048
30,500,000 30,500,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602860_232048
55
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602861_232048
46,700,000 46,700,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602861_232048
56
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602862_232048
48,300,000 48,300,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602862_232048
57
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602863_232048
50,400,000 50,400,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602863_232048
58
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Đẻ Thường Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602880_232048
36,800,000 36,800,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602880_232048
59
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 1 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602881_232048
53,000,000 53,000,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602881_232048
60
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 2 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602882_232048
54,600,000 54,600,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602882_232048
61
HNBV Thu Cúc
Trọn Gói Chuyển Dạ - Sinh Mổ Lần 3 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602883_232048
56,700,000 56,700,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602883_232048
62
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Thường Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602864_232048
41,500,000 41,500,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602864_232048
63
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602865_232048
58,300,000 58,300,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602865_232048
64
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602866_232048
59,300,000 59,300,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602866_232048
65
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602867_232048
61,400,000 61,400,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602867_232048
66
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Thường Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602884_232048
47,800,000 47,800,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602884_232048
67
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602885_232048
64,600,000 64,600,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602885_232048
68
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602886_232048
65,600,000 65,600,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602886_232048
69
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 8 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602887_232048
67,700,000 67,700,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602887_232048
70
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Thường Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602868_232048
36,200,000 36,200,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602868_232048
71
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602869_232048
52,500,000 52,500,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602869_232048
72
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602870_232048
54,100,000 54,100,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602870_232048
73
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602871_232048
56,200,000 56,200,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602871_232048
74
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Thường Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602888_232048
42,500,000 42,500,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602888_232048
75
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602889_232048
58,800,000 58,800,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602889_232048
76
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602890_232048
60,400,000 60,400,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602890_232048
77
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 16 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602891_232048
62,500,000 62,500,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602891_232048
78
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Thường Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602872_232048
33,600,000 33,600,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602872_232048
79
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602873_232048
49,900,000 49,900,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602873_232048
80
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602874_232048
51,500,000 51,500,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602874_232048
81
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602875_232048
53,600,000 53,600,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602875_232048
82
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Thường Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602892_232048
39,900,000 39,900,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602892_232048
83
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602893_232048
56,200,000 56,200,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602893_232048
84
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602894_232048
578,000,000 578,000,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602894_232048
85
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 28 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602895_232048
59,900,000 59,900,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602895_232048
86
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602876_232048
32,600,000 32,600,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602876_232048
87
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602877_232048
48,800,000 48,800,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602877_232048
88
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đơn - VIP- Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602878_232048
49,900,000 49,900,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602878_232048
89
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đơn - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602879_232048
52,200,000 52,200,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602879_232048
90
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602896_232048
38,900,000 38,900,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602896_232048
91
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 1 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602897_232048
55,100,000 55,100,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602897_232048
92
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 2 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602898_232048
56,200,000 56,200,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602898_232048
93
HNBV Thu Cúc
Thai Sản Trọn Gói Tuần Thứ 36 - Đẻ Mổ Lần 3 Thai Đôi - VIP - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
2602899_232048
58,800,000 58,800,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2602899_232048
94
HN
Vietmec Thanh Xuân
Quản Lý Thai Kỳ Từ Tuần Thứ 8 - Phòng Khám Vietmec Thanh Xuân
2794094_274085
4,629,000 3,935,000 15%
https://www.adayroi.com/p/2794094_274085
95
HNBVQT Dolife
Trọn Gói Chuyển Dạ Sinh Thường Thai Đơn - Gói Nâng Cao Tại Bệnh Viện Quốc Tế DoLife
2964293_274027
48,585,000 20,390,000 58%
https://www.adayroi.com/p/2964293_274027
96
HNBVQT Dolife
Trọn Gói Chuyển Dạ Sinh Thường Thai Đơn - Gói Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Quốc Tế DoLife
2964294_274027
66,475,000 20,890,000 69%
https://www.adayroi.com/p/2964294_274027
97
HNBVQT Dolife
Trọn Gói Chuyển Dạ Sinh Thường Thai Đôi - Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Quốc Tế DoLife
2964295_274027
29,790,000 20,133,000 32%
https://www.adayroi.com/p/2964295_274027
98
HNBVQT Dolife
Trọn Gói Chuyển Dạ Sinh Thường Thai Đôi - Gói Nâng Cao Tại Bệnh Viện Quốc Tế DoLife
2964296_274027
51,790,000 22,633,000 56%
https://www.adayroi.com/p/2964296_274027
99
HNBVQT Dolife
Trọn Gói Chuyển Dạ Sinh Thường Thai Đôi - Gói Đặc Biệt Tại Bệnh Viện Quốc Tế DoLife
2964297_274027
69,680,000 23,133,000 67%
https://www.adayroi.com/p/2964297_274027
100
HNBVQT Dolife
Trọn Gói Chuyển Dạ Sinh Thường Thai Đơn - Gói Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Quốc Tế DoLife
2964298_274027
26,585,000 26,585,000 0%
https://www.adayroi.com/p/2964298_274027
Loading...