पीडित परिवारलाई वितरण भएको विवरण
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
आगलागी पीडित परिवारलाई प्राप्त राहतको विवरण
2
क्र.स.
पीडित परिवारको नाम
वितरण मितिवितरण गर्ने निकायनगद (रु)जिन्सी/अन्यकैफियत
3
गणेश श्रेष्ठ२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-३ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-२ थान, कपडा-२० मिटर, बाल्टी-१ थान
4
२०७३/०८/०६भो.न.पा. वडा नं.५, भोटेपसल टोल-चामल-१बोरा, वाईवाई चाउचाउ-१कार्टुन, चिउरा-३केजी, मिटमसला- १ प्याकेट, बेसार-१पोका, तेल-४ पोका, तपेस-१थान, कराई-१थान, थाल-१ थान, गिलास-१थान, चम्चा-२ थान, बटुका-२ थान, सब्जी चम्चा - १थान, दाल-१ केजी, नुन-१ केजी, गिलेन-१० लिटरको १ थान, चिनी-१ केजी, लुगाधुने साबुन-१ वटा, भाडा माझ्ने साबुन-१ वटा, कम्मल-१ थान, म्याट-७ मिटरको १ थान
5
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर१९५०००
6
थिर कुमार भुर्तेल२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१५ मिटर, बाल्टी-१ थान
7
२०७३/०८/०६भो.न.पा. वडा नं.५, भोटेपसल टोल-चामल-१बोरा, वाईवाई चाउचाउ-१कार्टुन, चिउरा-३केजी, मिटमसला- १ प्याकेट, बेसार-१पोका, तेल-४ पोका, तपेस-१थान, कराई-१थान, थाल-१ थान, गिलास-१थान, चम्चा-२ थान, बटुका-२ थान, सब्जी चम्चा - १थान, दाल-१ केजी, नुन-१ केजी, गिलेन-१० लिटरको १ थान, चिनी-१ केजी, लुगाधुने साबुन-१ वटा, भाडा माझ्ने साबुन-१ वटा, कम्मल-१ थान, म्याट-७ मिटरको १ थान
8
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर१३००००
9
अरविन्द्र बराईली२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१५ मिटर, बाल्टी-१ थान
10
भो.न.पा. वडा नं.५, भोटेपसल टोल-चामल-१बोरा, वाईवाई चाउचाउ-१कार्टुन, चिउरा-३केजी, मिटमसला- १ प्याकेट, बेसार-१पोका, तेल-४ पोका, तपेस-१थान, कराई-१थान, थाल-१ थान, गिलास-१थान, चम्चा-२ थान, बटुका-२ थान, सब्जी चम्चा - १थान, दाल-१ केजी, नुन-१ केजी, गिलेन-१० लिटरको १ थान, चिनी-१ केजी, लुगाधुने साबुन-१ वटा, भाडा माझ्ने साबुन-१ वटा, कम्मल-१ थान, म्याट-७ मिटरको १ थान
11
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर१३००००
12
अमर बि.क.२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१० मिटर, बाल्टी-१ थान
13
२०७३/०८/०६भो.न.पा. वडा नं.५, भोटेपसल टोल-चामल-१बोरा, वाईवाई चाउचाउ-१कार्टुन, चिउरा-३केजी, मिटमसला- १ प्याकेट, बेसार-१पोका, तेल-४ पोका, तपेस-१थान, कराई-१थान, थाल-१ थान, गिलास-१थान, चम्चा-२ थान, बटुका-२ थान, सब्जी चम्चा - १थान, दाल-१ केजी, नुन-१ केजी, गिलेन-१० लिटरको १ थान, चिनी-१ केजी, लुगाधुने साबुन-१ वटा, भाडा माझ्ने साबुन-१ वटा, कम्मल-१ थान, म्याट-७ मिटरको १ थान
14
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर२५०००
15
लाल ब. गहतराज२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-३ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-२० मिटर, बाल्टी-१ थान
16
२०७३/०८/०६भो.न.पा. वडा नं.५, भोटेपसल टोल-चामल-१बोरा, वाईवाई चाउचाउ-१कार्टुन, चिउरा-३केजी, मिटमसला- १ प्याकेट, बेसार-१पोका, तेल-४ पोका, तपेस-१थान, कराई-१थान, थाल-१ थान, गिलास-१थान, चम्चा-२ थान, बटुका-२ थान, सब्जी चम्चा - १थान, दाल-१ केजी, नुन-१ केजी, गिलेन-१० लिटरको १ थान, चिनी-१ केजी, लुगाधुने साबुन-१ वटा, भाडा माझ्ने साबुन-१ वटा, कम्मल-१ थान, म्याट-७ मिटरको १ थान
17
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर१३००००
18
बद्रि राणा२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-३ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-२० मिटर, बाल्टी-१ थान
19
२०७३/०८/०६भो.न.पा. वडा नं.५, भोटेपसल टोल-चामल-१बोरा, वाईवाई चाउचाउ-१कार्टुन, चिउरा-३केजी, मिटमसला- १ प्याकेट, बेसार-१पोका, तेल-४ पोका, तपेस-१थान, कराई-१थान, थाल-१ थान, गिलास-१थान, चम्चा-२ थान, बटुका-२ थान, सब्जी चम्चा - १थान, दाल-१ केजी, नुन-१ केजी, गिलेन-१० लिटरको १ थान, चिनी-१ केजी, लुगाधुने साबुन-१ वटा, भाडा माझ्ने साबुन-१ वटा, कम्मल-१ थान, म्याट-७ मिटरको १ थान
20
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर२६००००
21
मोहन आचार्य२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१५ मिटर, बाल्टी-१ थान
22
२०७३/०८/०६भो.न.पा. वडा नं.५, भोटेपसल टोल-चामल-१बोरा, वाईवाई चाउचाउ-१कार्टुन, चिउरा-३केजी, मिटमसला- १ प्याकेट, बेसार-१पोका, तेल-४ पोका, तपेस-१थान, कराई-१थान, थाल-१ थान, गिलास-१थान, चम्चा-२ थान, बटुका-२ थान, सब्जी चम्चा - १थान, दाल-१ केजी, नुन-१ केजी, गिलेन-१० लिटरको १ थान, चिनी-१ केजी, लुगाधुने साबुन-१ वटा, भाडा माझ्ने साबुन-१ वटा, कम्मल-१ थान, म्याट-७ मिटरको १ थान
23
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर२०००००
24
दिनेश गजमेर२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१० मिटर, बाल्टी-१ थान
25
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर३००००
26
मिलन विश्वकर्मा२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१० मिटर, बाल्टी-१ थान
27
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर२५०००
28
१०विश्वजीत राई२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१५ मिटर, बाल्टी-१ थान
29
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर२५०००
30
११कल्पना दाहाल२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१५ मिटर, बाल्टी-१ थान
31
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर३००००
32
१२भविन्द्र विश्वकर्मा२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१५ मिटर, बाल्टी-१ थान
33
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर२५०००
34
१३प्रकाश विश्वकर्मा२०७३/०८/०६
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भोजपुर जिल्ला शाखा
-त्रिपाल-१ थान, कम्बल-२ थान, भाडावर्तन-१ सेट, सारी-१ थान, कपडा-१५ मिटर, बाल्टी-१ थान
35
दैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर२००००
36
१४फविन्द्र प्रधानदैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर१३००००
37
१५दाछिकि शेर्पादैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर१३००००
38
१६अविनाश राईदैवी प्रकोप उद्दार समिति, भोजपुर५०००
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1