ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി - അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ക്രമസംഖ്യഅച്ചടിച്ച വർഷംപുസ്തകത്തിന്റെ പേര്ഇംഗ്ലീഷ് പേര്താളുകൾപ്രസ്സ്ട്യൂബിങ്ങൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ലിങ്ക്ഫയൽ സൈസ് (MB)ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്
(വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്)
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണി (യൂണിക്കോഡ് പതിപ്പ്)Uploaded by
2
11829പുതിയനിയമം (കോട്ടയം)
The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ translated into the Malayalam Language (Cottayam)
653സി.എം.എസ്. കോട്ടയംGaXXXIV1833ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
3
21841എ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാങ്വേജ്A Grammar of the Malayalim Language247സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV40232ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
4
31844സത്യവെദ ഇതിഹാസംSathyaveda Ithihasam137സി.എം.എസ്. കോട്ടയംGaXXXIV2138ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
5
41846ബെയിലിയുടെ മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു
A dictionary of high and colloquial Malayalim and English
875സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV31 qt1600ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
6
51846മാർപാപ്പാMarpappa23സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV26418ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
7
61846മതവിചാരണ -കാര്യസ്ഥനായ നരസിംഹMathavicharana35സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV26327ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
8
71847വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ
Vedapusthakathil paranjirikkunna pradhana sangathikal
13സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV27110ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
9
81847ഹിതോപദേശഃHithopadesa87സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXII800-4188ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
10
91849ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടുBenjamin Bailey's Dictionary563സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV133648ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
11
101849അമരെശം മൂലംAnmaresam Mulam93സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXII845143ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
12
111850സിദ്ധരൂപംSidharoopam137സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXII844100ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
13
121851നാരായണീയംNarayaneeyam171സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരംCiXII88121ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
14
131851മലയാളം സെലക്ഷൻസ്Malayalam Selections225സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV134227ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
15
141853ഭൂമിശാസ്ത്രംGeography255സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV40a233ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിShiju
16
151855ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാമത പുസ്തകംFirst Geography123സർക്കാർ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം5E140596ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിShiju
17
161855സത്യവേദകഥകൾSathyavedakathakal133സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV128b104ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിShiju
18
171856ദ മലയാളം റീഡർThe Malayalam Reader315സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV136360ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
19
181857ഇന്ദുമാൎഗ്ഗത്തിന്നും റോമമാൎഗ്ഗത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം
Indumargathinnum romamargathinnum thammilulla sambandham
57സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV5366ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
20
191858ഇന്ദ്യായിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക പ്രയോജനത്തിനായിട്ട ഒരു മദാമ്മ അവർകൾ എഴുതിയ ഇമ്പമായ ചരിത്രങ്ങൾPhulmani and Karuna203സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV138165ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
21
201858വിദ്യാമൂലങ്ങൾVidyamulangal95സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV290-02114ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
22
211859മോക്ഷമാൎഗ്ഗംMokshamargam29സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV53a22ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
23
221860മൃഗചരിതംMrugacharitham167സി.എം.എസ്. കോട്ടയംCiXIV282175ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
24
231864വില്വംപുരാണംVilvam Puranam63വിദ്യാവിലാസം, കോഴിക്കോട്CiXIV265b87ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിShiju
25
241866ഗൎമ്മന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണംThe Reformation in Germany111ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGkVI3485ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിShiju
26
251866മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam almanac61ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130_186683ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിShiju
27
261866പഞ്ചതന്ത്രംPanchathanthram221ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV46b180ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
28
271867നളചരിതസാരശോധനTruth and Error in Nala's History87ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV12953ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
29
281867മലയാള വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരംA Catechism of Malayalam grammar333ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV68c400ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
30
291867മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam almanac73ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130_1867104ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
31
301868കേരളപഴമKerala Pazhama205ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV125b306ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിShiju
32
311868ചാണക്യസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാരാക്ഷസം
Chanakyasutram allenkil Mudrarakshasam
285ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV139315ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
33
321868മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണംA Grammar of the Malayalam Language461ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV68a441ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
34
331868സത്യവേദകഥകൾ ഭാഗം 2Bible Stories Part 2141ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV128-2115ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
35
341868മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam Almanac95ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130_1868117ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
36
351869മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam Almanac87ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130 1869‎107ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
37
361869സത്യവേദകഥകൾ ഭാഗം 1Bible Stories Part 1171ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV128-1129ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
38
371869സ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ള ഉപദെശംSthirīkaraṇattinnuḷḷa upadēśaṃ27ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV146_219ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
39
381869
ലൂഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം
lutharinte cheriya catechism33ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV146_123ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
40
391870മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam Almanac79ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130 187095ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
41
401870ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദിSchool Dictionary381ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV124395ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
42
411870മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തര പുസ്തകംMalayalam-English Translator183ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV68b-2128ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
43
421870വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരംA Catechism of Malayalam Grammar143ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV68b-194ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
44
431871മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam Almanac65ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130 1871‎76ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
45
441871വലിയ പാഠാരംഭംValiya Patharambham49ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGkVI70b42ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
46
451872മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam Almanac81ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130 1872‎94ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
47
461872ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുGuṇṭarṭṭinṛe malayāḷam-iṅglīṣ nighaṇṭu1143ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV681540ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRaziman
48
471873ശ്രീമഹാഭാരതംSreemahabharatham439വിദ്യാവിലാസം, കോഴിക്കോട്CiXIV280664ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
49
481874കേരളോല്പത്തിKeralolpatti121ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV12581ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
50
491875പ്രാൎത്ഥനാസംഗ്രഹംPrarthanasangraham189ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGkVI22d191ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
51
501874മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam Almanac85ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130_187489ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
52
511875മലയാള പഞ്ചാംഗംMalayalam Almanac89ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130 1875‎111ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
53
521876സുവിശേഷസംഗ്രഹംLife of Christ, Gospel Harmony369ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV126508ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
54
531877കേരളോപകാരിKeralopakari201ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV131-4 1877239ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRaziman
55
541877കെരള ഭാഷാ വ്യാകരണംKerala bhasha vyakaranam207ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV279174ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
56
551877ദെവിമാഹാത്മ്യംDevi Mahatmyam87വിദ്യാവിലാസം, കോഴിക്കോട്CiXIV26554ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
57
561878തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ചിന്താരത്നവും, കൈവല്യനവനീതവും മുകുന്ദമാലയും
Chintaratnavum, Kaivalyanavanitavum Mukundamalayum
125വിദ്യാവിലാസം, കോഴിക്കോട്CiXIV276128ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
58
571879കേരളോപകാരിKeralopakari275ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV131-6_1879318ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRaziman
59
581880കേരളോപകാരിKeralopakari25ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV131-7 1880‎30ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
60
591880ജ്ഞാനൊദയംJnanodayam89വിദ്യാവിലാസം, കോഴിക്കോട്CiXIV26791ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
61
601880ശാസ്ഥാംകഥSastham katha23സെന്തോമ്മാസ് അച്ചുകൂടം, കൊച്ചിCiXIV290-0542ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
62
611880വിജ്ഞാന മഞ്ജരിVijnana Munjari59മിനർവ്വ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്CiXIV25966ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
63
621880ശീലാവതിപ്പാട്ടSilavathipaatta35CiXIV27326ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
64
631881സങ്കീൎത്തനങ്ങൾBook of Psalms201ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGaXXXIV5a167ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
65
641881കേരളോപകാരിKeralopakari109ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV131-8 1881‎128ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
66
651881പവിത്രലേഖകൾThe poetical books of the Old Testament377ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGaXXXIV5 1286ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
67
661882 കേരളോപകാരിKeralopakari49ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV131-9 188257ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
68
671882ശരീരശാസ്ത്രംŚarīraśāstraṃ - The muscles117ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരം56E279‎116ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
69
681883പ്രകൃതിശാസ്ത്രംA Malayalam Catechism of Physics457ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV132a56ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
70
691883സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദെശംSthirikaranaththinulla upadesam27ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV290-0149ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
71
701885മലയാള പഞ്ചാംഗം - 1885Malayalam Almanac 188589ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV130_188591ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
72
711886പ്രവാചകലേഖകൾ
The Prophetical Books of the Old Testament
481ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGaXXXIV5 2379ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
73
721887കുന്ദലതാKundalata143വിദ്യാവിലാസം, കോഴിക്കോട്CiXIV137107ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
74
731888യോസേഫ് യാക്കോബിJoseph Jacoby37ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംCiXIV290-0437ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
75
741890ഇന്ദുലെഖ രണ്ടാം പതിപ്പ് Indulekha433
കൊഴിക്കൊട സ്പെക്ടെട്ടർ അച്ചുകൂടം
CiXIV270420ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
76
751890ഇന്ദുമതീസ്വയംവരംIndumatīsvayaṃvaraṃ149ഭാരതീ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്CiXIV262‎19ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
77
761890മീനാക്ഷിMeenakshi449
സ്പെക്ടറ്റർ അച്ചുകൂടം, കോഴിക്കോട്
CiXIV269418ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
78
771897സഭാപ്രാൎത്ഥനാപുസ്തകം
Liturgy of the Basel German Evangelical Mission Churches
237ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGkVI22e198ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
79
781897സുകുമാരി, ഒരു കഥSukumari, A Story191ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGkVI25928ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
80
791903ബാലവ്യാകരണംBalavyakaranam95ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരം56A572678ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
81
801903മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹംThe Essentials of Malayalam Vyakaranam37ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരം56E278‎27ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
82
811903വേദോക്തപുസ്തകംScripture Sentences in Malayalam77ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരം56E237‎58ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
83
821904പഴയനിയമത്തിൽനിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾBible Stories in Old Testament231ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരംGaXXXIV6-1353ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
84
831904രണ്ടാം പാഠപുസ്തകംThe Second Standard Reader106ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരം56E241‎14ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
85
841904വ്യാകരണമിത്രംVyakaranamithram173ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരം56A5728135ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
86
851904ശിശുപാഠപുസ്തകംThe Infant Reader/Śiśupāṭhapustakaṃ53ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരം56E243‎36ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
87
861905ഭീമൻകഥBhimankatha25
വിദ്യാഭിവൎദ്ധിനി അച്ചുകൂടം, കൊല്ലം
CiXIV290-4817ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
88
871905ഒന്നാം പാഠപുസ്തകംThe First Standard Reader65ബാസൽ മിഷൻ, മംഗലാപുരം56E242‎53ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
89
881905കൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യംKrishna and Christ Compared77ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം56E23856ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
90
891905രാമാനുചരിതംRamanucharitham39
വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി അച്ചുകൂടം, കൊല്ലം
CiXIV290-4726ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
91
901906ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാൎത്ഥം
The Summum Bonum in Hinduism and Christianity
105ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം56E236‎‎76ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
92
911906ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ലോകോത്ഭവവിവരങ്ങൾ
CREATION IN HINDUISM AND CHRISTIANITY
87ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം56E23562ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
93
921926മാനുഷഹൃദയദർപ്പണംThe Heart Book in Malayalam69കനാറീസ് മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം56E230‎16ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
94
931991ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുGuṇṭarṭṭinṛe malayāḷam-iṅglīṣ nighaṇṭu1193ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം33A11412‎1610ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിSreejith
95
941992കേരളോല്‌പത്തിയും മറ്റും
Herman guṇṭarṭṭ˘ keraḷōlpattiyuṃ maṟṟuṃ
465ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം33A11414‎‎537ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
96
951992വജ്രസൂചിHerman guṇṭarṭṭ˘ vajṛasūci559ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം33A11415‎‎648ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
97
961994തച്ചോളി പാട്ടുകൾTacholippattuukal241ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം34A11416247ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
98
971994പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്Payyannurppattu121ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം11E607119ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
99
981994പഴശ്ശിരേഖകൾPazhassirekhakal233ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം34A11415648ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
100
991996അഞ്ചടി ജ്ഞാനപ്പാന ഓണപ്പാട്ട്Anchadi Jnanappana Onappattu133ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം13E3287142ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ കണ്ണിRojy
Loading...
Main menu