ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1.ข้อมูลสถานศึกษา
2
3
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
4
ลำดับที่รหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษากรมสังกัด/สำนักงานที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีโทรศัพท์โทรสารwebsiteสถานะโรงเรียน(ปกติ/เลิก/เรียนรวม/พัฒนา)หมายเหตุสถานะโรงเรียนปีดำเนินการการขอใช้ที่latitudelongitude
5
6
7
11018090013วัดหลวงพ่อขาวสพฐ.สพป.ชัยนาทชัยนาทเมืองชัยนาทชัยนาท1700005641674015.144776100.142991
8
21018090015
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทชัยนาทเมืองชัยนาทชัยนาท1700005641674115.155549100.155896
9
31018090016วัดฝางสพฐ.สพป.ชัยนาทชัยนาทเมืองชัยนาทชัยนาท17000096541119215.110472100.151241
10
41018090017วัดไผ่โพธิ์ทองสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 6ท่าชัยเมืองชัยนาทชัยนาท17000099-3699119ไม่มี
https://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
ปกติปกติ13/7/2466ที่ดินธรณีสงฆ์15.162557100.095728
11
51018090019
วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)
สพฐ.สพป.ชัยนาทท่าชัยเมืองชัยนาทชัยนาท1700015.162703100.135045
12
61018090002บ้านท่าไม้สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 5ท่าชัยเมืองชัยนาทชัยนาท17000056475087ปกติปกติพ.ศ.2482ที่ดินบริจาค15.182566100.118988
13
71018090029วัดธรรมามูลสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 1ธรรมามูลเมืองชัยนาทชัยนาท170000812846089-
https://sites.google.com/site/wattunmamoon/
ปกติปกติ2465ที่ดินธรณีสงฆ์15.2469619100.08248
14
81018090030ชุมชนวัดดักคะนนสพฐ.สพป.ชัยนาทหมูู่่ที่ 3ธรรมามูลเมืองชัยนาทชัยนาท17000056457870--ปกติิปกติิ1/6/2475ที่ี่ดินบริจาค15.1642579100.081436
15
91018090032วัดสระเนินพระรามสพฐ.สพป.ชัยนาทธรรมามูลเมืองชัยนาทชัยนาท1700005647705315.2566679100.146844
16
101018090009บ้านหนองแคสพฐ.สพป.ชัยนาทหมูู่่ที่ 8 นางลือเมืองชัยนาทชัยนาท170000891931006ปกติที่ราชพัสดุ15.1634353100.057001
17
111018090006วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 10นางลือเมืองชัยนาทชัยนาท170000956423195--ปกติปกติที่ดินธรณีสงฆ์15.1323019100.044583
18
121018090007ชุมชนวัดวังเคียนสพฐ.สพป.ชัยนาท218 หมู่ 4นางลือเมืองชัยนาทชัยนาท17000087-2138454--ปกติปกติ2505ที่ี่ดินธรณีสงฆ์15.142069100.08239
19
131018090008วัดนางลือสพฐ.สพป.ชัยนาท102 ม.2นางลือเมืองชัยนาทชัยนาท1700005647726915.1174158100.060155
20
141018090001วัดศรีวิชัยสพฐ.สพป.ชัยนาท70/2 ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท17000056411205 - -ปกติปกติ2478ที่ดินธรณีสงฆ์15.184854100.125381
21
151018090003พระยาตากสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 3 บ้านกล้วยเมืองชัยนาทชัยนาท17000091-9964953--ปกติปกติ2465ที่ดินธรณีสงฆ์15.1686019100.141964
22
161018090004อนุบาลชัยนาทสพฐ.สพป.ชัยนาทบ้านกล้วยเมืองชัยนาทชัยนาท1700005641127815.160916100.033917
23
171018090005ลัดดาประชาสรรค์สพฐ.สพป.ชัยนาทบ้านกล้วยเมืองชัยนาทชัยนาท1700015.1864303100.155136
24
181018090021อนุบาลเมืองชัยนาทสพฐ.สพป.ชัยนาท538 หมู่ 5บ้านกล้วยเมืองชัยนาทชัยนาท17000056412681--ปกติปกติ247915.2079582100.155706
25
191018090026วัดโรงวัวสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 8เสือโฮกเมืองชัยนาทชัยนาท17000056413239--ปกติปกติ2484ที่ดินธรณีสงฆ์15.2616083100.262304
26
201018090027วัดหนองเต่าดำสพฐ.สพป.ชัยนาทเสือโฮกเมืองชัยนาทชัยนาท17000084382807815.2174159100.286573
27
211018090022วัดแหลมหว้าสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 9เสือโฮกเมืองชัยนาทชัยนาท17000056477137ปกติปกติ2482ที่ดินธรณีสงฆ์15.2300305100.182901
28
221018090023วัดดอนรังนกสพฐ.สพป.ชัยนาทเสือโฮกเมืองชัยนาทชัยนาท1700005645620715.2455722100.261363
29
231018090024วัดหนองพังนาคสพฐ.สพป.ชัยนาทเสือโฮกเมืองชัยนาทชัยนาท1700005645617815.160916100.033917
30
241018090025วัดเนินถ่านสพฐ.สพป.ชัยนาทหมูู่ 6เสือโฮกเมืองชัยนาทชัยนาท170000966619822ปกติ15.2416673100.234621
31
251018090010รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 4หาดท่าเสาเมืองชัยนาทชัยนาท17000056475509--ปกติปกติ2482ที่ราชพัสดุ15.2128569100.07408
32
261018090036วัดพิกุลงามสพฐ.สพป.ชัยนาทคุ้งสำเภามโนรมย์ชัยนาท1711005649137115.27077100.059416
33
271018090037
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทคุ้งสำเภามโนรมย์ชัยนาท1711005649128715.2968966100.08146
34
281018090038อนุบาลมโนรมย์สพฐ.สพป.ชัยนาทคุ้งสำเภามโนรมย์ชัยนาท1711005649128615.3044146100.084667
35
291018090043
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทท่าฉนวนมโนรมย์ชัยนาท1711005643423915.3855515100.106882
36
301018090044
ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
สพฐ.สพป.ชัยนาท211 หมู่ 2ท่าฉนวนมโนรมย์ชัยนาท171100810442288เรียนรวม15.3825985100.114101
37
311018090045
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทท่าฉนวนมโนรมย์ชัยนาท1711015.4113725100.119125
38
321018090056
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 3ไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท171700840026487--ปกติปกติ6/5/2494ที่ราชพัสดุ15.3387583100.252103
39
331018090057บ้านเขาแหลมสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 5ไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท171700862159961--เรียนรวมปกติ01/052516ที่ราชพัสดุ15.294015100.24755
40
341018090058บ้านหัวถนนสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 1ไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท171700617985419--ปกติปกติพ.ศ.2498ที่ราชพัสดุ15.2973251100.205241
41
351018090060วัดหัวหว้าสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 4ไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท171700845799767--ปกติปกติ2482ที่ี่ดินราชพัสดุ15.3431066100.21126
42
361018090055
วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 4วัดโคกมโนรมย์ชัยนาท171700819535972--ปกติปกติ20/07/2486ที่ดินธรณีสงฆ์15.307418100.17299
43
371018090039
วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
สพฐ.สพป.ชัยนาทวัดโคกมโนรมย์ชัยนาท1711005649137015.3234138100.092374
44
381018090034
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทวัดโคกมโนรมย์ชัยนาท1711005649137215.32338100.13095
45
391018090040
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทศิลาดานมโนรมย์ชัยนาท17110088282973615.3570857100.096096
46
401018090048
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
สพฐ.สพป.ชัยนาท187 หมู่ 4หางน้ำสาครมโนรมย์ชัยนาท171700819535972--ปกติปกติ19/06/2466ที่ดินธรณีสงฆ์15.2944434100.18172
47
411018090052บ้านดอนแตงสพฐ.สพป.ชัยนาทหมูู่่ 3หางน้ำสาครมโนรมย์ชัยนาท171700819535972--ปกติปกติ15/05/2490ที่ี่ดินราชพัสดุ15.2761248100.180073
48
421018090053คงรักษ์ประชานุเคราะห์สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 4อู่ตะเภามโนรมย์ชัยนาท171700882826638--ปกติปกติ14/08/250515.2574299100.190996
49
431018090049วัดหนองตาตนสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 3อู่ตะเภามโนรมย์ชัยนาท171700862159961--ปกติปกติ30/04/2482ที่ี่ดินราชพัสดุ15.2814266100.212583
50
441018090074
วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
สพฐ.สพป.ชัยนาทบ่อแร่วัดสิงห์ชัยนาท1712005694909415.28204399.974519
51
451018090076วัดหนองจิกสพฐ.สพป.ชัยนาทบ่อแร่วัดสิงห์ชัยนาท1712005646614215.266612599.9455706
52
461018090067วัดคลองบุญสพฐ.สพป.ชัยนาทมะขามเฒ่าวัดสิงห์ชัยนาท1712005647559715.2279423100.05241
53
471018090068วัดหนองน้อยสพฐ.สพป.ชัยนาทมะขามเฒ่าวัดสิงห์ชัยนาท17120089437330915.2169345100.027261
54
481018090069อนุบาลวัดสิงห์สพฐ.สพป.ชัยนาทมะขามเฒ่าวัดสิงห์ชัยนาท1712005646136715.2625929100.154549
55
491018090063สำราญราษฎร์บำรุงสพฐ.สพป.ชัยนาทวังหมันวัดสิงห์ชัยนาท17120089959992115.176731499.938001
56
501018090064วัดวังหมันสพฐ.สพป.ชัยนาทวังหมันวัดสิงห์ชัยนาท1712005641591215.186100799.9290027
57
511018090066บ้านท่าข้ามวังน้ำสพฐ.สพป.ชัยนาทวังหมันวัดสิงห์ชัยนาท1712015.196114399.8924919
58
521018090075
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 1หนองขุ่นวัดสิงห์ชัยนาท171200899599210ปกติ2482ที่ราชพัสดุ15.255772499.9897269
59
531018090078บ้านทุ่งกว้างสพฐ.สพป.ชัยนาทหนองขุ่นวัดสิงห์ชัยนาท1712005641591315.228554499.9265677
60
541018090065วัดโคกสุกสพฐ.สพป.ชัยนาทหนองน้อยวัดสิงห์ชัยนาท1712005644840015.1853898100.023405
61
551018090061วัดดอนตาลสพฐ.สพป.ชัยนาทหนองน้อยวัดสิงห์ชัยนาท1712005694964115.1633666100.003249
62
561018090073วัดดอนตูมกมลาวาสสพฐ.สพป.ชัยนาทหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท17120081280784315.2658151100.036735
63
571018090077
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท1712005694983715.207337499.9473533
64
581018090132
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่4เขาแก้วสรรพยาชัยนาท171500862091293
facebook.com/watnomtho
ปกติพ.ศ.2468ที่ดินธรณีสงฆ์15.1422725100.30248
65
591018090133วัดเขาแก้วสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่3เขาแก้วสรรพยาชัยนาท171500969515961ปกติปกติพ.ศ.2463ที่ดินธรณีสงฆ์15.1320336100.340049
66
601018090125
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 12ตลุกสรรพยาชัยนาท171500892714891ปกติพ.ศ.2507ที่ดินธรณีสงฆ์15.1654296100.186007
67
611018090126วัดบ้านหนองสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 9ตลุกสรรพยาชัยนาท17150---ปกติปกติพ.ศ.2465ที่ดินบริจาค15.2024743100.201961
68
621018090127
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 3ตลุกสรรพยาชัยนาท17150--ปกติปกติพ.ศ. 2484ที่ราชพัสดุ15.1862413100.205242
69
631018090124
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมูู่่ 2ตลุกสรรพยาชัยนาท17150056433513ปกติิปกติิพ.ศ.2465ที่ี่ดินธรณีสงฆ์15.1802125100.211408
70
641018090115เขื่อนเจ้าพระยาสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 4บางหลวงสรรพยาชัยนาท17150056405138
056405138
facebook.com/โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
ปกติปกติพ.ศ. 2498กรมชลประทาน15.1639313100.192439
71
651018090118วัดกรุณาสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 5บางหลวงสรรพยาชัยนาท171500643565892ปกติปกติ2466ที่ดิินธรณีสงฆ์15.1469582100.178839
72
661018090136วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 2โพนางดำตกสรรพยาชัยนาท171500856615148--ปกติปกติมิถุนายน 2482ที่ดินธรณีสงฆ์15.080765100.285689
73
671018090137วัดโคกจันทน์สพฐ.สพป.ชัยนาทเลิกโพนางดำตกสรรพยาชัยนาท17150เลิก--เลิกเลิก--15.075595100.285567
74
681018090138บ้านคลองยางสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 6โพนางดำตกสรรพยาชัยนาท171500979989657--ปกติปกติ2515ที่ดินธรณีสงฆ์15.084546100.276813
75
691018090139
วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 1โพนางดำตกสรรพยาชัยนาท171500655060590--ปกติปกติ2508ที่ี่ดินธรณีสงฆ์15.0682492100.292871
76
701018090140
วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่3โพนางดำตกสรรพยาชัยนาท17150056410610--ปกติปกติ2465ที่ดินธรณีสงฆ์15.096369100.280754
77
711018090128วัดมะปรางสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 5โพนางดำออกสรรพยาชัยนาท171500814692057--ปกติิปกติิ246515.1076864100.27672
78
721018090130
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 3โพนางดำออกสรรพยาชัยนาท171500812834133--ปกติปกติ2460ที่ดินธรณีสงฆ์15.0999529100.287626
79
731018090116วัดดอนตะไล้สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ี่ 6บางหลวงสรรพยาชัยนาท17150082-1634918--ปกติปกติ17/07/2483ที่ดิินธรณีสงฆ์15.1381163100.181006
80
741018090119อนุบาลสรรพยาสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่4สรรพยาสรรพยาชัยนาท17150095-3416283--ปกติปกติ2465ที่่ราชพัสดุ15.1389084100.242333
81
751018090120วัดโพธิมงคลสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ที่ 7สรรพยาสรรพยาชัยนาท17150056478311 - -ปกติปกติ27/06/2465ที่ดินธรณีสงฆ์
15.172277274894482
100.22438106198297
82
761018090141วัดกำแพงสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 1สรรพยาสรรพยาชัยนาท171500934853070--ปกติปกติ18/06/2469ที่ราชพัสดุ15.1201121100.257776
83
771018090142วัดหลวงสิริบูรณารามสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 3สรรพยาสรรพยาชัยนาท17150082-2318884--ปกติิปกติิ14/07/2493ที่ี่ดินธรณีสงฆ์15.1278884100.25411
84
781018090123วัดยางศรีเจริญสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 4หาดอาษาสรรพยาชัยนาท17150056432421--ปกติปกติ22/04/248915.1409379100.257451
85
791018090121
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 5หาดอาษาสรรพยาชัยนาท171500812835639--ปกติปกติพ.ศ.2480ที่ดินธรณีสงฆ์15.1673632100.237586
86
801018090122วัดโพธิ์ประสิทธิ์สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่2หาดอาษาสรรพยาชัยนาท171500985703927-
www.facebook.com/โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
ปกติปกติ15.1398223100.25303
87
811018090135วัดหาดอาษาสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่่ 1ปกสรรพยาชัยนาท17150056432220
Wadhadasa@gmail.com
ปกติปกติพ.ศ.2477ที่ดินธรณีสงฆ์15.1174973100.272794
88
821018090101บ้านทุ่งกระถินสพฐ.สพป.ชัยนาทดงคอนสรรคบุรีชัยนาท1714005641584214.9713614100.141792
89
831018090102ชุมชนวัดโคกดอกไม้สพฐ.สพป.ชัยนาทดงคอนสรรคบุรีชัยนาท1714005648294215.0274799100.161397
90
841018090103วัดเทพรัตนวนารามสพฐ.สพป.ชัยนาทดงคอนสรรคบุรีชัยนาท1714005644864615.0249253100.158412
91
851018090105เทพรัตน์สพฐ.สพป.ชัยนาทดงคอนสรรคบุรีชัยนาท1714005644620414.9950441100.150742
92
861018090106วัดอารีทวีวนารามสพฐ.สพป.ชัยนาทดงคอนสรรคบุรีชัยนาท1714005641588414.964126100.161655
93
871018090107วัดหนองแขมสพฐ.สพป.ชัยนาทดงคอนสรรคบุรีชัยนาท1714014.9453474100.158636
94
881018090083วัดโพธิ์งามสพฐ.สพป.ชัยนาทดอนกำสรรคบุรีชัยนาท1714005648482714.977213100.241474
95
891018090084วัดสนามชัยสพฐ.สพป.ชัยนาทดอนกำสรรคบุรีชัยนาท1714005644927914.956975100.257236
96
901018090093
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 2เที่ยงแท้สรรคบุรีชัยนาท17140056484562ปกติปกติพ.ศ.2480ที่ดินธรณีสงฆ์15.0895082100.144243
97
911018090094
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
สพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 6เที่ยงแท้สรรคบุรีชัยนาท17140056481518--ปกติปกติพ.ศ.2517ที่ดินธรณีสงฆ์15.05953100.167399
98
921018090092วัดท่ากระแสสพฐ.สพป.ชัยนาทหมู่ 9เที่ยงแท้สรรคบุรีชัยนาท1714005648460056484600ปกติปกติพ.ศ.2462ที่ดินธรณีสงฆ์15.0395182100.202135
99
931018090089วัดโพธิ์ทองสพฐ.สพป.ชัยนาทบางขุดสรรคบุรีชัยนาท1714005694411415.017629100.203841
100
941018090085วัดหัวเด่นสพฐ.สพป.ชัยนาทบางขุดสรรคบุรีชัยนาท1714005644812214.96194100.199754
Loading...