ค่าตอบแทน60สมบรณ์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานเขต
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ที่ชื่อ - สกุล
ปฎิบัติหน้าที่
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
งบประมาณที่ใช้ตลอดปี
4
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
ค่าตอบแทน
ประกันสังคม
รวมทั้งสิ้น
5
1
นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม
พนักงานทำความสะอาด 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 108,0005,400113,400
6
2
นายทองใบ ไทยถนอม
เวรยาม 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 108,0005,400113,400
7
3
นายรุ่งอรุณ สุวณิช
เวรยาม 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 108,0005,400113,400
8
4
นายสุริยา น้อยเอ๋ย
พนักงานพิมพ์ดีด
9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 9,000.00 450.00 108,0005,400113,400
9
รวม36,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,80036,0001,800432,00021,600453,600
10
นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม ผู้ให้ข้อมูล โทร 081-6673564
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานเขต
2บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงาน
3เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขต
4ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
5พนักงานราชการ
6นักการ
7ภารโรงโครงการคืนครูให้นร
8ธุรการโครงการคืนครู
9พี่เลี้ยงเด็กพิการ
10บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
11เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ
12ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 
 
Main menu