ყვარლის მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : ყვარლის მუნიციპალიტეტი 2016-2017