Rozklad ek. ІІc(Травень).17-18 bac..xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCM
1
2
Р О З К Л А Д Е К З А М Е Н І ВЗатверджую
3
БЕРЕЖАНСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУДиректор, проф._______М.М.Жибак
7
на ІІ семестр 2017-2018 н.р."____"___________2018 р.
8
9
ЕкО-11БЕкО-21БЕк-31Б, Ек-11СкО-31Б, О-11СкЕк-41Б, Ек-21БО-41Б, О-21СкЕк-51МО-51МЕо-11БЕо-21БЕо-31БСП-11БСП-21БСП-31БСП-41БМ-11БМ-12СкМ-13СкМ-21БМ-31БМ-51ММ-52МЕ-11БЕ-12СкЕ-13СкЕ-21БЕ-31БЕ-51МЕ-52М
10
11
5/7/2018Стратег.п-ва Судомир С., Греськів О. 9 год. 307Облік в бюдж. Качмар О., Боднар О. 9 год. 203Осн.ох.праці Матвіїшин П., Адамів С. 9год. 16пФізика Стебелецька Н., Драган А. 9год. 207пФізика Стебелецька Н., Драган А. 13год. 207п
12
5/11/2018Потенціал Судомир С., Колос З. 9год. 307Міжнар.економ. Герасимів З., Греськів З. 9год. 311Осн.лісо-розвед. Кузьович В., Гринюк Ю. 9год. 13п
13
5/14/2018Політекономія Габор В., Боднар О. 9год. 209Гроші і кредит Герчанівська С., Літвінов В. 9год. 311Обгр.госп. рішень Лук'янова М., Герасимів З. 9год. 203Оптим.методи Качурівська А., Калиній І. 9год. 204Фізика Стебелецька Н., Драган А. 9год. 207пЕкон.теорія Греськів О., Габор В. 13 год. 21лНорм.антр.нав. Павлів О., Адамів С. 9год. 39лЛісове грунтозн. Бідолах Д., Кузьович В. 9год. 13пПолітологія Островська Н., Луговий Б. 9год. 109Фізика Стебелецька Н., Драган А. 13год. 207пТММ Клендій М.Б. Клендій М.І. 9год. 208пЕкол.безпека Захарів О., Чвартацький І. 9год. 210пЕкол.безпека Захарів О., Чвартацький І. 13год. 210пІноз.мова Дзюбата З., Білан Н. 9год. 11лМетрол.і ел.вимір. Соловей І., Клендій Г. 9год. 7лЕл.мережі Бунько В., Дарморіс П. 9год. 1лЕл.апарати Колодійчук Л., Нестеренко О. 9год. 19лЕл.машини Гайдукевич С., Семенов О. 9год. 13лОсн.енергоощад. Козирський В., Шаршонь В. 9год. 29лБезпека праці Матвіїшин П., Бунько В. 13год. 1л
14
5/15/2018Міжнар.економ. Герасимів З., Федуняк І. 9год. 209Аудит Стемковська І., Герчанівська С. 9год. 203Квітникарство Тиманська О., Носко В. 9год. 13пС.г.машини Солтисюк В., Диня В. 9год. 6пС.г.машини Солтисюк В., Диня В. 13год. 6пЕл.привод Рамш В., Шаршонь В. 9год. 11л
15
5/18/2018Іноз.мова Кравчук Л., Білан Н. 9год. 210Бух.облік Качмар О., Стемковська І. Ек-21Б 13.00 203 О-21Б 9.00 203 Оптим.методи Качурівська А., Калиній І. 9год. 204Регіон.економ. Герасимів З., Греськів О. 9год. 207Упр.витрат. Христенко Г., Черник Д. 9год. 209Облік в банках Сливінська О., Фльонц О. 9год. 206Неорг.хімія Гловин Н., Павлів О. 9год. 39лЗаг.екологія Мартиненко Ж., Павлів О. 13год. 01Агроекологія Носко В., Захарів О. 9год. 17пБіометрія Підховна С., Кузьович В. 13год. 13пСад.-парк.буд. Бідолах Д., Кузьович В. 9год. 13пКомп'ютери Роман Б., Качурівський В. 9год. 104ММК Клендій О., Драган А. 9год. 208пЕконом.тех.проц Лук'янова М., Христенко Г. 13год. 207пЕконом.тех.проц Лук'янова М., Гурська І. 9год. 207пФілософія Луговий Б., Островська Н. 9год. 11лЕл.мережі Бунько В., Дарморіс П. 9год. 1лМетрол.і ел.вимір. Соловей І., Клендій Г. 9год. 13лЕл.машини Гайдукевич С., Семенов О. 9год. 19лКомп'ютери Качурівський В., Роман Б. 13год. 9лБезпека праці Матвіїшин П., Бунько В. 13год. 21лОсн.енергоощад. Козирський В., Шаршонь В. 9год. 7л
16
5/19/2018Луківництво Носко В., Тиманська О. 9год. 17пММК Клендій О., Драган А. 13год. 206пММК Клендій О., Драган А. 9год. 206пМаш.переробки Диня В., Фльонц О. 9год. 9п
17
5/21/2018Звітність Боднар О., Літвінов В. 9год. 203Упр.проектами Гурська І., Боднар О. 9год. 207Орг.і метод.аудиту Петренко Н., Сливінська О. 9год. 209Біологія Мартиненко Ж., Павлів О. 9год. 01Політологія Островська Н., Луговий Б. 9год. 109Декор.дендрол Кузьович В., Гринюк Ю. 9год. 13пТрактори Пастушенко С., Чвартацький І. 9год. 208пДіл.іноз.мова Дзюбата З., Білан Н. 9год. 210пДіл.іноз.мова Дзюбата З., Білан Н. 13год. 210п
18
5/22/2018Соціологія Троханя к О., Луговий Б. 9год. 207Математика Качурівська А., Качупівський В. 9год. 18лЕконометрика Роман Б., Кондрат Р. 9год. 204Облік і звітність Стемковська І., Сливінська О. 9год. 203Моніторинг Павлів О., Адамів С. 9год. 39лБотаніка Гринюк Ю, Підховна С. 9год. 16пВ.математика Калиній І., Стебелецька Н. 9год. 11лФізика Стебелецька Н., Драган А. 13год. 207пЕл.тех.сист. Колодійчук Л., Гайдукевич С. 9год. 19лВ.математика Калиній І., Качурівський В. 13год. 11лЕл.мережі Бунько В., Дарморіс П. 9год. 1лТОА Клендій П., Потапенко М. 9год. 7лПроект.сист. Подобайло В., Шаршонь В. 9год. 13лЕл.привод викон.мех. Рамш В., Шаршонь В. 13год. 7л
19
5/23/2018Ліс.фітопатол. Захарів О., Бідолах Д. 9год. 13пТММ Клендій М.Б. Клендій М.І. 9год. 208пТММ Клендій М.Б. Клендій М.І. 13год. 208п
20
5/24/2018Іноз.мова Кравчук Л., Білан Н. 9год. 210Маш.тварин. Фльонц О., Диня В. 9год. 9п
21
5/25/2018Податк.сист. Габор В., Лук'янова М. 9год. 207Регіон.економ. Герасимів З., Греськів О. 9год. 206Фін.облік Петренко Н., Стемковська І. 9год. 204Упр.економіка Замора О., Федуняк І. 9год. 209Бух.облік Боднар О., Качмар О. 9год. 203Екол.безпека Адамів С., Павлів О. 9год. 21лГеодезія Бідолах Д., Кузьович В. 9год. 13пГенетика Гринюк Ю., Кузьович В. 13год. 13пС.г.машини Солтисюк В., Семенів І. 9год. 9пПроект.тех.проц. Пастушенко С., Кирик О. 13год. 208пПроект.тех.проц. Пастушенко С., Фльонц І. 9год. 208п
22
5/26/2018Комп'ютери Качурівський В., Роман Б. 9год. 9лВ.математика Калиній І., Качурівський В. 13год. 11лЕл.тех.сист. Колодійчук Л., Гайдукевич С. 9год. 19лТОЕ Соловей І., Рамш В. 13год. 7лЕл.постачання Бунько В., Дарморіс П. 9год. 1лЕл.привод викон.мех. Рамш В., Клендій П. 9год. 7лПроект.сист. Подобайло В., Гайдукевич С. 13год. 1л
23
5/28/2018Рекреац.лісівн. Бідолах Д., Гринюк Ю. 9год. 13п
24
5/29/2018Мікроеконом. Федуняк І., Гурська І. 9год. 307Організ.в-ва Христенко Г., Черник Д. 9год. 209Економетрика Роман Б., Кондрат Р. 9год. 204Проект.підпр.діял Жибак М., Гурська І. 9год. 207Суд.бух.експерт. Сливінська О., Боднар О. 9год. 206Грунтознавство Носко В., Павлів О. 9год. 17пФілософія Луговий Б., Макух О. 9год. 13пС.г.машини Солтисюк В., Диня В. 9год. 9пУпр.тех.проц. Чвартацький І., Кирик О. 9год. 208пУпр.тех.проц. Чвартацький І., Фльонц І. 13год. 208п
25
5/30/2018В.математика Калиній І., Качурівський В. 9год. 11л
26
5/31/2018Біофізика Стебелецька Н., Клендій М.Б. 9год. 207п
27
6/1/2018Вироб.економ. Христенко Г., Лук'янова М. 9год. 209Фін.аналіз Колос З., Судомир С. 9год. 307Дет.машин Клендій О., Драган А. 9год. 206п
28
6/4/2018Корп.відповід. Гурська І., Герасимів З. 9год. 207Хімія Гловин Н., Захарів О. 9год. 39л
29
Завідувач навчального відділу ____________________ Г.М. Христенко
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Loading...
Main menu