จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสถานศึกษากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสถานศึกษากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2
2
ประจำปีการศึกษา 2559
3
4
ที่โรงเรียน
จำนวนนักเรียน ป.1
ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ระดับชั้น ป.1)
5
ทั้งหมดไม่ผ่าน (คน)ผ่าน (คน)พอใช้ (คน)ดี (คน)ดีเยี่ยม (คน)
6
0 / F(1- 1.5) / (D - D+)(2 - 2.5) / (C - C+)
(3 - 3.5) / (B - B+)
(4) / (A)
7
8
1อนุบาลกระสัง89014273117
9
2วัดบ้านหนองแขม378011612
10
3บ้านตะเคียน1500681
11
4บ้านระโยงใหญ่1300571
12
5บ้านขามตาเบ้า1602770
13
6บ้านถนน1011080
14
7บ้านหนองตระเสก130049
15
8วัดชุมพลมณีรัตน์16014020
16
9วัดบ้านกันทรารมย์280051211
17
10บ้านระกาเสม็ด18010116
18
11บ้านหนองขอน1703446
19
12บ้านดอนยาว2012890
20
13บ้านโคกยาง1203540
21
14วัดบ้านชุมแสง130391
22
15บ้านก้านเหลือง22056110
23
16บ้านไม้แดง1400563
24
17
บ้านสวายสอ"ไกรปัญญานุเคราะห์"
1805850
25
18บ้านไผ่ลวก300003
26
19วัดปทุมคงคา1700674
27
20
บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
1100245
28
21
บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์)
800260
29
22บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์)1202262
30
23บ้านระกา1000424
31
24วัดอินทบูรพา401512202
32
25
บ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"
312000
33
26บ้านเมืองไผ่230310100
34
27บ้านสวายสอ2205683
35
28วัดธรรมถาวร /อ.กระสัง1806246
36
29บ้านอโณทัย1000343
37
30บ้านลำดวน320161114
38
31วัดบ้านหนองพลวง24888
39
32บ้านยาง1103260
40
33บ้านแสลงพันกระเจา1402750
41
34บ้านแซวประดู่1102342
42
35บ้านโนนสว่าง1325600
43
36บ้านขามสามัคคี6231
44
37บ้านศรีภูมิสามัคคี1506531
45
38บ้านโคกสูง1310183
46
39บ้านนาราใหญ่1400950
47
40บ้านตาราม24015135
48
41ชุมชนบ้านสองชั้น30041394
49
42วัดบ้านจอม1000451
50
43บ้านเสม็ด1400167
51
44บ้านหนองรักษ์1354400
52
45บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์2008930
53
46บ้านโคลด902160
54
47บ้านสูงเนิน24100815
55
48บ้านทุ่งสว่าง21001911
56
49บ้านบัวถนน35238166
57
50บ้านจะเนียงสามัคคี211
58
51บ้านตะครองใต้20023141
59
52วัดบ้านปราสาท33029220
60
53บ้านละลูน1200642
61
54บ้านชำแระ202000
62
55
บ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์)
30013863
63
56วัดหนองตะครอง286148
64
57
บ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"
19012133
65
58บ้านโนนแดง1200362
66
59บ้านจาน601104
67
60บ้านหนองเหล็ก902232
68
61บ้านกุดใหญ่330000
69
62บ้านห้วยสำราญ30001596
70
63บ้านกุดโคลน24033414
71
64บ้านน้ำอ้อม24012552
72
65บ้านตะครอง25010645
73
66บ้านตาเป้า700025
74
67บ้านประดู่11000101
75
68บ้านเขาคอก230011102
76
69บ้านโคกกลอย26022130
77
70บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา1703644
78
71บ้านหนองตะโก1320542
79
72บ้านหนองเอียน1002332
80
73บ้านละหอกกระสัง201030
81
74บ้านโนนศิลา803320
82
75บ้านไพรวัลย์น้อย1004420
83
76บ้านหนองตะขบ1102153
84
77บ้านโคกตูม1807902
85
78บ้านราษฏร์นิยม17011150
86
79บ้านหนองม่วงพัฒนา1104331
87
80บ้านโคกรัง1500564
88
81บ้านโคกมะขาม800161
89
82บ้านหนองอาแมะ1202343
90
83บ้านโคกตะเคียนสามัคคี1305800
91
84บ้านหนองไผ่18102123
92
85
บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
900009
93
86บ้านเกียรติเจริญ40112
94
87วัดตะลุงเก่า1001243
95
88บ้านโคกกลาง27071541
96
89บ้านโคกย่าง1000442
97
90บ้านเก็ม1301561
98
91บ้านจรเข้มาก371112167
99
92วัดบ้านเมืองต่ำ1800684
100
93
บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์)
20000317
Loading...
 
 
 
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
แผ่น5
แผ่น4
 
 
Main menu