Pētījuma tēmas un ievada pieteikšana 2019 (atbildes)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGJKLMN
1
Laika zīmogsAutora vārds un uzvārdsSkolaKlasePētījuma nosaukumsPētījuma satura īss izklāsts (kas pilnajā versijā kalpos kā darba ievaddaļa)Vai Tev jau ir darba vadītājs?RecenzentsSaņemtsSekcijaPunkti
2
2018.18.12 14:18:38Anna SakneZVĢ1.klasePilsētas attīstības projekts 2020.gadamNeskatoties uz graujošajiem sastrēgumiem, pārāk ilgstoši gaidāmajām pārejām ...Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiDr. Reinis Bērziņš
3
2019.3.1 16:23:54Marks Arnolds ŽuperkaJūrmalas Valsts ģimnāzija11.klaseJūrmalas autoceļu ģeogrāfijaJūrmalas autoceļi ir tikpat dažādi kā pati pilsēta. Sākot no "sliktas kvalitātes" meža ceļiem ar dažiem desmitiem šķērsojošo transportlīdzekļu dienā, beidzot ar valsts nozīmes ceļiem ar lielu noslogojumu, visi šie ceļi veido vienotu Jūrmalas autoceļu tīklu, kas ir unikāls un veidojies vairāku gadu laikā dažādu faktoru ietekmē. Ikdienā Jūrmalas satiksmi raksturo un ietekmē ne tikai transportlīdzekļu skaits un ceļu kvalitāte, bet arī sabiedriskā transporta plūsmas. Sabiedriskais transports pilsētā ir veidojies un attīstījies daudzu gadu garumā un mainījis gan savu nozīmi, gan dažādu ceļu nozīmi pilsētā. Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiReinis BērziņšIr
4
2019.7.1 17:09:26Edijs Kristaps, Roberts Ralfs VārslavsJelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija10.klaseĢeogrāfijas stunda pilsētvidēKompetenču pieejas balstītas izglītības plānotā, pakāpeniskā ieviešana pamatskolā sākot ar 2020.gada 1.septembri ir izraisījusi sabiedrībā atšķirīgus viedokļus. Tos pārsvarā izsaka valsts iestādēs strādājošie, ieskaitot skolotājus, kurus iespējamās izmaiņas ietekmēs. Tomēr jāpievērš uzmanība, kāds ir skolēnu novērtējums kopumā un individuāli pret piedāvātajām metodēm, lai, veicot metodisko materiālu izveidi un mācību stundu vadīšanu, tiktu apsvērtas iespējamās grūtības un tās varētu novērst vai mazināt.
Kā kompetenču pieejas balstītas izglītības īstenošanas principi ar caurviju prasmēm ir: kritiskā domāšana un problēmrisināšana, sadarbība un digitālā pratība. Izmantojot minēto un nepieminēto caurviju prasmju uzdevums .. lai stiprinātu jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, veidotu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus (Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem",II.3.3).
Lai atrastu risinājumu pētāmajai problēmai, pētījuma autori izvirzīja pētāmo jautājumu: Kā skolēni, skolotāji novērtē uz kompetenču pieejas balstītu mācību stundu salīdzinājumā ar pašreiz īstenoto mācību programmu? Objektīvu skolēnu viedokļu noskaidrošanai pētījuma mērķis ir bija izstrādāt mācību metodiskos materiālus ģeogrāfijas stundai un to novadīt.
Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi:
1. Iepazīties ar pašreizējo un kompetenču mācību standartu.
2. Izstrādāt metodiskos mācību materiālus.
3. Veikt aptauju skolēniem un uzklausīt skolotāju viedokli.
Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiKetija NadežņikovaIr
5
2019.7.1 20:04:55Rūdolfs FišersJelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija10.klaseJaunpils novada iedzīvotāju struktūras un apdzīvojuma izmaiņas no 2009.gada līdz 2017.gadam. Pētijumā pētīšu un analizēšu Jaunpils novada iedzīvotāju struktūras, apdzīvojuma un demogrāfijas izmaiņas. Tad veikšu secinājumus.Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiReinis BērziņšIr
7
2019.17.1 21:33:51Rūdolfs GolubovsZiemeļvalstu ģimnāzija12.klase„Park&Ride” jeb stāvparku sistēma kā transporta problēmu risināšanas veids Rīgā
Rīgā par aizvien aktuālāku transporta problēmu kļūst sastrēgumi darba dienu rītos un vakaros. Aizvien pieaugot automašīnu izmantojumam, pilsētas centrā turpina palielināties piesārņojums, kas brīžiem pārsniedz ES gaisa kvalitātes un trokšņa intensitātes kritērijus, samazinās dzīves kvalitāte pilsētas centrālajā daļā, pieaug kopējā pilsētas iedzīvotāju neapmierinātība. Iedzīvotāju skaits Rīgas centrālajā daļā samazinās, cilvēki pārvācas dzīvot uz perifērijām, pārsvarā Pierīgu, kas vēl vairāk veicina izmantot privāto autotransportu, radot vēl vairāk sastrēgumu.
Rīgas ilgstpējīgas attīstības koncepcijā tiek plānoti dažādi risinājumi, kā uzlabot samilzušās transporta problēmas. Kā viena no lielākajām inovācijām tiek piedāvāta stāvparku sistēma – ārzemēs jau gadu desmitiem pazīstama kā „P&R” vai „P+R”, kas neprasa milzīgus līdzekļus un uzlabo pilsētas infrastruktūru kopumā. Stāvparku attīstības projekts izstrādāts jau pirms vairākiem gadiem, kas radīja cerību, ka Rīgā tiks veikti inovatīvi transporta infrastruktūras uzlabojumi, taču situācija nav uzlabojusies un pēdējo gadu laikā pozitīvas izmaiņas nav vērojamas, lai gan stāvparku sistēmai jau vajadzēja sākt darboties. Temats tika izvēlēts, lai aktualizētu šo problēmu un izpētītu iespējamo stāvparku sistēmas efektivitāti un nepieciešamos uzlabojumus, kas padarītu sistēmu pievilcīgu tās lietotājiem.
Pētāmā problēma: Kādi uzlabojumi jāveic Rīgā, lai stāvparku sistēma darbotos ērti un piesaistoši un tā būtu labs transporta problēmu risinājums?
Darba mērķis: Izpētīt iespējamās Rīgas stāvparku sistēmas efektivitātes nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras attīstību.
Darba uzdevumi: 1) Iepazīties ar grāmatās un internetā atrodamo literatūru par „P&R” jeb stāvparku sistēmu, salīdzināt ieguvumus un riskus.
2) Izpētīt ārvalstu pieredzi stāvparku sistēmas ieviešanā.
3) Iepazīties ar izstrādāto „Rīgas stāvparku sistēmas attīstības plānu” un esošajām transporta plūsmām Rīgā.
4) Novērot un apzināt iespējamos stāvparku sistēmas lietotājus pašlaik.
5) Izpētīt un novērtēt infrastruktūras pietiekamību vietās pie Rīgas domes plānotajiem stāvparkiem.
6) Intervēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvi, lai sīkāk uzzinātu par stāvparku sistēmas plānu.
7) Analizēt rezultātus un secināt iespējamos nākotnes uzlabojumus
Praktiskais izmantojums: Izteiktie infrastruktūras uzlabošanas priekšlikumi var tikt izmantoti stāvparku sistēmas realizācijā, temata aktualizēšana.
Literatūras apskats: Zinātniskā literatūra no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma, galvenais pētniecības avots „Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde – stāvparku sistēmas attīstības plāns”
Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiAnna LākuteIr
8
2019.17.1 23:34:28Žanis JarinovskisRīgas Valsts 2.ģ.11.klaseLatvijas apceļošanas popularizēšana Latvijas presē (1918-1940). Salīdzinājums Latvijas Republikas simtgades kontekstā.Par aicinājumiem apceļot Latviju agrāk un mūsdienās.Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiUldis KlepersIr
9
2019.17.1 23:36:19Ralfs LeimansRīgas Valsts 2.ģ.11.klaseĢeogrāfija regbijā: meklējumi un atradumiPar ģeogrāfijas meklējumiem un atradumiem regbijā.Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiUldis KlepersIr
10
2019.17.1 23:38:40Elvita Alise MālkalneRīgas Valsts 2.ģ.11.klaseJauniešu migrācijas biogrāfijas un mobilitātes izpēte: vienas klases piemērsPar jauniešu migrācijas un mobilitātes izpēti vienas absolventu klases gadījumā.Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiMārcis GailisIr
11
2019.17.1 23:40:30Māra MekšeRīgas Valsts 2.ģ.11.klaseLatvijas lauku ainava veģetācijas periodāPar Latvijas lauku ainavas izmaiņām veģetācijas periodā.Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiKetija NadežņikovaIr
12
2019.17.1 23:43:15Jānis TālbergsRīgas Valsts 2.ģ.11.klasePasažieru pārvadājumi dzelzceļa līnijā Rīga-Daugavpils kopš Latvijas netakarības atjaunošanasPar pārmaiņām dzelzceļa līnijā Rīga-Daugavpils.Ir, bet žūrijas padomi būtu vēlamiMārcis GailisIr
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu