แบบกำกับติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBC
1
แบบกำกับติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2561
2
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วันที่ .............................................
3
4
ที่ชื่อ - นามสกุลส่งครั้งที่ / รายงานครั้งที่รับทราบ
5
1
รง 1
2
รง 2
3
รง 3
4
รง 4
5
รง 5
6
รง 6
7
รง 7
8
รง 8
9
รง 9
10
รง 10
11
รง 11
12
รง 12
13
รง 13
14
รง 14
15
รง 15
16
รง 16
17
รง 17
18
รง 18
19
รง 19
20
รง 20
6
1
นายสมพงษ์ แสงกล้า
1/41000
7
2
นางอรอนงค์ ศรีเสมอ
8
3
นางนงลักษณ์ เพียรทำ
9
4
น.ส.พจมาน ถวิลอิสระ
10
5
นางเรืองอุไล พวงศรี
11
6
นางสาวพรฤดี ส่องศรี
12
7
น.ส.กรรณิการ์ มาลัย
13
8
นายธัญกร อรัญโสติ
14
9
นางสาวฐณิชชา พลชัย
15
10
น.ส.ประพิณ เกษมสุข
16
11
นายเกียรติศักดิ์ คำทวี
17
12
น.ส.วัชรินทร์ พิศสุวรรณ
18
13
นายปริวรรต คำมุก
19
14
นายวรวุฒิ เสนคราม
20
15
น.ส.นภาพร หมูนวงษ์
21
16
น.ส.เยาวดี คาวี
22
17
นายบุญสิทธิ์ จันทร์หอม
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...