1. Rúbrica práctica de equipo "A vida dunha película" : Sheet1