Koszty - Zrodla swiatla
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
2
Koszty w cyklu życiaStandardStandardOferta 1Oferta 2Oferta 3Oferta 4Oferta 5Oferta 6
3
ProducentPrzykładPrzykładxxxxxxxxx
4
Typ / model urządzeniaŻarowaCFLxxxxxxxxx
5
Dane i szczegóły techniczne
6
Liczba źródeł światła podlegających wymianie [szt.]50szt.150szt.50szt.50szt.50szt.szt.szt.szt.
7
Nominalna trwałość nowego źródła światła [godzin]1 000h500h13 000h13 000h13 000hhhh
8
Średni czas świecenia źródła światła w roku [godzin/rok]8 760h/rok1 750h/rok1 750h/rok1 750h/rok1 750h/rokh/rokh/rok
h/rok
9
Przewidywany okres użytkowania źródła światła [lat]0,11lat0,29lat7,43lat1,00lat1,00latlatlatlat
10
Koszty zakupu (zgodnie z ofertą)
11
Cena zakupu (cena jedn.) pojedynczego źródła światła [PLN]PLN1,00PLN2,00PLN6,00PLN6,00PLNPLNPLNPLN
12
Koszt instalacji pojedynczego źródła światła [PLN]PLNPLNPLNPLNPLNPLNPLNPLN
13
Koszt dostawy w pojedynczego źródła światła [PLN]PLNPLNPLNPLNPLNPLNPLNPLN
14
Akcesoria dla pojedynczego źródła światła [PLN]PLNPLNPLNPLNPLNPLNPLNPLN
15
Łączny koszt zakupu wszystkich urządzeń [PLN]PLN150,00PLN100,00PLN300,00PLN300,00PLNPLNPLN
PLN
16
Roczne koszty obsługi serwisowej urządzeń
17
Stawka godzinowa dla usług serwisowych [PLN/godz.]]10,00PLN/h10,00PLN/h10,00PLN/h30,00PLN/h10,00PLN/hPLN/hPLN/h
PLN/h
18
Ilość roboczogodzin rocznie na utrzymanie i konserwację jednego urządzenia [godz./urządz./rok]34,00h34,00h34,00h34,00h34,00hhhh
19
Łączny koszt pracy związanej z wymianą zużytych źródeł światła [PLN/rok]
[ (liczba urządzeń*jednostkowy koszt wymiany)/(okres użytkowania) ]
148 920,00PLN178 500,00PLN2 288,46PLN51 000,00PLN17 000,00PLNPLNPLNPLN
20
Inne koszty w odniesieniu do jednego urządzenia [PLN/urządz./rok]0,00PLN0,00PLN0,00PLN0,00PLN0,00PLN0,00PLN0,00PLN0,00PLN
21
Łączne roczne koszty obsługi serwisowej wszystkich urządzeń [PLN/rok]148 920,00PLN178 500,00PLN2 288,46PLN51 000,00PLN17 000,00PLNPLNPLN
PLN
22
Roczne koszty energii
23
Cena energii elektrycznej [PLN/kWh]0,60PLN0,60PLN0,60PLN0,60PLN0,60PLNPLNPLNPLN
24
Nominalna moc urządzenia [W]100,00WW100,00W60,00W40,00WWWW
25
Roczne zużycie energii przez wszystkie urządzenia [KWh/rok]43 800,0kWhkWh8 750,0kWh5 250,0kWh3 500,0kWhkWhkWh
kWh
26
Całkowite roczne koszty energii [PLN/rok]26 280,00PLN/rokPLN/rok5 250,00
PLN/rok
3 150,00
PLN/rok
2 100,00
PLN/rok
PLN/rok
PLN/rok
PLN/rok
27
Dane do obliczenia kosztów w cyklu życia LCC
28
Zakładany okres użytkowania urządzenia na potrzeby oceny LCC [lata] 7,43lat7,43lat7,43lat7,43lat7,43latlatlatlat
29
Wielkość stopy dyskonta na potrzeby oceny LCC [%] 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%%%%
30
Liczba dodatkowych wymian urządzeń (do zakupienia) w analizowanym okresie [razy]65,1szt.szt.1,0razy7,4razy7,4razyrazyrazy
razy
31
Całkowite koszty użytkowania
32
Całkowity roczny koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN/rok]175 200,00PLNPLN7 538,46PLN54 150,00PLN19 100,00PLNPLNPLNPLN
33
Całkowity roczny koszt użytkowania jednego urządzenia [PLN/rok]3504,00PLNPLN150,77PLN1083,00PLN382,00PLNPLNPLN
PLN
34
Całkowity koszt użytkowania LCC urządzenia w założonym okresie
35
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania wszystkich urządzeń [PLN]1 301 485,71PLNPLN56 100,00PLN404 485,71PLN144 114,29PLNPLNPLNPLN
36
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania pojedynczego urządzenia [PLN]26 029,71PLNPLN1 122,00PLN8 089,71PLN2 882,29PLNPLNPLN
PLN
37
Całkowity, zdyskontowany roczny koszt użytkowania LCC pojedynczego urządzenia w roku [PLN/rok]175 200,00PLN/rokPLN/rok151,04
PLN/rok
1 089,00
PLN/rok
388,00
PLN/rok
PLN/rok
PLN/rok
PLN/rok
38
Uwagi:
39
1. Dane techniczne i dane do obliczeń dla poszczególnych urządzeń mogą być wprowadzane tylko w polach oznaczonych kolorem szarym i powinny opierać się na dokumentacji technicznej lub danych
40
dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta urządzenia
41
2. Niniejszy arkusz obliczeniowy można stosować do analizy kosztów w cyklu życia Źródeł światła typu domowego.
42
3. Szczegóły takie jak koszty jednostkowe energii i spodziewany czas użytkowania urządzenia mogą się w rzeczywistości różnić od podanych wartości i mogą być zmieniane w zależności od potrzeb.
43
4. LCC - Koszt w cyklu życia = całkowite koszty zakupu+(PWF*całkowite roczne koszty użytkowania) w okresie życia, gdzie: PWF - wskaźnik wartości bieżącej.
44
5. Nazwa producenta urządzenia oraz typ/model urządzenia muszą być wpisane w nagłówku niniejszego arkusza.
45
Loading...
Main menu