Zoznam prihlásených družstiev: NTS 2016 / List of enrolled teams: NTS 2016