คะแนนเก็บ ม.2/9
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คะแนนเก็บตามรายจุดประสงค์ย่อย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
2
3
ลำดับที่
ชื่อ- นามสกุล1. การใช้เครื่องมือวาดภาพ แปรง-ดินสอ (10)2. ซิมโบลGraphic(10)3. ซิมโบล MovieClip(10)5. FramebyFrame (10)6. motiontween(10)7. Scene+sound (10)เขียน Storyboard /ผลงาน Animation (20)สอบปลายภาค Flash (20)รวมคะแนน
4
1010101010102020100
5
1ด.ช.ฐิติพงต์ ทิศกระโทก665768111160
6
2เด็กชายชานน พืชทองหลาง766669121567
7
3
เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ทิพย์กระโทก
665668131464
8
4ด.ช. ทัศนัย อะโน666658131464
9
5ธนวัฒน์ พกกลาง765679131669
10
7
เด็กชายธนพล แก้วบุญพะเนา
766669121567
11
8ด.ช.นพรุจ นนกระโทก766779151067
12
9
เด็กชาย นวพล คำจันทร์วงค์
777669101062
13
10เด็กชาย ปรีดา กระแสเทพ755569131161
14
11
เด็กชาย พงศ์ณพัฒน์ พูนศรี
665668111462
15
12
เด็กชาย พัทธพล แว่นในเมือง
688788111571
16
13เด็กชาย พิชิตชัย เนินนา555668121057
17
14เด็กชาย พุทธิธร สีลาดหา688788111571
18
15ด.ช.ภากร ถนัดหมอ666778131467
19
16เด็กชาย ภักดี ฤทธิ์เดช755679131365
20
17
เด็กชายรัชชานนท์ ขุนทองพลัดประเสริฐ
799789131173
21
18
เด็กชายรัชพล ปักกุลนันท์
799689131172
22
19เด็กชาย ศิริเทพ แสงสว่าง766869121165
23
20เด็กชายสิทธิกุล ขุนทอง766779151370
24
21อภิสิทธิ์ แย้มวิเศษ777699151070
25
22เด็กหญิง ชลดา ทัณกระโทก688668141470
26
23ทิพย์นรินทร์ โกทันย์8775510151572
27
24ด.ญ นันทิชา ทิศกระโทก555557121559
28
25ด.ญ นันทิชา สินเธาว์8667610121267
29
26
เด็กหญิง นันทิยา เดี่ยวกลาง
666768131264
30
27เด็กหญิงน้ำฝน ดงพิกิจ866558141264
31
28
เด็กหญิงมาริษา จากโคกสูง
666568131565
32
29
เด็กหญิง รุ่งทิพย์ โกรพิมาย
675568121059
33
30รุ่งอรุณ นากระโทก555557111154
34
31
เด็กหญิง สรัลพร คุ้มพันธ์ุ
675568121059
35
32สิทธินี แสงบุญ766689121468
36
33สุภารัตน์ มากมาย665558111359
37
34
เด็กหญิงอภิญญา เว่บ้านแพ้ว
688668141470
38
35
เด็กหญิง อริศรา เขียวอ่อน
777669111366
39
36วริศรา เวียงคำ766689121569
40
37คีตภัทร พันธ์ชมพู675668111463
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...