He kīanga whakataki kōrero
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDE
1
Kīanga whakatakiWhakamahukitangaHei tauiraMomoHei tāpiri atu
2
He kohinga kīanga whakataki kōrero tēnei nā Te Mihinga Komene. Me he kōrero āu hei tāpiri mai, īmēra mai: mingamangai@gmail.com, tīhau mai: @temihinga #tereo bit.ly/KīangaWhakatakiKōrero
3
Ā, ...So, ... And, ...
4
Ā, ahiahi kau iho anō...Evening came at last...
5
Ā kāti...Well then..., Okay then...
6
Ā kō (tonu) ake nei, ka...Very soon, Shortly; Hereafterwā heke,
7
Ā muri ake nei...Later, Later on, In a little while...,
8
Ao noa, pō noa...around the clock
9
Ā taihoa nei...Soon...,
10
Ā tēnā, ...Okay then, Right then, Well then
11
Ā tōna wā..., Hei roto i te wā...The time will come...wā heke
12
Ahakoa tēnā...Despite that ..., Nevertheless ...
13
Ākene peaPerhaps..., Maybe..., Probably...Ākene pea tokotoru kē nei āna wāhine.wā heke,
14
Ānō nei...As if...Kei te whakamanamana a Rewi, ānō nei, ko ia te rangatira.whakatauriteMe he ...
15
Ao ake, ...Following..., The next day...Te Kāea
16
Ao ake i te ata, ...The next morning..., In the morning...Ao ake i te rā, ... The following day...
17
Aua atu...Nevertheless..., Nonetheless...Hei aha noa iho. Kāore i tutuki.
18
Auina rawa ake...On the very next day...
Auina rawa ake ka taupokina e te mate ki raro rā.
19
E ai ki a..., E ai ki tā...According to...
20
E kainamu ake nei te...It's getting close to..., It's nearly..., The...is nearly upon us...wā heke,
21
Ehara i te mea...It is not as if...
22
Haere ake nei...Coming up..., Shortly...,
23
Haere tata atu ana...He went a little farther...
24
Haere te tau, haere te tau...Years went by...
25
Hāunga rā..., Hāunga a [Mea]...Besides..., Apart from..., Except for..., Despite that...
26
...he rā nā, he rā nā...day after dayKa whanga te tangata rā ki ōna tamariki, he rā nā, he rā nā, kāore i puta mai;wā hipa,
27
He wā neiOn one occasion
28
He wā pea tōna...At some time in the future perhaps...wā heke
29
Hei [ākengokengo], [ātahirā]...Tomorrow..., The day after tomorrow...Hei - future tensewā heke
30
Hei kōpaki i te whakaaro...To encapsulate the thoughts...whakarāpopoto
31
Hei kō tonu ake nei...Very soon...wā heke,
32
Hei tā...According to...
33
Hei te roanga ake o te ara...The long-term plan/goal is...
34
Hei te tau tītoki...At some time in the future...Hei te tau tītoki kitekite anō ai tāua i a tāua.
35
Hei whakaū i tāku e kōrero nei...To support my conviction...
36
Heipū...In case...
37
Heoi (anō)..., Hoi...,However..., Anyway..., Although..., Well..., And so...Heoti anō...
38
Hua atu...One would think...Hua atu ko Te Rangi tō tātou matua.
39
[Hui] atu, [hui] atu...Conference after conference
Rautaki atu, rautaki atu... Strategy after strategy...
40
I a ia ai...When he was, as already stated...I a ia ai i roto i te whare o ōna tuākana...
41
I mua tata (tonu iho) (atu)...Immediately before..., Shortly before...wā hipa,
42
I muri (tata) (tonu) iho...Straight after..., Just after... Soon after...I muri tata mai...
43
Inangeto nei...In a short time...Inangeto nei, kua maoa.
44
I ngā aha, i ngā aha...Anything whatever, anything at all...
I ngā aha, i ngā aha noa iho a te Māori. All sorts of Māori matters.
45
I ngā wā o mua..., I neherā..., I te wā ukiuki...In past times..., Long ago..., In ancient times..., Way backs! heheNō tua..., Nō aweko..., Nō whakapata...
46
I ōna wā...Sometimes...He wā tōna...
47
I te... ka taha, ...
I te rua ngahuru ka taha, ... Over the past twenty years, ...
48
I te mutunga iho..., I te mutunga atu...,At the end of the day..., In the end..., The bottom line is..., The end result being...,
49
I te paunga o te wiki...At the end of the week...
50
I te takanga o ngā tau...Over time...
51
Ia rā, ia rā..., Ia te rā, ia te rā...Every day...Ia Pōtapu, ia Pōtapu... Every Sunday evening...
52
Ina ka whērā...If that's the situation...
53
Ina tūpono ki tērā...So if that happens...wā heke,
54
Inā hoki..., Inā rā...,Because..., Since..., For..., Inasmuch as...
55
Inā tata nei...Recently...wā hipa,
56
Ka/Kua aua atu te wā...It's been ages..., For a long time...wā hipa
57
Ka haea te ata...The day breaks...
58
Ka haere nā, ka haere nā...Time passed...wā hipa, Ka taka te wā...,
59
Kāpātaua...But only if... But if..., If only...He aha te uru o tō tamaiti? Kāpātaua he uru kōrito, he kōrako, he uru ariki nō Pipi
60
Ka pō ki reira...Night came upon us there...
61
Ka pō toru...On the third night...Ka rā toru... On the third day...
62
Ka takiri te ata...The day dawns...
63
Ka tangi te pītoitoi...
First thing in the morning... (When the robin sings...)
64
Ka tengi...Thirdly...Hei whai i te: Ka tahi... Ka rua...
65
Kāore anō i tīkākā te rā...The sun was not yet hot...
66
Kāore au e pai ki...I don't like ...
Kāore ia e pai ki te kai kina. Kāore au e pai ki tēnā.
67
Kāore e roa, ka...It won't be long and...wā heke
68
Karo...Presently..., Shortly...Karo tāua ka haere. Lets go.wā heke, Taro...
69
Kātahi ka...Then..., And then...
70
Kāti...
Enough..., Leave it at then... (full-stop), Well then...
Kāti rā, He Iti Kahurangi, e rere i ō rangi, ...Waiho ki reira
71
Kei kō tata atu...A little farther on...
72
Kei te horapa te mōhio...It's widely known...
73
Ki a ... [ia], [rāua], [rātou] ...To her..., In their opinion..., As far as they're concerned...Ki a au nei... In my opinion...
74
Ki ōku nei whakaaro...In my opinion...
75
Kia meatia ake te kōrero a te tupuna nei...To cite the ancestor...
76
Kia mōhio mai koe...For your information...
77
Kia rāhuitia mai e au...Let me confine it...
78
Kia rākaunui te marama...When the moon is full...wā heke,
79
Kia whakatepea i konei...Let me conclude...Kia kī ake au i konei, ... Let me be upfront, ...
80
Kīhai i roa..., Kīhai i taro..., Kāore i roa...,It wasn't long before..., Not long after that...
81
Ko tāu nā...What you are suggesting...Ko tāna..., - He reckons..., Ko tā...,
82
Ko te kōrero e kī ana..., Ko te kupu e kī ana...As the saying goes..., As it states...
83
Ko te māringa nui...Fortunately...Ko te māringa nui he taki mōhio katoa ki te kōrero Māori. Fortunately they are all able to speak Māori.
84
Ko te whāinga mātāmua, ...The main objective/purpose is ...Ko te whāinga mātāmua, kia pukapuka reo Māori tēnei.
85
Ko tōna tikanga..., Ko te tikanga ...Supposedly..., Usually..., Generally...Ko tōna tikanga ka taki haere tātou ki te hui.Tōna tikanga...
86
Koia i toko ake ai...Hence the idea...
87
Koi hine ana au...While in my childhood...(wahine)Kāi Tahu
88
Kua [roa] kē [au] e ... anaFor a long time [I] have been...Kua aua atu kē au e tohe ana. I'd been on her back for ages.
89
Mai i...Since...Mai i tērā Tāite e mamae ana ngā taringa.
90
Mai rā anō...Ever since..., From that time..., From long ago..., For a long time..., Right from..., From as long ago as...Mai rā anō e pēnei ana ā mātou mahi. We've done it this way for a long time.Mai rānō
91
Mai iho, mai iho ...; Mai, mai...Since way backs...Mai, mai ko tuawāhine mā tērā.wā hipa,
92
Manohi anō...On the other hand...engari anō...
93
Māna...
I could be wrong..., Unless..., On the other hand...
94
Mātua tērā...Firstly (most important, headlining news)...
95
Mau roa ana te rongonui o tēnei kōrero...
96
Mea rawa ake...Next thing you know..., Nek minnit...Te meatanga..., Huri rawa ake..., Maea rawa ake...
97
Me kī...Lets say...
98
Me kore ake nei...It's like... Similar to...Me kore ake nei koe i te poaka! You're just like a pig!Rite tonu...
99
Me kore noa e tūponoJust on the off chance...
100
Me pēhea?How should it be done?I pau i a ia te wā e rapu ana me pēhea te pupuri i te reo Māori. He was constantly seeking ways to hold onto the Māori language.
Loading...
 
 
 
Kīanga whakataki
Kīanga