ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ(Basic Geriatric Screening : BGS) อำเภอขุขันธ์ ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
AB
1
รพ.สต.ที่คัดกรองแล้ว
จำนวน(ราย)
3
30 ห้วยเหนือ134
4
48 โคกโพน99
5
49 ตะเคียนบังอิง11
6
49 ตะเคียนบังอีง68
7
50 จะกง95
8
52 กันจาน100
9
53 อาวอย41
10
56 ปรือใหญ่100
11
57 ปรือคันตะวันออก110
12
59 หนองลุง80
13
60 สมบูรณ์102
14
61 หัวเสือ101
15
62 ตะเคียนช่างเหล็ก101
16
63 กวางขาว78
17
64 คลองกลาง93
18
65 โคกเพชร40
19
66 ปราสาท1
20
68 สำโรงตาเจ็น101
21
69 นาก๊อก100
22
70 กฤษณา100
23
71 วิทย์40
24
72 ตรอย85
25
73 นิคมซอยกลาง100
26
74 โนน99
27
ผลรวม1979
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu