ตารางชั่วโมงให้คำปรึกษา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางชั่วโมงให้คำปรึกษา ประจำภาคการศึกษา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว และการดำเนินชีวิต เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา มทส. (6 hours a week)
2
3
NoClick on the name.
4
Teacher
5
1Dr. Sirinthorn Seepho
6
2
Assoc. Prof. Dr. Pannathon Sangarun
7
3Assoc. Prof. Dr. Anchalee Wannaruk
8
4Asst. Prof. Dr. Issra Pramoolsook
9
5
Asst. Prof. Jindaporn Sangganjanavanish
10
6Dr. Suksan Suppasetseree
11
7Dr. Peerasak Siriyothin
12
8Dr. Jitpanat Suwanthep
13
9Dr. Nattaya Puakpong
14
10Dr. Butsakorn Yodkamlue
15
11Dr. Adcharawan Buripakdi
16
12Mr. Kamorn Bootsang
17
13Ms. Manta Nunpakdee
18
14Professor Dr.Andrew Peter lian
19
15Ms. Rungrueng Vachiralappaitoon
20
16Daniel YatesDaniel Yates

21
17Jason Biscombe
22
18Kenneth Ray Wingate
23
19Lilibeth Kantola
24
20Peter Thompson
25
21Michael Sinclair Scott
26
22Taizo Mizusaki
Mon. 16:00-17:00
Tue. 12:00-14:00
Wed. 16:00-17:00
Turs. 15:00-17:00
27
23Dr. Kunlaphak Kongsuwannakul
28
24Hwang Sun Sim
29
25A. Yuan
30
26Ms. WenTian Wang
31
Secretary
32
27Ms. Suwimon Chonjaroen
33
28Ms. Rapeepun Nunhataipug
34
28Ms. Issariya Pintobtang
35
29Miss Nittaya Chotibood
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...