לוח מבחנים - בית ט'
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
לוח מבחנים רבעון א'
2
יוםתאריךת.עבריט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7אירועים
3
א1.9.2019א אלולפתיחת שנה"ל
4
ב2.9.2019ב אלול
5
ג3.9.2019ג אלול
6
ד4.9.2019ד אלול
7
ה5.9.2019ה אלולסדנת "לשחק את המשחק" + א.בוקר שכבתית
8
ו6.9.2019ו אלול
9
שבת7.9.2019ז אלול
10
א8.9.2019ח אלול
11
ב9.9.2019ט אלול
12
ג10.9.2019י אלולחשיפה לתכנית שגרירים צעירים בשלושה סבבים שעות 3-5
13
ד11.9.2019י"א אלול
14
ה12.9.2019י"ב אלולראיונות לתכנית שגרירים צעירים
15
ו13.9.2019י"ג אלול
16
שבת14.9.2019י"ד אלול
17
א15.9.2019ט"ו אלולמבחן רמה באנגליתמבחן רמה באנגלית
18
ב16.9.2019ט"ז אלול
19
ג17.9.2019י"ז אלולשבתון יום בחירות
20
ד18.9.2019י"ח אלולחשיפה "המאיץ המדעי"
21
ה19.9.2019י"ט אלולחשיפה כנפיים של קרמבו
22
ו20.9.2019כ אלול
23
שבת21.9.2019כ"א אלול
24
א22.9.2019כ"ב אלול
25
ב23.9.2019כ"ג אלולחשיפה לתכנית יוניסטרים בכתות
26
ג24.9.2019כ"ד אלולהרצאה - פמי בריאות שיעור ראשון - רביעי
27
ד25.9.2019כ"ה אלולהרצאה - פמי בריאות שיעור שלישי - חמישי
28
ה26.9.2019כ"ו אלולבחירות למועצת התלמידים + דינמיקה קבוצתית יוניסטרים (לאחר שעות הלימודים)+אירוע פתיחת שנה לקהילה בערב
29
ו27.9.2019כ"ז אלול
30
שבת28.9.2019כ"ח אלול
31
א29.9.2019כ"ט אלול ע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנה
32
ב30.9.2019א תשריראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה
33
ג1.10.2019ב תשריראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה
34
ד2.10.2019ג תשרימסע שנתי לגליל העליון
35
ה3.10.2019ד תשרימסע שנתי לגליל העליון
36
ו4.10.2019ה תשרי
37
שבת5.10.2019ו תשרי
38
א6.10.2019ז תשריסמינר מועצות תלמידים עירוני
39
ב7.10.2019ח תשריסמינר מועצות תלמידים עירוני
40
ג8.10.2019ט תשריע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כ
41
ד9.10.2019י תשרייום כיפוריום כיפוריום כיפוריום כיפוריום כיפוריום כיפוריום כיפור
42
ה10.10.2019י"א תשרי
43
ו11.10.2019י"ב תשרי
44
שבת12.10.2019י"ג תשרי
45
א13.10.2019י"ד תשריע. סוכותע. סוכותע. סוכותע. סוכותע. סוכותע. סוכותע. סוכות
46
ב14.10.2019ט"ו תשריסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכות
47
ג15.10.2019ט"ז תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ססוכות
48
ד16.10.2019י"ז תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
49
ה17.10.2019י"ח תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
50
ו18.10.2019י"ט תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
51
שבת19.10.2019כ תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
52
א20.10.2019כ"א תשריהושענה רבההושענה רבההושענה רבההושענה רבההושענה רבההושענה רבההושענה רבה
53
ב21.10.2019כ"ב תשרישמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורה
54
ג22.10.2019כ"ג תשריאסרו חגאסרו חגאסרו חגאסרו חגאסרו חגאסרו חגאסרו חג
55
ד23.10.2019כ"ד תשריסיור מגמת אומנות להרצליה - יוצאים בשעה 11:50
56
ה24.10.2019כ"ה תשריהיסטוריהאנגליתאנגלית
57
ו25.10.2019כ"ו תשרייום ההליכה הבינלאומי
58
שבת26.10.2019כ"ז תשרי
59
א27.10.2019כ"ח תשרי
60
ב28.10.2019כ"ט תשרי
61
ג29.10.2019ל תשרימתמטיקהמתמטיקהיו"ז - גנדי
62
ד30.10.2019א חשוןמתימטיקה
63
ה31.10.2019ב חשוןערב במה קטנה - צעירים
64
ו1.11.2019ג חשון
65
שבת2.11.2019ד חשון
66
א3.11.2019ה חשוןיומן קריאה באנגליתיומן קריאה באנגליתיום ההליכה - שעות 1+2
67
ב4.11.2019ו חשוןסדנאות
Man&Mind
68
ג5.11.2019ז חשוןאנגליתערביתערביתערביתערבית
69
ד6.11.2019ח חשוןסמינר אומנות+סמינר מוסיקה
70
ה7.11.2019ט חשוןהיסטוריהסמינר אומנות+סמינר מוסיקה
71
ו8.11.2019י חשון
72
שבת9.11.2019י"א חשון
73
א10.11.2019י"ב חשוןהיסטוריהיום הזיכרון ליצחק רבין
74
ב11.11.2019י"ג חשוןערביתערביתפיסיקה
75
ג12.11.2019י"ד חשוןפיסיקהפיסיקה
76
ד13.11.2019ט"ו חשוןהרצאה מעוררת השראה
77
ה14.11.2019ט"ז חשוןהיסטוריהיומן קריאה באנגליתסיום רבעון א'
78
ו15.11.2019י"ז חשון
79
שבת16.11.2019י"ח חשון
80
לוח מבחנים רבעון ב'
81
א17.11.2019י"ט חשוןתנ"ךפיסיקה
82
ב18.11.2019כ חשוןפיסיקההיסטוריה
83
ג19.11.2019כ"א חשוןהיסטוריההרצאה לקראת התרמה לניצן+נט"ל+ער"ן
84
ד20.11.2019כ"ב חשון
85
ה21.11.2019כ"ג חשוןפיסיקהסיור לימודי באזרחות (3 כיתות)
86
ו22.11.2019כ"ד חשון
87
שבת23.11.2019כ"ה חשון
88
א24.11.2019כ"ו חשוןתנ"ךאזרחותתנ"ךמדעי המחשב
89
ב25.11.2019כ"ז חשוןביולוגיהעבריתהרצאות של שיננית+אסיפת הורים רבעון א'
90
ג26.11.2019כ"ח חשוןהתרמה לארגון ניצן+נט"ל+ער"ן
91
ד27.11.2019כ"ט חשוןהרצאה "זה כל הט(ר)יק" - דנה גולן וינוקור
92
ה28.11.2019ל חשוןסיור לימודי באזרחות (2 כיתות)
93
ו29.11.2019א כסלו
94
שבת30.11.2019ב כסלו
95
א1.12.2019ג כסלותנ"ךכימיה
96
ב2.12.2019ד כסלוספרות
97
ג3.12.2019ה כסלוספרותיומן קריאה באנגליתביולוגיהביולוגיה
98
ד4.12.2019ו כסלויו"ז - דב"ג
99
ה5.12.2019ז כסלוהיסטוריהעברית
100
ו6.12.2019ח כסלו
Loading...