พิกัดร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง คอร์ส ต.ค.58
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre
2
เลขที่
ชื่อชั้น
น้ำหนัก(กก.)
ส่วนสูง
ค่า BMI
อยู่ในเกณท์
ตาบอดสี
นั่งยอง
Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง
3
1ปราบ ปกแก้วม.13014813.70น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
4
2ธนพงศ์ ผิวประกาม.150.116119.33ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่านBMI kg/m2อยู่ในเกณท์
ภาวะเสี่ยงต่อโรค
5
3
ต้นรัก เรืองวิทย์
ม.191.716334.51
อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3
ปกติผ่านน้อยกว่า 18.50น้ำหนักน้อย / ผอม
มากกว่าคนปกติ
6
4คณิศร จงกลม.13614716.66น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
ระหว่าง 18.50 - 22.90
ปกติ (สุขภาพดี)เท่าคนปกติ
7
5นรภัทร ช่อผกาม.177.216229.42
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติผ่าน
ระหว่าง 23 - 24.90
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
อันตรายระดับ 1
8
6
ณธกฤต เตชชินสิริกุล
ม.152.914923.83
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ไม่ปกติ
ผ่าน
ระหว่าง 25 - 29.90
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
อันตรายระดับ 2
9
7
ณัฐกฤษฏ์ สุขสมพันธ์
ม.152.316718.75ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่านมากกว่า 30
อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3
อันตรายระดับ 3
10
8
พิริยกร ชูวังวัด
ม.14916118.90ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
11
9
สรวิชญ์ เขตสมุทร
ม.14015816.02น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
12
10รชต ไชยบุญเรืองม.17616727.25
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติผ่าน
13
11
ศักดิ์ดา สังฆมณี
ม.18417128.73
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติผ่าน
14
12
ชินภัทร โพธิจักร
ม.15416918.91ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
15
13ศุภวิชญ์ ขันนาคม.152.615521.89ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
16
14
อนุเมธ ธาราจันทร์
ม. 172.316127.89
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติผ่าน
17
15หฤษฎ์ วรปัญญาม. 17416028.91
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติผ่าน
18
19
20
เลขที่
ชื่อชั้น
น้ำหนัก(กก.)
ส่วนสูง
ค่า BMI
อยู่ในเกณท์
ตาบอดสี
นั่งยอง
21
1
ภูมิพงศ์ อภัยวงศ์
ม.25917519.27ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
22
2
อรรถพล จันทร์ศรี
ม.266.416624.10
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติไม่ผ่าน
23
3
ภรัณยู ตั้งตระกูลทรัพย์
ม.25016418.59ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
24
4นโรดม ธรรมปาโลม.272.917224.64
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่าน
25
5นิทิศ แสงอรุณม.26516224.77
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่าน
26
6ธนวัฒน์ มั่งคั่งม.251.716618.76ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
27
7วีรภัทร ทาเอื้อม.27416726.53
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ไม่ปกติ
ผ่าน
28
8ธนกร ศรีประยูรม.28417228.39
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติไม่ผ่าน
29
9ศุภกิจจา สุมานัสม.236.315115.92น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
30
10ณฐพล ก้านจุลเกตุม.25816621.05ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
31
11
ศิรวิทย์ เตชประสพชัย
ม.260.616821.47ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
32
12ญาณวิทย์ พึ่งผลม.282.617925.78
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติไม่ผ่าน
33
13
ศรัณญ์ วิวัฒน์บวรวงษ์
ม.263.315925.04
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติผ่าน
34
14เอกณัฐ ผงทองม.28918226.87
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติผ่าน
35
15
ภัควัฒน์ ธนนันท์พงศ์
ม.26216123.92
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่าน
36
16
ศิวกร ถาวรวิริยะนันท์
ม.27516826.57
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติผ่าน
37
17
พงศ์พิสิทธ์ พุดด้วง
ม.253.317417.60น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
38
18ภัคพล สุนัทธีม.25317217.92น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
39
19ภูตินนท์ สัมมาม.26616623.95
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่าน
40
20
คามิน สุนทรประเสริฐ
ม.25317317.71น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
41
21
นันทภพ เคียนยี่คิ้ว
ม.25017316.71น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
42
22ปวินวิท แก่นสารม.24216515.43น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
43
23
นรธีร์ คล้ายคลิ้ง
ม.25716820.20ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
44
45
46
47
48
เลขที่
ชื่อชั้น
น้ำหนัก(กก.)
ส่วนสูง
ค่า BMI
อยู่ในเกณท์
ตาบอดสี
นั่งยอง
49
1ภูมิภุช ถาวรม.36417620.66ปกติ (สุขภาพดี)ปกติไม่ผ่าน
50
2ณภษร จงกลม.351.517117.61น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
51
3
ภูมิ  ประกอบกิจวิริยะ
ม.34716317.69น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
52
4
ณัฐพล จันทร์เขียว
ม.36916924.16
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ไม่ปกติ
ไม่ผ่าน
53
5จตุพล พึ่งผลม.36317121.55ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
54
6นนทพัทธ์ แสงอรุณม.35317018.34น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
55
7นันทวัฒน์ วรังษีม.352.416519.25ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
56
8
ณธเดช เตชชินสิริกุล
ม.351.116219.47ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
57
9
กิตติพงศ์ ศรีหาพรม
ม.366.717322.29ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
58
10ณัฐพล ทะยอมใหม่ ม.361.217320.45ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
59
11
พรพิพัฒน์ จันทร์ดี
ม.351.716518.99ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
60
12ครรชิตพ ชุ่มกลางม.356.516520.75ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
61
13ฉัตริน ผิวรัตน์ม.383.916730.08
อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3
ปกติไม่ผ่าน
62
14ศิวนาค จานแสนม.360.717021.00ปกติ (สุขภาพดี)ปกติไม่ผ่าน
63
15
ถิรวัฒน์ วิเศษสุมน
ม.376.917724.55
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่าน
64
16ปรัชญา พิมพ์สอนม.34816617.42น้ำหนักน้อย / ผอมปกติผ่าน
65
17ณัฐพงศ์ แสงรัตน์ม.35316918.56ปกติ (สุขภาพดี)
ไม่ปกติ
ผ่าน
66
18
ศตายู อิ่มกลมไมตรี
ม.35717518.61ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
67
19กรวุฒิ ลาภวงศ์ม.355.617119.01ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
68
20เดชาธร บุญสุขม.36517620.98ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
69
21ณัฐวัฒน์ ขันนาคม.37816927.31
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติไม่ผ่าน
70
22พลากร พงษ์คุณากรม.36116921.36ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
71
72
73
74
เลขที่
ชื่อชั้น
น้ำหนัก(กก.)
ส่วนสูง
ค่า BMI
อยู่ในเกณท์
ตาบอดสี
นั่งยอง
75
1ณัฐนันท์ เทศนาม.491.117928.43
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติไม่ผ่าน
76
2ธีรภัทร ถือวุฒิม.469.417422.92ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
77
3ธนินธร อภิญม.469.617223.53
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ปกติผ่าน
78
4ชนาธิป โพธิกุลม.458.117618.76ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
79
5ณัฐภาคย์ บุญช่วยม.47617524.82
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
ไม่ปกติ
ผ่าน
80
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
ม.486.917528.38
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
ปกติไม่ผ่าน
81
7สุประวิตร มากท่าม.465.917122.54ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
82
8อธิบดี อุทัยม.472.219119.79ปกติ (สุขภาพดี)ปกติผ่าน
83
9ธีววัฒน์ บุญภูมิม.493.317331.17
อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3
ปกติไม่ผ่าน
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu