ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MTÜ Eesti Fotopärand indiktiivne finantsplaan 2021 (Tulud)
2
Tululiik
Tulu ühikult
Ühikute arvKokkuMärkused/küsimused edasiseks aruteluks
3
Liikmemaksud üksikisikutelt2530750Kas füüsilised isikud on liikmed ka siis, kui asutus on liige?
4
Likmemaksud juriidilistelt isikutelt25051250Kas diferentseerida suuremate ja väiksemate organisatsioonide osas?
5
Ettekanded raamatukogudes, koolides jm20051000lisandub transpordikulu jne
6
Koolitused ajaloolise foto huvilistele20051000
7
Korrastamise ja konserveerimistegevused kogudes
(MTÜ saab vahendada, vahendustasu küsida) 1 eur/tk fotokohta, 15% vahendustasu
0.1550075Ekspertide vahendamine , näites 500 fotot a 1 eur, vahendustasu 15%
8
Digiteerimine, ekspertide vahendamise teenus0.1550075
9
Koolitused fotokogudega tegelevatele spetsialistidele jt spetsialistidele (kommunikatsioonispetsialistidele, kuraatoritele jt)3002600
10
Väljasõidud koos ajalooliste fotode huvilistega755375koostöö Looduse omnibussiga, regionaalsete turismisihtkoha organisatsioonidega, on potentsiaali tulusaks teenusesk, saab pakkuda nii turismiorganisatsionide kudu kui nt koolidele, fot- ja ajalooteemaga seotud huviringidele
11
Liidestus KOVde veebidega, võimaldades esitleda ajalooliste fotode galeriid, parandada inimeste  paigateadlikkust  ja seeläbi tugevdada paigaidentiteeti50031500Pilootprojekt 1-3 KOVga, edaspidi aastatasud
12
13
KOKKU teenuste müügist6625
14
Projektpõhiselt laekuv tulu (prognoos)
15
Tunnikavad, juhendid200200
16
Uurimustööde juhendid 200200
17
Juhendmaterjalid (tasuta kasutamiseks)200200
18
Videojuhised ülesannete ja Ajapaiga funktsioonide kohta200200
19
Kahepoolse liidestuse tagamine mäluasutuste andmekogudega (investeering + püsikulu)200200
20
Ajapaiga projekti arendus1500015000
21
KOKKU projektidest16000
22
23
KOKKU22625
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100