GDPR
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
Моля не променяйте вида на таблицата без нужда
2
КатегорияВид ЛДЗа целите наОснованиеПредоставя се наСрок на съхранение, години
3
4
5
6
7
Персоналиметрудов договорКТ чл. 66, ал. 1, т. 1, ДР §1 т.10 б.вНАП, НОИ, ИТ50
8
иметрудова книжкаКТ, чл. 349 ал. 1 т. 3НАП, НОИ, ИТ50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
9
име
дневник на издадените трудови книжки
Наредба ТК чл. 5 ал. 1, Приложение 1ИТ50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
10
имеудостоверение за издаване на ТК от ИТНаредба ТК чл. 7 ал. 2, 3, 4, Приложение 2ИТ, други работодатели50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
11
имеНАП - уведомление чл. 62КТ чл. 62 ал. 3; Наредба № 5 / 2002 чл. 5 т. 2НАП, НОИ, ИТ
12
имеНАП - Декларация 1КСО чл. 5 ал. 4; Наредба № Н-8 / 2005 чл. 2 т. 2НАП, НОИ, ИТ
13
имеУП-2, УП-3 по образецНПОС чл.40, ал.1НОИ
14
15
адреструдов договорКТ чл. 66, ал. 1, т. 1, ДР §1 т.10 б.вНАП, НОИ, ИТ
16
адреструдова книжкаКТ, чл. 349 ал. 1 т. 3НАП, НОИ, ИТ50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ЕГНтрудов договорКТ чл. 66, ал. 1, т. 1, ДР §1 т.10 б.вНАП, НОИ, ИТ
26
ЕГН, дата на ражданетрудова книжкаКТ, чл. 349 ал. 1 т. 3НАП, НОИ, ИТ50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
27
ЕГН, дата на раждане
дневник на издадените трудови книжки
Наредба ТК чл. 5 ал. 1, Приложение 1ИТ50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
28
ЕГН, дата на ражданеудостоверение за издаване на ТК от ИТНаредба ТК чл. 7 ал. 2, 3, 4, Приложение 2ИТ, други работодатели50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
29
ЕГННАП - уведомление чл. 62КТ чл. 62 ал. 3; Наредба № 5 / 2002 чл. 5 т. 2НАП, НОИ, ИТ
30
ЕГННАП - Декларация 1КСО чл. 5 ал. 4; Наредба № Н-8 / 2005 чл. 2 т. 2НАП, НОИ, ИТ
31
ЕГНУП-2, УП-3 по образецНПОС чл.40, ал.1НОИ
32
33
месторождениеУП-2, УП-3 по образецНПОС чл.40, ал.1НОИ
34
35
36
място на раждане
дневник на издадените трудови книжки
Наредба ТК чл. 5 ал. 1, Приложение 1ИТ50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
37
място на ражданеудостоверение за издаване на ТК от ИТНаредба ТК чл. 7 ал. 2, 3, 4, Приложение 2ИТ, други работодатели50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
38
39
40
41
данни от лична картатрудова книжкаКТ, чл. 349 ал. 1 т. 3ИТ, следващи работодатели50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
42
43
образованиетрудов договор
КТ чл. 66, ал. 1, т. 1, ДР §1 т.10 б.в; Нар. №4 за документите..., чл. 1 ал. 1 т.4
ИТ
44
образованиетрудова книжкаКТ, чл. 349 ал. 1 т. 4ИТ50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
45
образование
трудов договор (право да заемат длъжност)
Закон за частна охранителна дейност, чл.50, ал.5 т. 7МВР
46
47
съдимосттрудов договор
Нар. №4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, чл. 1 ал. 1 т. 5;
48
съдимост
трудов договор (право да заемат длъжност)
Закон за предучилищното... чл. 215 ал. 1 т. 1
49
съдимост
трудов договор (право да заемат длъжност)
Закон за частна охранителна дейност, чл.50, ал.5 т. 3МВР
50
51
52
религиозна пренадлежност
ползване на допълнителни права и привилегии - ползване на отпуски
КТ чл. 173 ал. 2
53
54
членство в синдикат
ползване на допълнителни права и привилегии
КТ, КТДсиндикати
55
56
семейно положениеданъчно облагане, болничниНАП, НОИ, ИТ, социални служби
57
семейно положение, деца
изпълнение на запориГПК чл. 446 ал. 1съдебен изпълнител
58
59
60
61
здравословно състояние
здравословно състояние, безопасни условия на труд
КТ чл. 140а, 147, 157, 162, 287, 302, 303, 314, 317, 327, 333...НОИ, СТМ
62
ЗЗБУТ .....
63
трудов договор (медицинско)
Нар. №4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, чл. 1 ал. 1 т.4
НОИ, СТМ
64
трудов договор (право да заемат длъжност)
Закон за предучилищното... чл. 215 ал. 1 т. 3
65
данъчни облекчения (ТЕЛК)ЗДДФЛ чл. 18, 28НАП
66
трудоустрояванеНаредба за трудоустрояване чл. 1 ал. 6,НОИ, СТМ, ТЕЛК
67
регистър на трудоустроените лицаНаредба за трудоустрояване чл. 2 ал. 3НОИ
68
болничен листНаредба за медицинската експертиза чл. 9 ал.2, чл. 51 ал. 2, чл. 56а,НОИ, СТМ
69
болничен листНаредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО чл. 6 ал.1НОИ, СТМ
5+1 г., Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО чл. 6 ал.2
70
71
72
финансово състояниеведомост за заплатиКТ чл. 128НАП, НОИ, банки (КТ чл. 271 ал. 3)50 г., ЗСч чл. 12
73
годишно изравняване по ЗДДФЛЗДДФЛ чл. 49 ал. 2НАП, работодатели
74
доход при други работодатели и възложители
ЗДДФЛ чл.НАП, работодатели
давн.срок.за задължения + 5 г., ДОПК чл.38
75
запорисъдия изпълнители
76
запорни съобщения, вписани в трудова книжка
Наредба ТК чл. 3ИТ, други работодатели50 г., Наредба ТК чл. 8 ал. 1
77
78
банкова сметкаизплащане на работна заплатаКТ чл. 270 ал. 3
79
банкова сметкаизплащане на обезщетения от НОИ
Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО чл. 3 ал.2, чл. 8 ал. 2, чл. 9 ал. 2, чл. 10, чл. 11 ал. 3,
НОИ
5+1 г., Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО чл. 6 ал.2
80
81
82
83
84
85
иметуристическа услугаЗакон за туризма, чл. 73 ал. 5 т. 5, чл. 76 ал. 3 т. 3, чл. 82 ал. 3 т. 2туристическа фирма
86
адрес
туристическа услуга - договор за организирано пътуване
Закон за туризма, чл. 82 ал. 3 т. 2туристическа фирма
87
лична карта
туристическа услуга - договор за организирано пътуване
Закон за туризма, чл. 82 ал. 3 т. 2туристическа фирма
88
име
настаняване в хотел - регистър за настанените туристи по образец
Закон за туризма, чл. 116 ал. 2хотели
89
ЕГН
настаняване в хотел - регистър за настанените туристи по образец
Закон за туризма, чл. 116 ал. 2хотели
90
пол
настаняване в хотел - регистър за настанените туристи по образец
Закон за туризма, чл. 116 ал. 2хотели
91
лична карта
настаняване в хотел - регистър за настанените туристи по образец
Закон за туризма, чл. 116 ал. 2хотели
92
93
94
95
Клиенти ФЛиме
първичен счетоводен документ, фактура
ЗСч чл. 6 ал. 1, ЗДДС чл. 114 ал. 1 т. 710+1 г., ЗСч чл. 12, ДОПК чл. 38
96
адрес
първичен счетоводен документ, фактура
ЗСч чл. 6 ал. 1, ЗДДС чл. 114 ал. 1 т. 710+1 г., ЗСч чл. 12, ДОПК чл. 38
97
ЕГН
първичен счетоводен документ, фактура
ЗСч чл. 6 ал. 1, ЗДДС чл. 114 ал. 1 т. 8, ДОПК чл. 84 ал. 210+1 г., ЗСч чл. 12, ДОПК чл. 38
98
99
100
Контрагенти ФЛиме
първичен счетоводен документ, договор, фактура
ЗЗД ??
Loading...