ABCDEFGH
1
日期贊助金額捐贈者資訊支出結餘備註
2
2024/4/3700184,585「高萍琳」二合一驗血
3
2024/3/31500江怡佳185,085官網認購待用資源(單號10235)
4
2024/4/8300吳志興185,385官網認購待用資源(單號10245)
5
2024/4/12400184,985「桶柑&百香果&芒果&心柑&波羅蜜」耳藥
6
2024/4/251,000黃瑜真185,985官網認購待用資源(單號10269)
7
2024/5/63,500182,485「桶柑&百香果&芒果&心柑&波羅蜜」第一劑預防針;心柑驗血
8
2024/5/93,000179,485「高萍琳」結紮+血液檢查
9
2024/5/20500179,985「高萍琳」預防針
10
2024/5/261,000曾郁晴180,485認養「桶柑+心柑」回饋基金
11
2024/6/51,8501,850179,985「百香果」「芒果」「安德森」第二劑預防針
12
179,985
13
179,985
14
179,985
15
179,985
16
179,985
17
179,985
18
179,985
19
179,985
20
179,985
21
179,985
22
179,985
23
179,985
24
【贊助項目】
驅蟲 100元 預防針 500元
血檢 500元 節紮 1000元
(貓愛滋、貓白血病)
匯款資訊:玉山銀行808 帳號:1023-940-026310 戶名:正當冰有限公司
贊助後請務必電話、簡訊(0905785899)或Email(JusticeIcecream@gmail.com)聯繫喔
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100