รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.6 ภาคเรียนที่1/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียน ป.1 / 1
2
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
3
118154เด็กชายรชตะบุญทองแจ้ง
4
218164เด็กชายธีรภัทรแก้วทอง
5
318169เด็กชายปวริศทองสุข
6
418184เด็กชายนพคุณสุวรรณชาติพันธุ์
7
518190เด็กชายกันตภณม่วงทองคำ
8
618193เด็กชายพชรด่านวรนันท์
9
718244เด็กชายณภพรรณ์นิลพันธ์
10
818258เด็กชายมังกรไสยศาสตร์
11
918339เด็กชายศตคุณแสงกล้า
12
1018424เด็กชายพชรชลด้วงทิพย์
13
1118457เด็กชายเกียรติศักดิ์อามาตย์
14
1218678เด็กชายอาภากรบัวเผื่อนน้อย
15
1319000เด็กชายฐาปนพงศ์เณรจาที
16
1419001เด็กชายนิติพงษ์แดงคราม
17
1519002เด็กชายกรวิชญ์คำนึง
18
1619036เด็กชายขวัญเจษฎาสาริยา
19
1719038เด็กชายศิรภัทรสีพรม
20
1818143เด็กหญิงพิมพ์พิชชาเกียรติกิตติ
21
1918153เด็กหญิงทิพย์ธารากดมงคล
22
2018162เด็กหญิงชิชญากองแก้ว
23
2118170เด็กหญิงไอลดาดวงมาลา
24
2218181เด็กหญิงจิดาภารัตนวิชัย
25
2318201เด็กหญิงจิดาภาต้นเนียม
26
2418220เด็กหญิงวรัชยาเวชประสิทธิ์
27
2518225เด็กหญิงภริตพรเครือน้ำคำ
28
2618242เด็กหญิงนันท์นภัสร์เยี่ยมสถาน
29
2718243เด็กหญิงมัสรินทร์ทะเลน้อย
30
2818253เด็กหญิงศิรญา
ศุภกุลภรณ์
31
2918266เด็กหญิงรินรดา
พิจิตรชุมพล
32
3018384เด็กหญิงณิชาภัทรไพรสณฑ์
33
3118650เด็กหญิงสลิลทิพย์
สุกิจจาคามิน
34
3218673เด็กหญิง
ชุติกาญจน์
มูลพิศูจน์
35
3319006เด็กหญิงกานต์สิรีกนกธร
36
37
38
รายชื่อนักเรียน ป.1 / 2
39
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
40
118145เด็กชายติธิพลฉิมเมือง
41
218159เด็กชายวุฒิภัทรปลอดแคล้ว
42
318167เด็กชายจิตติพัฒน์แก้ววุฒิ
43
418188เด็กชายพิเชฐพงศ์สุริยาวงศ์
44
518206เด็กชายฐากูรอึ้งประเสริฐ
45
618235เด็กชายนพรัตน์สร้างธรรม
46
718239เด็กชายวชิรวิทย์พุฒิวีระกุล
47
818332เด็กชายสุขปกรณ์ชัยปัญญา
48
918983เด็กชายคลาโล วงมากาปัว
49
1019004เด็กชายธนกฤตขัตติยาภิรักษ์
50
1119007เด็กชายโจเซฟ ยูดี เจโคเนียสุเรีย
51
1219020เด็กชายโทชินาริโคยาม่า
52
1319037เด็กชายธนัชนันทพรภิรมย์
53
1419240เด็กชายกรวิทย์แก้วมณี
54
1518146เด็กหญิงวรวรรณินีเตชะพิพัฒน์กุล
55
1618155เด็กหญิงบุณยาพรแก้วล้วน
56
1718163เด็กหญิงโสภิดาเงินคำ
57
1818178เด็กหญิงพุทธธิดารัตนสมาหาร
58
1918197เด็กหญิงนัฐนีย์เฉลิมวรรณ
59
2018204เด็กหญิงกฤติยาสิงห์โคก
60
2118209เด็กหญิงพิชชากร
พงศ์ภักดีกุล
61
2218219เด็กหญิงหทัยรัตน์ปฐมสกุล
62
2318224เด็กหญิงพีรดา
บังสูงเนิน
63
2418236เด็กหญิงณศิวรพรผ่องอำไพ
64
2518255เด็กหญิงชลิดา
อุกกุฏานนท์
65
2618268เด็กหญิงกรณิศภาคพฤกษ์
66
2718383เด็กหญิงพชรมลสิทธิถาวร
67
2818423เด็กหญิง
พิชญ์ชาภัทร
แสนศรี
68
2918732เด็กหญิงกมลพรรณอัคลา
69
3018749เด็กหญิง
ศรัณย์รัชต์
เจียรงาม
70
3119008เด็กหญิงอุรัสยาชัยเคร็ง
71
3219031เด็กหญิงธัญชนกคณาชอบ
72
3319224เด็กหญิงจิตราญาดา
อุดมศิริกุล
73
74
รายชื่อนักเรียน ป.1 / 3
75
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
76
118168เด็กชาย
อิทธิพันธ์
เปิงสูง
77
218186เด็กชายรัฐธนินท์
เจริญรัชสิทธิ์
78
318212เด็กชายณัฐพล
พงศ์กระพันธ์
79
418228เด็กชายวทัญญูสงวนไว้
80
518260เด็กชาย
วริทธิ์นันท์
รุ่งสันเทียะ
81
618406เด็กชาย
ไรอัน สุภโชติ
จีเมเนซ
82
718599เด็กชาย
เจสซี่ อิ๊เคชุกุ๊ร์
เอ็นดูบูบา
83
819009เด็กชายกฤตภาส
ลิมปตานนท์
84
919035เด็กชายวรปัญญา
ทองศิริพณิช
85
1019040เด็กชายเตชินท์พุ่มพวง
86
1119255เด็กชายภาคภูมิรัตนสิงห์
87
1218147เด็กหญิงกัณฑ์ชิตาชูชีพ
88
1318180เด็กหญิงอรสาผิวขาว
89
1418183เด็กหญิงศิชาภร
เนตร์สว่าง
90
1518215เด็กหญิงพุธิตาดิสสัน
91
1618218เด็กหญิงภัทรภรมณีศรี
92
1718234เด็กหญิงเบญจมาศอินทมาศ
93
1818251เด็กหญิงธนัสถาขนานชี
94
1918257เด็กหญิงชญานันทน์แซ่หวู
95
2018262เด็กหญิงปัณจรีย์
จันทร์มงคลทิพ
96
2118267เด็กหญิงนันท์นภัส
กิจอุดมรัตน์
97
2218382เด็กหญิงจิรัชญาศรีสุวรรณ
98
2318454เด็กหญิงภควรรณบุญรัตน์
99
2418461เด็กหญิงฉัตรพรสุดมากศรี
100
2518652เด็กหญิงณัฐธยาน์
อัมราสกุลสมบัติ
Loading...
Main menu