Activiteitenlijst Zuidwest Rand
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Aktiviteitenlijst wijk-werken Zuidwest Rand
natuurlijke persoon
gemeente
OCMW
vzw's, niet-commerciële verenigingen
onderwijsinstelling
land- of tuinbouwbedrijf
2
Groene blokjes = horen tot de basislijst voor aktiviteitenlijst wijk-werken voor geheel Vlaanderen (blijvend geldig voor geheel Vlaanderen)
3
Blauwe blokjes = aktiviteiten wijk-werken die voorlopig zijn toegestaan door de VDAB voor de Zuidwest Rand gemeenten (kan afgevoerd worden door de VDAB in de toekomst)
4
Blokjes zonder kleur = aktiviteiten wijk-werken die voorlopig zijn toegestaan door de VDAB voor de Zuidwest Rand gemeenten (kan afgevoerd worden door de VDAB in de toekomst)
5
6
Activiteiten in functie van preventie
7
Gemachtigd opzichterxx
8
Gemachtigd verkeersopzichter aan de schoolpoortxxx
9
Gemeenschapswachtenxx
10
Logistieke steun bij evenementen, zoals bv. parkeerbegeleiding, ticketcontrolexxxx
11
Logistieke steun en parkeerbegeleiding voor avondschoolx
12
Trainen en/of oppas van politiehondenx
13
Voetbalstewardsx
14
Hulp bij administratieve taken
15
Administratief werk in bibliotheekx
16
Administratieve hulp bij uitzonderlijke activiteiten, bijvoorbeeld tentoonstellingen, feesten, opendeur dag, …
xxxx
17
Divers administratief werk bij overbelastingxxxx
18
Sporadisch administratief werk xxxx
19
Typen van documenten bij overbelasting of bij uitzonderlijke activiteitenxxxx
20
Klein tuinonderhoud
21
Gras maaienxxx
22
Onderhouden van tuinperkenxxx
23
Groenonderhoud aan tuinperken eigendom van lokaal bestuur, schoolxxxx
24
Onderhoud oprittenxxxxx
25
Ruimen van bladerenxxxxx
26
Ruimen van sneeuwxxxxx
27
Snoeien van diverse plantenx
28
Snoeien van hagenx
29
Spitten, zaaien en plantenx
30
Kleine herstellings- en onderhoudswerken
31
Herstellings- en onderhoudswerken die vaklui niet uitvoeren wegens beperkte omvangxxxxx
32
Kleine herstellingen die met kinderactiviteiten te maken hebben, bijvoorbeeld: speeltuigen, didactisch materiaal, zandbak……
x
33
Punctuele of seizoenswerkzaamheden voor het verbeteren van het leefmilieu, straten, openbare parken of wegen
xx
34
Hulp klusjesman OCMWx
35
Kleine herstelling en verfraaiingswerken aan een sociale huurwoningx
36
Kleine herstelling en verfraaiingswerken in een LOIx
37
Onderhoud grafzerkenxx
38
Uitzonderlijke, maar noodzakelijke werken als gevolg van rampen, ter ondersteuning van de bevoegde diensten
xx
39
Zandzakjes vullenxx
40
Land- en tuinbouwactiviteiten
41
Groententeeltx
42
Fruitteelt (ook speciale teelt zoals druiven, aarbdeien…)x
43
Bloementeeltx
44
Sierteelt (alle specialiteiten inbegrepen)x
45
Boomkwekerij (ook rozen- en sierheesterteelt)x
46
Teelt Tuinbouwzadenx
47
Alle activiteiten uitgeoefend binnen paritair comité voor tuinbouwbedrijf zijn toegelaten met uitzondering van: het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen, en champignonteelt
48
Logistieke taken
49
Afsluiten lokalen buiten schooltijd in schoolx
50
Bedelen van mailings en aanplakken affichesxxxx
51
Bedeling Oxfam-producten x
52
Bedeling van voedselpakkettenx
53
Boodschappen doenx
54
Deelname aan en hulp bij occasionele of uitzonderlijke activiteitenxxxx
55
Helpen bij het inzamelen en sorteren van kledij, meubelen en voedsel ifv armoedebestrijdingx
56
Helpen van en ondersteuning bieden aan toeristische gidsenx
57
Hulp aan kleine museaxx
58
Hulp aan ouderverenigingenx
59
Hulp bij boekbedeling aan huis vanuit gemeentelijke bibliotheekx
60
Hulp bij organisatie van een fietspuntx
61
Hulp bij recepties en protocollaire activiteitenxxx
62
Hulp bij speleotheekx
63
Hulp bij uitbaten cafetariaxxxx
64
Hulp bij uitbaten sociaal restaurantxxx
65
Hulp in containerparkxx
66
Hulp in de (groot)keukenxxxx
67
Hulp in de ruilwinkel x
68
Hulp in schoolrefterx
69
Logistieke hulp in de leraarskamerx
70
Logistieke hulp in tweedehandswinkel OCMWx
71
Logistieke steun in dagcentrum van woonzorgcentraxxx
72
Logistieke steun in serviceflatgebouwx
73
Maaltijdbedeling aan kinderen op sportkampxx
74
Maaltijdbedeling aan zorgbehoevendenxxxx
75
Maaltijdbedeling in lokaal dienstencentrumxxx
76
Occasioneel poetsenxxxx
77
occasioneel kuisen van gemeenschappelijke ruimten (appartementsblokken, kerken, pastorij, refter…)xx
78
Occasionele logistieke ondersteuning in erkende sociale tewerkstellingsprojectenx
79
Plaatsen afvalcontainers op schoolx
80
Ruimen van zwerfvuilxxxx
81
Telefoonpermanentie en ondersteuning werking mindermobielencentralex
82
Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
83
Afval naar het containerpark of lokaal inzamelpunt brengen (niet met eigen vervoer)xx
84
Hulp, ondersteuning of uitvoeren van busbegeleidingx
85
Assistentie en begeleiding bij vervoer van personenxxxxx
86
Personen vervoeren naar ziekenhuisxx
87
Personen vervoeren xx
88
kinderen vervoeren naar schoolx
89
kinderen vervoeren van school naar een naschoolse opvangxx
90
Het vergezellen van de gebruikers en familieleden naar activiteiten. Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is
xxx
91
Begeleiding van computerlessen in computerlokaalxxxx
92
Begeleiding van kinderen bij vakantieactiviteiten cultuurdienst xx
93
Bezoeken van ouderen en andere leden van de gemeente voor pastorale (zorg)gesprekkenxx
94
Bezoeken van zorgbehoevenden (zieken, ouderen, …) voor zorggesprekken en sociaal contactxx
95
Bijstand als niet-beëdigde tolkxxxx
96
Gezelschap aan de gebruiker en familieleden (bijvoorbeeld om een mantelzorger tijdens een korte periode te vervangen). Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is.
x
97
Helpen bij huishoudelijke ondersteuning van kwetsbare doelgroepen die ten laste zijn van de gemeentexx
98
Huistaakbegeleidingxxxxx
99
Hulp bij bedelen maaltijden aan kansarmenx
100
Hulp bij begeleiding van zieken of kinderenx
Loading...
Main menu