ใบงานที่ 3-1 การรวมคะแนนสอบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
เลขที่คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลสอบกลางภาคสอบปลายภาคQuiz 1Quiz 2Quiz 3Quiz4คะแนนการมีส่วนร่วมคะแนนรวม
2
10.00
3
2นางสาวพัชราภรณ์สายทากุล20205555565.00
4
30.00
5
40.00
6
50.00
7
60.00
8
70.00
9
80.00
10
90.00
11
100.00
12
110.00
13
120.00
14
130.00
15
140.00
16
150.00
17
160.00
18
170.00
19
180.00
20
19นายไพฑูรย์พุ่มกำพล15205555560.00
21
200.00
22
21นายศรีถาชูชื่น18281099101094.00
23
22นายคมไผ่พรรณา1928101010101097.00
24
23นางสาวฐานุตราต้นโพธิ์2025101010101095.00
25
24นางวราภรณ์แสงบุญ20201010101020100.00
26
25นายอภิชัยชูื่นเย็น20301010101010100.00
27
26นายไชยศรีขุมคำ20201010101020100.00
28
27นายมุณี ธานี20302019191920147.00
29
28นางจิราพรสังข์นุ่ม19351517181920143.00
30
29นางแสงเดือนสายโสภา1827101010101095.00
31
30นางสาวพัชรินทร์พานอิ่มมะเริง20301010101010100.00
32
310.00
33
320.00
34
33นางวารุณีคมใสย์1828101010101096.00
35
34นางสาววิชญาพรภาเรือง182799991091.00
36
35นางสาวภัทรานิษฐ์โกศัลวิตร15261091010989.00
37
36นางสาวดารกาบุญกาญจน์1929999101095.00
38
37นางสาวเอื้อมพรธานี2010101010102090.00
39
38นายธัชชัยธนูทอง20302020201920149.00
40
39นายราวีรอบโลก1928101010101097.00
41
40นายอดิเทพถนอมสงวน10115667550.00
42
410.00
43
420.00
44
43นายจันทาโกมลศรี202910101091098.00
45
44นายธนภัทรดวงเบ้า1818789101080.00
46
45นายวีระพงษ์ก้านกิ่ง20301010101010100.00
47
46นางสาวเกษศิรินทร์เรืองอมรชัย1929101010101098.00
48
47นายจำรัสเชื้อทอง18299898990.00
49
48นางสาวพิชฌนันต์ชมภูประเภท18291010991095.00
50
49นายมงคลวรรณโสภา192999991094.00
51
50นางสาวรัชติพรกิ่งจันทร์172089791080.00
52
51นางสาวอรทัยทองแล็ง20299101091097.00
53
นางนรีรัตน์จันสุตะ19208999983.00
54
52นางกัญญารัตน์นาชัยภูมิ182799891090.00
55
53นางรุ่งธิวาสายเพชร182798991090.00
56
540.00
57
550.00
58
560.00
59
570.00
60
580.00
61
590.00
62
600.00
63
610.00
64
620.00
65
630.00
66
640.00
67
650.00
68
660.00
69
670.00
70
680.00
71
690.00
72
700.00
73
710.00
74
720.00
75
730.00
76
740.00
77
750.00
78
760.00
79
770.00
80
780.00
81
790.00
82
800.00
83
810.00
84
820.00
85
830.00
86
840.00
87
850.00
88
860.00
89
870.00
90
880.00
91
890.00
92
90นางวาสนาเกษียร20302020202020150.00
93
910.00
94
920.00
95
930.00
96
940.00
97
950.00
98
960.00
99
970.00
100
980.00
Loading...