Lambeth wind orchestra availability
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBN
1
14/6/1816/6/18 - The Scoop - 1-3pm21/6/18Greenwich Park bandstand - Sunday 24/6/18 - 3-5pm28/6/18Rottingdean - Sunday 1/7/18 - 3-5PM5/7/18Clapham Common - Saturday 7/7/18 2 - 4 PM12/7/18Liz Birthday - 14/7/18 4pm Dulwich college19/7/18Lambeth Country Show - Sunday 22/7/18 - 4-6:30pm26/7/18Myatts Fields Park - Sunday 29/7/18 - 12-2PM2/8/189/8/18Ruskin Park Bandstand 3-5 PM Sunday 12th August16/8/1823/8/1830/8/18Victoria Embankment Gardens 1/9/186/9/18Herne Hill Market bandstand - TBC - 9/9/1813/9/1820/9/1827/9/184/10/1811/10/1818/10/1825/10/181/11/18Autumn concert - 3/11/188/11/1815/11/1822/11/1829/11/186/12/18LWO Christmas - 13/12/18Waterloo Christmas Busking- 19/12/1820/12/18
2
Tea dutyLizKellyElspethJaneCarol
3
Tea duty (plus raffle prize)AdrianEnricoMartinDavidAnyRoger
4
14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
5
John HollandYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
6
14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
7
Robin WhiteYYYYYNYYYYYYyyyyyy
8
Bridget BodoanoYYYY
9
Sarah JamesYHannah BentonYYYYYYYYNY
10
Bridget GilchristYYNNNynYnnnnyy
11
Hannah FureyYNYYYYYYYYYNYYNNYYYYMYYYYYYYYYYYYYYYY
12
Sophie HarriesNNNYYNYYYNYYMNNY
13
Liz DaviesYNNYYNYYYYYYYNN NNNYYY
14
Clarinets14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
15
Kelly Fisher (E flat)YNYYNMYMYMYMYY
16
Elspeth FacerYYYNYYMMMNN
17
Jane KingYYNYYYYYYNNNYYYYYNNYN
18
Carol PennicookeNYYNMNYMNMNYYNNYYN
19
Catherine HamiltonYNYYYMYYYMmmymNNy
21
Claire RichardsYYYYYYYYYYYY
22
Francesca HoldrickYYYNYNYYYMM Y
23
Lowri JonesYYYYYYYYYYYYYYYYNYYYNNNYYY
24
Alan TaylorNNYY bassYNNNYYYYYyYYYYYYyyyyyynyyyy
25
Laura HunterYNYYYYYNNNNNNNYYM
26
Florence JohnsonyyyMynnyynyyymmyyynynymyyyynyyyyyyyyyyyy
27
(Alto)
28
Ed Cook (Bass)NAndre StrygerNAlan TaylorYYLisa DevlinLisa DevlinYYYYNNNMMMMMN
29
Saxophones14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
30
Mel Skiggs (Alto & Soprano)YYYYYYYYYY
31
Alicia Scurr (Alto)NNYYNNYNNNNNNNNYYYYY
32
Calum Barnett (Alto)YY (Baritone?)YYYMYYYMYYYYYYNYYYYYY
33
Cindy Lorenzi (Alto)YYYYMMMNNNYM
34
Clare Wheatcroft (Tenor)YYNY (if flight ok)YYYYYNYNNYYYYYNNYYNYYMYYNYYYYNYYYNYY
35
(Baritone - VACANCY)
36
Oboes14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
37
Ian FinnYYYNYNYYYMYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
38
Bridget ClayNNMMYNYNYMYMNNMMYYYYY
39
Bassoons14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
40
Eloise CarpenterNAlun StocktonNNYM
41
(Bassoon - VACANCY)(Alun Stockton)
42
Trumpets and Cornets14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
43
Susan EmmonsMYNNYMYYYY
44
Colin BerryNDeb BrowneNYYYYYYNYNNNYYYYYYNNNYYYYYYYYYYYYYYYYN
45
Mal LaneYMay ThompsonYYYNYYY
46
Margaret OmoniyiYY
47
Trombones14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
48
Adrian WaittYFrancesYNNYYYYMYYYYYYN
49
Enrico EberhardYRichard MillerYYMMNNNNMMYY
50
Martin McHughYAndrew StoddartYYNNNNNNYYNYYYYNNNNMYYYY
51
Horns14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
52
David AylmerNJohn ParkerN
53
Andrew RobinsonYNMYYYNNNNNNNNNNN
54
Roger CawkwellYYYYYYYYYNYYYYYN
55
(Horn - VACANCY)(John Parker)
56
Euphoniums14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
57
Peter RobinsYRobert MasonYMYNNYYYYYYMYYYYYYMNY
58
(Euphonium - VACANCY)
59
Tuba14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
60
James StephensYRichard LovettYYYNYYYNNNNYYYYYYYYYM
61
Ben MillerNNYNYYYYNNNMMNNNMMYYNY
62
Double Bass14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
63
Sam Wise
64
Percussion14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
65
Frances BarrettY(Trombone)NNYNYYYYYYYYYYYYYYNYYYYYYYYYYYNYYYYY
66
Adam PaynYYYYMYMN
67
(Percussion - VACANCY)David Coronel
68
Harp14 June16 June21 June24 June28 June1 July5 July7 July12 July14 July19 July22 July26 July29 July2 August9 August12 August16 August23 August30 August1 September6 September9 September13 September20 September27 September4 October11 October18 October25 October1 November3 November8 November15 November22 November29 November6 December13 December19 December20 December
69
Harp
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
LWO 2017
LWO 2018
Deps
 
 
Main menu