dang ky thi tot nghiep 2018.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTBẬCNGÀNHHỌ TÊNMÃ SVLỚPMÔNLÝ DOSố mônsđt
2
1Cao đẳngCĐHALâm Hữu Hiệp140612HA2Chính trịchưa thi3932559985
3
2Cao đẳngCĐHALâm Hữu Hiệp140612HA2
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi3932559985
4
3Cao đẳngCĐHALâm Hữu Hiệp140612HA2Thực hànhchưa thi3932559985
5
4Cao đẳngCĐHALưu Đức Phúc140830HA2Chính trịchưa thi3974381873
6
5Cao đẳngCĐHALưu Đức Phúc140830HA2
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi3974381873
7
6Cao đẳngCĐHALưu Đức Phúc140830HA2Thực hànhchưa thi3974381873
8
7Cao đẳngCĐHALý Tân140848HA2Chính trịchưa thi31656679303
9
8Cao đẳngCĐHALý Tân140848HA2
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi31656679303
10
9Cao đẳngCĐHALý Tân140848HA2Thực hànhchưa thi31656679303
11
10Cao đẳngCĐHATrần Minh Rin140873HA2Chính trịchưa thi31638761112
12
11Cao đẳngCĐHATrần Minh Rin140873HA2
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi31638761112
13
12Cao đẳngCĐHATrần Minh Rin140873HA2Thực hànhchưa thi31638761112
14
13Cao đẳngCĐHANguyễn Văn Tường141358HA2Chính trịchưa thi3971859162
15
14Cao đẳngCĐHANguyễn Văn Tường141358HA2
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi3971859162
16
15Cao đẳngCĐHANguyễn Văn Tường141358HA2Thực hànhchưa thi3971859162
17
16Cao đẳng
Điều dưỡng
Lê Thị Thùy Oanh140824DD9DChính trịchưa thi2931980834
18
17Cao đẳng
Điều dưỡng
Lê Thị Thùy Oanh140824DD9DThực hànhchưa thi2931980834
19
18Cao đẳng
Điều dưỡng
Triệu Thị Thạch140920DD9DChính trịchưa thi2
20
19Cao đẳng
Điều dưỡng
Triệu Thị Thạch140920DD9DThực hànhchưa thi2
21
20Cao đẳng
Điều dưỡng
Trần Thị Mĩ Diệu141056D10AChính trịDD9 BL31667979395
22
21Cao đẳng
Điều dưỡng
Trần Thị Mĩ Diệu141056D10A
Lý thuyết tổng hợp
DD9 BL31667979395
23
22Cao đẳng
Điều dưỡng
Trần Thị Mĩ Diệu141056D10AThực hànhDD9 BL31667979395
24
23Cao đẳng
Xét nghiệm
Nguyễn Đức Thi141238XN8
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11289841126
25
24
Trung cấp
DD NhaHuỳnh Khánh Đài140060DN5Chính trịchưa thi3905881215
26
25
Trung cấp
DD NhaHuỳnh Khánh Đài140060DN5
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi3905881215
27
26
Trung cấp
DD NhaHuỳnh Khánh Đài140060DN5Thực hànhchưa thi3905881215
28
27
Trung cấp
DượcNguyễn Thị Đoan Trang141372S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11658949798
29
28
Trung cấp
DượcNguyễn Thị Thúy Hằng151014S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại2934958031
30
29
Trung cấp
DượcNguyễn Thị Thúy Hằng151014S13BThực hànhthi lại2934958031
31
30
Trung cấp
DượcLê Thị Thanh Nguyệt151033S13BChính trịthi lại31673840090
32
31
Trung cấp
DượcLê Thị Thanh Nguyệt151033S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại31673840090
33
32
Trung cấp
DượcLê Thị Thanh Nguyệt151033S13BThực hànhthi lại31673840090
34
33
Trung cấp
DượcLê Thị Hồng Cảnh151142S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11695579367
35
34
Trung cấp
DượcNguyễn Thị Yến Nhi151276S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11662960664
36
35
Trung cấp
DượcTrần Thị Như Quỳnh151338S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11676000430
37
36
Trung cấp
YSDKHuỳnh Thị Lệ Giang140020YD6
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11666799653
38
37
Trung cấp
YSDKHồ Văn Huy140099YD6
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1976521995
39
38
Trung cấp
YSDKTrần Thị Bích Ly140201YK17
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11674278147
40
39
Trung cấp
YSDKNguyễn Văn Hiếu140237YK17
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11263860978
41
40
Trung cấp
YSDKTrần Công Nghĩa140242YK17
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11651012731
42
41
Trung cấp
YSDKGiang Thị Thủy140541YK17
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11649215257
43
42
Trung cấp
YSDK
Nguyễn Trần Huyền Trang
151597Y18B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1961652199
44
43
Trung cấp
YSDK
Nguyễn Văn Ngọc Thống
140428YT17A
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1963235673
45
44
Trung cấp
YSDKHuỳnh Đức Vương151407YK18B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1935628005
46
45
Trung cấp
YSDKUn chọn131206YK16B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11678733239
47
46
Trung cấp
YSDK
Khamphoung Meuangchanh
140606YK17A
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1905899528
48
47
Trung cấp
YSDKĐặng Quốc Vương151208YK18B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1983863803
49
48
Trung cấp
DượcNguyễn Ngọc Hậu151235S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11647682521
50
49Cao đẳng
Xét nghiệm
Nguyễn Quốc Việt141260XN8
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11636305078
51
50
Trung cấp
DượcTrần Thị Kim151023S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11688647910
52
51
Trung cấp
YSDKNguyễn Thị Minh Hằng151067YT18
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1987207826
53
52
Trung cấp
YSDKTrương Văn Hòa140584YT18
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi31642886937
54
53
Trung cấp
YSDKTrương Văn Hòa140584YT18Thực hànhchưa thi31642886937
55
54
Trung cấp
YSDKTrương Văn Hòa140584YT18Chính trịchưa thi31642886937
56
55
Trung cấp
YSDKNguyễn Thị Hoàng Vi151536YK18A
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11675822886
57
56Cao đẳng
Điều dưỡng
Trần Thị Minh Hiền141283D9GChính trịchưa thi21667833681
58
57Cao đẳng
Điều dưỡng
Trần Thị Minh Hiền141283D9G
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi21667833681
59
58
Trung cấp
DượcLê Thị Đông151488S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1964149211
60
59
Trung cấp
YSDKTrương Thị Anh Thư151190YK18B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11655858389
61
60
Trung cấp
YSDKĐinh Thị Hà Như151191YK18B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11673685551
62
61
Trung cấp
DượcTrần Hoàng Diệp151009S13B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại2965539040
63
62
Trung cấp
DượcTrần Hoàng Diệp151009S13BThực hànhthi lại2965539040
64
63
Trung cấp
DượcNguyễn Thị Như Ngọc151098S13BThực hànhthi lại11685754397
65
64
Trung cấp
YSDKTrần Tiểu Linh151109YT18Thực hànhthi lại21679190800
66
65
Trung cấp
YSDKTrần Tiểu Linh151109YT18
Lý thuyết tổng hợp
thi lại2
67
66
Trung cấp
YSDKĐỗ Xuân Thảo151641YT18Chính trịchưa thi3905121999
68
67
Trung cấp
YSDKĐỗ Xuân Thảo151641YT18
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi3
69
68
Trung cấp
YSDKĐỗ Xuân Thảo151641YT18Thực hànhchưa thi3
70
69
Trung cấp
YSDKTrần Minh Hiếu151626YT18Chính trịchưa thi3961467900
71
70
Trung cấp
YSDKTrần Minh Hiếu151626YT18
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi3
72
71
Trung cấp
YSDKTrần Minh Hiếu151626YT18Thực hànhchưa thi3
73
72
Trung cấp
YSDKTrần Thị Ánh Nha151059YT18
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11677056593
74
73
Trung cấp
YSDKNguyễn Thị Hồng Vân151260YK18A
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1984862974
75
74
Trung cấp
YSDKLê Trịnh Diệu Hiền151377YT18
Lý thuyết tổng hợp
thi lại3964024078
76
75
Trung cấp
YSDKLê Trịnh Diệu Hiền151377YT18Thực hànhthi lại3
77
76
Trung cấp
YSDKLê Trịnh Diệu Hiền151377YT18Chính trịthi lại3
78
77
Trung cấp
YSDKTrần Công Hùng140202YT17A
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1933929800
79
78
Trung cấp
YSDKHồ Thị Dế151529YT18Chính trịchưa thi31693529099
80
79
Trung cấp
YSDKHồ Thị Dế151529YT18
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi3
81
80
Trung cấp
YSDKHồ Thị Dế151529YT18Thực hànhchưa thi3
82
81
Trung cấp
YSDKA Lange Châu140140YD6
Lý thuyết tổng hợp
thi lại11674969026
83
82
Trung cấp
YSDKNgô Thị Huyền151336YT18
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi31689974096
84
83
Trung cấp
YSDKNgô Thị Huyền151336YT18Thực hànhchưa thi3
85
84
Trung cấp
YSDKNgô Thị Huyền151336YT18Chính trịchưa thi3
86
85
Trung cấp
YSDKDương Văn Tính151301YT18
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi1632222063
87
86
Trung cấp
YSDKDương Văn Tính151301YT18Thực hànhchưa thi
88
87
Trung cấp
YSDKDương Văn Tính151301YT18Chính trịchưa thi
89
88
Trung cấp
YSDKVõ Văn Quầy Công151559YT18
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi988966504
90
89
Trung cấp
YSDKVõ Văn Quầy Công151559YT18Thực hànhchưa thi
91
90
Trung cấp
YSDKVõ Văn Quầy Công151559YT18Chính trịchưa thi
92
91
Trung cấp
YSDKNguyễn Thị HòaYD5
Lý thuyết tổng hợp
chưa thi
thiếu điểm môn TĐCĐ
1263733764
93
92
Trung cấp
YSDKNguyễn Thị HòaYD5Thực hànhchưa thi
thiếu điểm môn TĐCĐ
94
93
Trung cấp
YSDKNguyễn Thị HòaYD5Chính trịchưa thi
thiếu điểm môn TĐCĐ
95
94
Trung cấp
YSDKNguyễn Thị Kiều Diễm140542YT17A
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1685960698
96
95
Trung cấp
YSCTPo long Thị Ngoanh140083YT17A
Lý thuyết tổng hợp
thi lạiThi CK1637209574
97
96
Trung cấp
dượcDoãn Trần Quỳnh TrâmDS11B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại126370072
98
97
Trung cấp
dượcTrịnh Thị VĩnhDS11B
Lý thuyết tổng hợp
thi lại972506193
99
98
Trung cấp
dược
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
130744DS11A
Lý thuyết tổng hợp
thi lại968136073
100
99
Trung cấp
YSDKTrần Lê Ngọc TứYK17A
Lý thuyết tổng hợp
thi lại1682585101
Loading...