10_class_2019_2020_II_print
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
Х клас
ІІ срок - 2019/2020 - І смяна
Х клас
ІІ срок - 2019/2020 - І смяна
2
Х АХ БХ ВХ ГІ грІІ гр.
3
1
8:00- 8:40
Увод в АСД - уч.пр.
92241
8:00- 8:40
Увод в АСД - уч.пр.
92221
8:00- 8:40
История9125История9125
4
п2
8:40- 9:20
Увод в АСД - уч.пр.
АГп2
8:40- 9:20
Увод в АСД - уч.пр.
СтСт
пп2
8:40- 9:20
ИсторияДАИсторияДА
5
о3
9:30-10:10
История9217о3
9:30-10:10
Математика9218о3
9:30-10:10
Увод в АСД - уч.пр.
9222о3
9:30-10:10
Английски език
9125
Английски език
9125
6
н4
10:10-10:50
ИсторияДАн4
10:10-10:50
МатематикаЖАн4
10:10-10:50
Увод в АСД - уч.пр.
МБн4
10:10-10:50
Английски език
ВВ
Английски език
ВВ
7
е5
11:10-11:50
Математика9217е5
11:10-11:50
БЕЛ - нечетна седмица
9218е5
11:10-11:50
История9113е5
11:10-11:50
БЕЛ - четна седмица
9125
БЕЛ - четна седмица
9125
8
д6
11:50-12:30
МатематикаЖАд6
11:50-12:30
БЕЛ - нечетна седмица
НМд6
11:50-12:30
ИсторияДАд6
11:50-12:30
БЕЛ - четна седмица
НМ
БЕЛ - четна седмица
НМ
9
е7
12:40-13:20
БЕЛ - нечетна седмица
9217ее7
12:40-13:20
БЕЛ - четна седмица
9113е7
10
л8
13:20-14:00
БЕЛ - нечетна седмица
НМлл8
13:20-14:00
БЕЛ - четна седмица
НМл8
11
Физическо възпитание и спорт
12
Физическо възпитание и спорт
НК
13
1
8:00- 8:40
Икономика / АЦС - неч./чет. седм.
9218МК1
8:00- 8:40
Икономика - четна.седм.
9125
Икономика - четна.седм.
9125
14
вв2
8:40- 9:20
Икономика / АЦС - неч./чет. седм.
ЙЙвв2
8:40- 9:20
Икономика - четна.седм.
МК
Икономика - четна.седм.
МК
15
т3
9:30-10:10
Икономика / АЦС - неч./чет. седм.
9217МКт3
9:30-10:10
Биология9218т3
9:30-10:10
АЦС /Икономика - неч./чет. седм.
9113ЙЙт3
9:30-10:10
Биология9125Биология9125
16
о4
10:10-10:50
Икономика / АЦС - неч./чет. седм.
ЙЙо4
10:10-10:50
БиологияАДо4
10:10-10:50
АЦС /Икономика - неч./чет. седм.
МКо4
10:10-10:50
БиологияМТБиологияМТ
17
р5
11:10-11:50
Биология9217р5
11:10-11:50
История9218р5
11:10-11:50
Биология9113р5
11:10-11:50
Математика9125Математика9125
18
н6
11:50-12:30
БиологияАДн6
11:50-12:30
ИсторияДАн6
11:50-12:30
БиологияМТн6
11:50-12:30
МатематикаЖАМатематикаЖА
19
и7
12:40-13:20
История9217и7
12:40-13:20
Английски език
9218и7
12:40-13:20
Математика9113и
20
к8
13:20-14:00
ИсторияДАк8
13:20-14:00
Английски език
ЕВк8
13:20-14:00
МатематикаЖАк
21
Физическо възпитание и спорт
22
Физическо възпитание и спорт
НК
23
1
8:00- 8:40
Физика92171
8:00- 8:40
Химия92181
8:00- 8:40
Английски език
91131
8:00- 8:40
Увод в КМр - уч.пр. - неч.седм.
9222
Увод в КМр - уч.пр. - четна седм.
9222
24
2
8:40- 9:20
ФизикаЙЙс 2
8:40- 9:20
ХимияАДс 2
8:40- 9:20
Английски език
ИКс 2
8:40- 9:20
Увод в КМр - уч.пр. - неч.седм.
ПК
Увод в КМр - уч.пр. - четна седм.
ПК
25
с3
9:30-10:10
Химия9217р3
9:30-10:10
Физика9218р3
9:30-10:10
География9113р3
9:30-10:10
Схемотехника - уч.пр.
9219
Увод в програмирането-уч.пр.
9222
26
р4
10:10-10:50
ХимияАДя4
10:10-10:50
ФизикаЙЙя4
10:10-10:50
ГеографияИЗя4
10:10-10:50
Схемотехника - уч.пр.
ВХ
Увод в програмирането-уч.пр.
МН
27
я5
11:10-11:50
Музика9217РМд5
11:10-11:50
География9218д5
11:10-11:50
Изобразително изкуство
9113д5
11:10-11:50
Увод в програмирането-уч.пр.
9222
Схемотехника - уч.пр.
9219
28
д6
12:00-12:40
Изобразително изкуство
9217а6
11:50-12:30
ГеографияИЗа6
12:00-12:40
Музика9113РМа6
11:50-12:30
Увод в програмирането-уч.пр.
МН
Схемотехника - уч.пр.
ВХ
29
а7
12:50-13:30
Музика9218РМо7
12:50-13:30
Изобразително изкуство
9125
Изобразително изкуство
9125
30
8
13:40-14:20
Изобразително изкуство
9218н8
13:40-14:20
Музика9125РММузика9125РМ
31
Физическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт
32
Физическо възпитание и спорт
НК
Физическо възпитание и спорт
НК
33
1
8:00- 8:40
Анал. и цифр. схемотехника
92171
8:00- 8:40
Математика92181
8:00- 8:40
Философия91131
8:00- 8:40
Физика9125Физика9125
34
ч2
8:40- 9:20
Анал. и цифр. схемотехника
ВХч2
8:40- 9:20
МатематикаЖАч2
8:40- 9:20
ФилософияГПч2
8:40- 9:20
ФизикаЙЙФизикаЙЙ
35
е3
9:30-10:10
Математика9217е3
9:30-10:10
Анал. и цифр. схемотехника
9218е3
9:30-10:10
Физика9113е3
9:30-10:10
Философия9125Философия9125
36
т4
10:10-10:50
МатематикаЖАт4
10:10-10:50
Анал. и цифр. схемотехника
ВХт4
10:10-10:50
ФизикаЙЙт4
10:10-10:50
ФилософияГПФилософияГП
37
в5
11:10-11:50
Английски език
9217в5
11:10-11:50
Български език и литература
9218в5
11:10-11:50
Анал. и цифр. схемотехника
9113в5
11:10-11:50
Руски език9125Руски език9125
38
ъ6
11:50-12:30
Английски език
ПКъ6
11:50-12:30
Български език и литература
НМъ6
11:50-12:30
Анал. и цифр. схемотехника
ВХъ6
11:50-12:30
Руски езикНГРуски езикНГ
39
ррр7
12:40-13:20
Руски език9113р7
12:40-13:20
Български език и литература
9125
Български език и литература
9125
40
8
13:20-14:00
Руски езикНГ8
13:20-14:00
Български език и литература
НМ
Български език и литература
НМ
41
42
1
8:00- 8:40
Руски език92171
8:00- 8:40
Философия92181
8:00- 8:40
История91131
8:00- 8:40
Химия9125Химия9125
43
п2
8:40- 9:20
Руски езикНГп2
8:40- 9:20
ФилософияГПп2
8:40- 9:20
ИсторияДАп2
8:40- 9:20
ХимияАДХимияАД
44
е3
9:30-10:10
Философия9217е3
9:30-10:10
Руски език9218е3
9:30-10:10
Химия9113е3
9:30-10:10
История9125История9125
45
т4
10:10-10:50
ФилософияГПт4
10:10-10:50
Руски езикНГт4
10:10-10:50
ХимияАДт4
10:10-10:50
ИсторияДАИсторияДА
46
ъ5
11:10-11:50
Български език и литература
9217ъ5
11:10-11:50
История9218ъ5
11:10-11:50
Математика9113ъ5
11:10-11:50
География9125География9125
47
к6
11:50-12:30
Български език и литература
НМк6
11:50-12:30
ИсторияДАк6
11:50-12:30
МатематикаЖАк6
11:50-12:30
ГеографияИЗГеографияИЗ
48
7
12:40-13:20
География92177
12:40-13:20
Български език и литература
91137
12:40-13:20
Математика9125Математика9125
49
8
13:20-14:00
ГеографияИЗ8
13:20-14:00
Български език и литература
НМ8
13:20-14:00
МатематикаЖАМатематикаЖА
50
Физическо възпитание и спорт
51
Физическо възпитание и спорт
НК
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...