ABCDEF
1
MÚSICA 4t
2
3
Pla de treball personalitzat: TEMA 6
4
5
Nom alumne/a: Curs: Grup:
6
7
0 = no ho sé 1= una mica2= Ho sé força bé 3 = ho sé molt béValoració Inicial Valoració final
8
9
OBJECTIUS
10
1Relacionar els estilos musicals amb el context social i cultural.
11
2Reconèixer les diverses influències que conflueixen en la música popular urbana.
12
3Situar històricament els intèrprets més significatius de cada tendència.
13
4Valorar la importància que han tingut per a la música els avenços de la tecnologia.
14
5Tenir un criteri fonamentat davant la gran oferta actual de diferents estils de música.
15
6Reconèixer que un gon coneixement de música fa gaudir més d'ella.
16
7Saber resumir els conceptes més importants.
17
8Utilització de les Tic: blog de fraumusic4
18
9Fer música tot cantant a més d'una veu.
19
20
21
ACTIVITATSFet
22
1Ll. Act: Activitat 1, 3, 4, 5, 6 i 7.
23
2Som-hi: llibre activitats
24
3Resum o esquema dels conceptes més importants de l'unitat.
25
4COMPROVA!
26
5QUI? ON? QUÈ? COM? Cooperatiu
27
6GUIA D'ESTUDI feta a mà!
28
29
30
QUALIFICACIÓ
31
32
33
34
35
36
37
38
39