ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
JBuyBid.com/ BidJP.com / by Mr.huntz
2
แบบบิดประจำต่อเนื่อง มี 3 ขั้นตอน
ยังว่างยังว่างเต็ม
3
วางเงินค้ำประกันบัญชี (ได้คืนเมื่อแจ้งปิดบัญชี-ขั้นต่ำ 6 เดือน)
4
1 สมัครเปิดบัญชีกับเรา
M = 5,000 บาทL1 = 10,000 บาทL3 = 30,000 บาทVIP1 = 50,000 บาทVIP2 = 50,000 บาทVIP3 = 100,000 บาท> โอนก่อนปิดประมูลอย่างน้อย 2 ชม. เพื่อเตรียมงาน
5
เรทเงิน0.3450.3450.340.33X0.32X0.32X> อ้างอิง ธ.กสิกรไทย* เป็นหลัก +ค่าความผันผวนแล้ว
6
เรทค่านน./KG (AIR)900฿850฿850฿800฿800฿750฿> เครื่อง AIR รอบออกจากโอซาก้า ทุกวันเสาร์**
7
วงเงินที่ได้รับสำหรับการบิด
27,750 เยน55,700 เยน150,000 เยน250,000 เยน250,000 เยน500,000 เยน> สมาชิกได้วงเงินเป็น 1.5-2 เท่าของเงินค้ำประกันบัญชี**
8
ค่าบริการประมุล / ID
ขั้นต่ำ 500เยน
ขั้นต่ำ 500เยน
ขั้นต่ำ 500เยน
ลูกค้ากดบิดเอง-ฟรี
**ทางร้านบิดให้ >>
**ทางร้านบิดให้ >>
> ค่าบริการประมูล : ตามราคาสินค้าที่ชนะประมูล** (ยกเว้น VIP1)
9
1. ราคาชนะ 0-10,000 เยน ค่าบริการบิด 500 เยน
10
2. ราคาชนะ 10,001เยนขึ้นไป ค่าบริการบิด 5%
11
3. ราคาชนะ 100,001เยนขึ้นไป ค่าบริการบิด 4%
12
4. ราคาชนะ 200,001เยนขึ้นไป ค่าบริการบิด 3%
13
5. ราคาชนะ 300,001เยนขึ้นไป ค่าบริการบิด 2%
14
2 ส่งลิงค์ที่จะให้ประมูลมาทาง Line ID : itd888 พร้อมแจ้งราคาสู้ประมูลสูงสุด**
6. ราคาชนะ 500,001เยนขึ้นไป ค่าบริการบิด 1%
15
ตัวอย่างการประเมิณราคาสินค้า+ค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากแพ้ไม่เสียค่าบริการใดๆ)
16
win bidAราคาที่ชนะประมูล12,500เยน ตัวอย่างสมมุติ ว่าลูกค้าเปิดบัญชี M
17
8% TAXB
(ถ้ามี) สมมุติว่าไม่มี
0เยน สำหรับกรณีที่ผู้ขายเป็นร้านค้า store (ผู้ขายเป็นบุคคลไม่เสีย tax)
18
Bank feeC
ค่าโอนเงินไปญี่ปุ่น
500เยน ต่อทุกๆ ไม่เกิน 50,000 เยน**
19
Shipping feeD
ค่าขนส่งในญี่ปุ่น
700เยน คิดตามจริง โดยคร่าวๆ อยู่ราวๆ 140 - 3500 เยน
20
**ค่าบริการบิดE
เกิน 10,000 เยน คิด 5%
625เยน แล้วแต่ระดับบัญชีของลูกค้าและมูลค่าราคาสินค้าที่ชนะประมูล
21
JP total
เอา A + B + C + D + E
F14,325เยน
22
TH total
เอา F คูณเรทเงิน 0.36
H5,157.00บาท โดยมาจากช่อง F คูณด้วยเรทเงินของบัญชีท่าน
23
ค่าขนส่งจากญี่ปุ่นมาไทย
24
800 - 900 บาท / KGI1,350บาท สมมุติสินค้าชิ้นนี้มี นน. 1.5 kg (เราคิดน้ำหนักขั้นต่ำที่ 0.5 kg และปัดเศษน้ำหนักทุกๆ 0.25g**)
25
(**รวมค่าภาษีขาเข้าแล้ว)
แล้วแต่ระดับบัญชีของลูกค้า ในที่นี้ตามตัวอย่างคือบัญชี M ค่านน.+ภาษี = 900 บาทต่อ KG
26
ค่าส่ง EMS ในไทย(ถ้ามี)
J97.5
บาท สมมุติว่ามีโดยทางเราคิดที่กิโลละ 65 บาท (หรือสามารถสะดวกมารับเองได้ที่ MRT หัวลำโพง)
27
ยอดสุทธิที่ต้องชำระ
H+I+J6,604.50
บาท เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแจ้งโอน ทางเราจะส่งสินค้าทันที**
28
3 รอทางเราจะแจ้งบิลเพื่อชำระเงินทั้งหมดครั้งเดียว ทันทีที่ของถึงเมืองไทย**
http://www.jbuybid.com
29
http://www.bidjp.com
30
ระยะเวลา / วัน
https://www.facebook.com/jbuybid
31
ชนะประมูล-จ่ายเงิน-ของถึงโกดังเราที่ญี่ปุ่น3-7 วัน
080-9880989 line 1 : @jbuybid
line 2 : itd888
32
จากโกดังญี่ปุ่น-ถึงโกดังเราที่ไทย2-3 วันBBL
ธนาคารกรุงเทพ 139-087-8849 คุณอิทธิดิษฐ์ เลิศบริบูรณ์กุล
33
ขนส่งไทย-ประตูบ้านท่าน
2-5 วันKBANK
ธนาคารกสิกรไทย 767-226-0811 คุณอิทธิดิษฐ์ เลิศบริบูรณ์กุล
34
ระยะโดยรวมประมาณ7-15 วัน +-TBANK
ธนาคารธนชาติ 098-604-0704 คุณอิทธิดิษฐ์ เลิศบริบูรณ์กุล
35
update 10/11/2017
36
37
หมายเหตุ : - เงินค้ำประกันการเปิดบัญชี ให้คงไว้เสมอเพื่อรักษาสถานะบัญชี และหากมีการแจ้งยกเลิกบัญชี ทางเราจะคืนเงินประกันดังกล่าวภายใน 3-7 วัน**
38
- เศษของน้ำหนักส่วนที่เกินปัดขึ้นที่ละ 0.25kg**
39
ตัวอย่างบิลลูกค้าจริง
40
JBuyBid.com by Mr.huntz tomo
41
CUSTOMER LINE :Wiwat
42
Add :คุณวิวัฒน์ โอวรรณกุล
43
32/137 หมู่บ้านปริชาต ซอย6 ม.1
44
ตำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
45
DATE :23/12/2558
YJ-01-081803-4051
46
ITEMIDราคาสินค้าภาษีร้านค้าค่าขนส่ง JPค่าโอนเงิน
ค่าดำเนินการ 1-5%
รวมค่าสินค้า
Exchange
ราคาสินค้า
47
(YEN)8% (YEN)(YEN)(YEN)
หรือขั้นต่ำ 500 เยน
(YEN)Rate(บาท)
48
1
49
e17404130512500¥0.00700¥500.00¥625143250.36฿5,157.00
50
51
52
ยอดสินค้า฿5,157.00
53
ค่าขนส่งแอร์ญี่ปุ่นมาไทย 1.5 KG฿1,350.00
54
ค่า EMS ในไทย฿97.50
55
รวมยอดที่ต้องชำระ฿6,604.50
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100