ABCDEFGHIJKLMNO
1
LAPORAN NILAI TUGAS MATERI VIDEO PEMBELAJARAN 1
2
SISWA-SISWI SMPIT GAMEEL AKHLAQ
3
TAHUN AJARAN 2020/2021
4
5
Kelas : 7A
6
NO NAMA JENIS KELAMINNILAI TUGAS PENGETAHUAN (P) DAN NILAI KETERAMPILAN (K)
7
PA BPPKNB.INDONESIAMATEMATIKAIPAIPSB.INGGRIS SENI BUDAYA PJOKB.SUNDAB.ARAB BK
8
kkm : 76KKM:76
9
1ADI PUTRA NUGRAHAL9078857676808985838510090
10
2AFFAN ISKANDARL9180807676858280768510090
11
3AJIDAN DWI PUTRAL92788510080808976838510090
12
4AKBAR ICHAN SAPTOMO L9085859076857680828510090
13
5ARKAN TAUFIQURAHMANL8185857676857676838510090
14
6BACHARUDDIN YUSUF ILHAML8086807676857680838510090
15
7BILLAL CHANDRA HIDAYATL849080100100858076848510090
16
8BINTANG ADI SAPUTRAL8578807676857678838510090
17
9DEFAZLI DZAKI ZL8080807676788276808310090
18
10DEVAN AULIA YUSMANL86868510076808280828510090
19
11DUTA DANAR SAMBARAL8986859080859485838510090
20
12FARSYA GHAZYARISYA DHAWYL898785907685947780859090
21
13HADYANT SYAMSI WIRYAWANL87909080100809485828510090
22
14HAMAS RAFAIRUZ ZABRANL89809010077808980808510090
23
15HILMI ALIL858080767680768083859090
24
16M. FARREL ADHITAMAL868680907680827683857690
25
17M. ZAKI ZAIDAN AL-FAQIHL89858010076857685838510090
26
18MATTHEW TODI ABIYYU RAFIL868690767680807782859090
27
19MAULANA DZIKRI W.L847880808085767684857690
28
20MOHAMMAD ALFATHONI FAIROUZDIAZL85909090100908985828510090
29
21MUHAMAD RAFI RAMADANIL8580857776807690838510090
30
22MUHAMMAD BILAL WITYAPUTRAL89787610076908980838510090
31
23MUHAMMAD DAFFA FATURRAHMANL90869090100858085828510090
32
24MUHAMMAD FAUZAN FADHLUL RAHMANL9278908076857680848510090
33
25MUHAMMAD HAFIZH ALFI NUR HIDAYATL91808080100858580828510090
34
26MUHAMMAD HAIKAL FAZAL837887807685768083857690
35
27NAZMI GALANG MAHENDRAL858680767680767683857690
36
28PANJI PUTRA PANULUHL8985901009080827882857690
37
29RENZO RAFANNO DACHY L9078801007680767683857690
38
30YUSUF SUPRIYADI L888085777685769084859090
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100