Danh sách thủ tục Lãnh sự
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB
1
Tên thủ tục hành chính
Số serie trên
mạng CSDLQG
2
Thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoàiBNG-270979
3
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoàiBNG-270926
4
Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổiBNG-270867
5
Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu), hoặc bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoàiBNG-270863
6
Thủ tục cấp giấy thông hànhBNG-270865
7
Thủ tục cấp giấy miễn thị thựcBNG-270960
8
Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệuBNG-270959
9
Thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoàiBNG-270859
10
Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoàiBNG-270862
11
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt NamBNG-270967
12
Thủ tục đăng ký lại việc khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt NamBNG-270860
13
Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoàiBNG-270848
14
Thủ tục đăng ký lại việc kết hônBNG-270856
15
Thủ tục đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoàiBNG-270855
16
Thủ tục đăng ký lại việc khai tửBNG-270858
17
Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoàiBNG-270973
18
Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoàiBNG-270854
19
Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhauBNG-270853
20
Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoàiBNG-270852
21
Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoàiBNG-270851
22
Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịchBNG-270920
23
Thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt NamBNG-270967
24
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoàiBNG-270847
25
Thủ tục cấp trích lục bản sao các giấy tờ hộ tịchBNG-270974
26
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiBNG-270975
27
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiBNG-270845
28
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiBNG-270843
29
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử)BNG-270844
30
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhậnBNG-270840
31
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bảnBNG-270842
32
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch trong các văn bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoàiBNG-270838
33
Thủ tục công chứng tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịchBNG-270826
34
Thủ tục xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt NamBNG-270825
35
Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt NamBNG-270839
36
Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt NamBNG-270823
37
Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt NamBNG-270822
38
Thị thực điện tử
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100