สถานะการจองห้องพัก.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปข้อมูลการจองที่พัก หอพักในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
ลำดับสถาบัน/มหาวิทยาลัยหอพักประเภทรวม
ห้อง
จำนวนหอพักประเภทรวม
ห้อง
จำนวนหอพักประเภทรวม
ห้อง
จำนวน
3
คนคนคน
4
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอพักแพทย์ฯ
ปรับอากาศ
109436
5
2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลีลาวดี 1
ปรับอากาศ
121484
6
3มหาวิทยาลัยรามคำแหงลีลาวดี 2พัดลม50200
7
4มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลีลาวดี 2พัดลม65260
ราชาวดี 4
ปรับอากาศ
25100
8
5มหาวิทยาลัยทักษิณราชาวดี 3พัดลม50200
9
6
สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย
ราชาวดี 3พัดลม37148
ราชาวดี 4
ปรับอากาศ
936
10
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครราชาวดี 4
ปรับอากาศ
1768
11
8มหาวิทยาลัยแม่โจ้ราชาวดี 4
ปรับอากาศ
37148
12
9มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงราชาวดี 4
ปรับอากาศ
33132
13
10วิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่ราชาวดี 4
ปรับอากาศ
14
14
11มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
24164
ราชาวดี 2(วมว.)
สวัสดิการ
1499
15
12มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
856
ราชาวดี 2(วมว.)
สวัสดิการ
856
16
13มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
1387
ราชาวดี 2(วมว.)
สวัสดิการ
17
17
14มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
423
ราชาวดี 2(วมว.)
สวัสดิการ
14
18
15มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
638
ราชาวดี 2(วมว.)
สวัสดิการ
320
19
16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
536
ราชาวดี 2(วมว.)
สวัสดิการ
210
20
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
214
ราชาวดี 2(วมว.)
สวัสดิการ
17
21
18มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรราชาวดี 3พัดลม1247
22
19มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
532
ลีลาวดี 2
พัดลม728
ราชาวดี 3
พัดลม832
23
20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
ราชาวดี 3พััดลม1560
24
21มหาวิทยาลัยวสงขลานครินทร์ราชพฤกษ์ 2
สวัสดิการ
428
ราชาวดี 2
สวัสดิการ
1498
25
26
ข้อมูล ณ 11 ธ.ค. 2558
27
หอพักรับห้อง
คงเหลือ
ทั้งหมด
28
แพทย์และพยาบาล
1090109
29
ลีลาวดี 11210121
30
ลีลาวดี 21220122
31
ราชาวดี 31220122
32
ราชาวดี 41220122
33
ราชพฤกษ์ 271071
34
ราชาวดี 2441761
35
รวม71117728
36
หมายเหตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเข้าพักที่ หอพักราชาวดี 1 จำนวน 75 ห้อง
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu