ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Akademik Faaliyetler
Hedeflenen/Gerçekleşen
Doç.Dr.İncilay ERDURUDoç.Dr. Ersan ERSOYDoç.Dr. Murat AYDIN
Dr. Öğr.Üyesi Meral GÜNDÜZ
Dr. Öğr.Üyesi Mehtap KARAKOÇ
Dr. Öğr.Üyesi Necla KUDUZ
Arş.Gör. Burcu YÜRÜKtoplam
2
3
• Öğretim Üyesi Başına SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerdeki Makale Sayısı: (Makale Sayısı) / (Toplam Öğretim Üyesi Sayısı)Hedeflenen
4
Gerçekleşen
5
• Öğretim Üyesi Başına SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI ve AHCI Dışındaki İndeksler Tarafından Taranan Dergilerdeki Makale Sayısı: (Makale Sayısı) / (Toplam Öğretim Üyesi Sayısı)Hedeflenen2212
6
Gerçekleşen1
7
• En Yüksek %10’luk Dilimde Atıf Alan Yayın SayısıHedeflenen
8
Gerçekleşen
9
• Atıf PuanıHedeflenen
10
Gerçekleşen30
11
• Yayın Yapılan Dergilerin Bilimsel Yayın Puanı:(Etki Faktörü / Yayın Sayısı)Hedeflenen25
12
Gerçekleşen
13
• Birim Tarafından Periyodik Olarak Yayınlanan Akademik Dergi SayısıHedeflenen
14
Gerçekleşen
15
• Birim Tarafından Yayınlanan ve İndekslerde Taranan Dergi SayısıHedeflenen
16
Gerçekleşen
17
• Öğretim Üyesi Başına Ulakbim, Tr Dizinde Yer Alan Makale Sayısı:(Makale Sayısı) / (Toplam Öğretim Üyesi Sayısı)Hedeflenen21
18
Gerçekleşen2
19
• Öğretim Elemanı Başına Ulusal Bildiri Sayısı:Hedeflenen
20
Gerçekleşen
21
(Ulusal Sempozyum, Kongre, Konferans Gibi Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Bildiri Sayısı) / (Toplam Öğretim Elemanı Sayısı)Hedeflenen12
22
Gerçekleşen10
23
• Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı (Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Yayın Sayısı) / (Toplam Öğretim Elemanı Sayısı)Hedeflenen1
24
Gerçekleşen
25
• Öğretim Elemanı Başına Uluslararası Sergi/Gösterim vb. Faaliyetlere Katılım Sayısı: (Uluslararası Düzenlenen Sergi/Gösterim vb. Faaliyetlere Katılım Sayısı) / (Toplam Öğretim Elemanı Sayısı)Hedeflenen
26
Gerçekleşen
27
• Düzenlenen Uluslararası Sempozyum, Kongre ve Sanatsal Sergi SayısıHedeflenen
28
Gerçekleşen
29
• Yurt Dışına Araştırma Amacıyla Giden Öğretim Üyesi Oranı:((Yurt Dışına Araştırma Amacıyla Giden Öğretim Üyesi Sayısı) / (Toplam Öğretim Elemanı Sayısı))*100Hedeflenen
30
Gerçekleşen
31
• Ulusal Ödül Sayısı (Bilimsel, Sanatsal ve Tasarım vb.)Hedeflenen
32
Gerçekleşen
33
• Uluslararası Ödül Sayısı (Bilimsel, Sanatsal ve Tasarım vb.)Hedeflenen
34
Gerçekleşen
35
• YÖK, TÜBA, Tübitak Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri SayısıHedeflenen
36
Gerçekleşen
37
• TÜBA ve Tübitak Ödüllü Öğretim Üyesi Sayısı (Tüba Çeviri Ödülü Hariç)Hedeflenen
38
Gerçekleşen
39
• Öğrencilerin Katıldığı Faaliyetlerde Elde Edilen Derece/Ödül Sayısı(Fuar/Festival Müsabaka/Yarışma vb.)Hedeflenen
40
Gerçekleşen
41
• Öğrenci Proje Ekiplerinin Sayısı (Güneş Arabası, Hidromobil, İHA, Elektrikli Araç vb.)Hedeflenen
42
Gerçekleşen
43
• Projeye Dayalı Bitirme Çalışması Oranı (Desteklenen):((Projeye Dayalı Lisans Bitirme Çalışması) / (Toplam Bitirme Çalışması))*100Hedeflenen
44
Gerçekleşen
45
• Projeye Dayalı Lisansüstü Tez Oranı:((Projeye Dayalı Lisansüstü Tez Çalışması (BAP, SANTEZ, Tübitak vb. Kapsamında Yapılmış Lisansüstü Tezler))) / (Tez Aşamasındaki Öğrenci Sayısı))*100Hedeflenen
46
Gerçekleşen
47
• Sanayi İşbirliği ile Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez SayısıHedeflenen
48
Gerçekleşen
49
Kitap/Kitap BölümüHedeflenen21
50
Gerçekleşen2
51
DERİ TEKSTİL VE SERAMİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARHedeflenen
52
Gerçekleşen
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100