Anglicky F3K / Prihlaška F3K (odpovede) : Odpovede z formulára 1