ผลสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.1/16
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รหัสชื่อ-สกุลเลขที่คะแนนสอบ
คะแนนรวม (100)
ห้อง ม.1/16
2
44291เด็กชายกฤตพร มาลา11980ห้อง ม.1/16
3
44292เด็กชายจิตพงษ์ รักษาโสม22485ห้อง ม.1/16
4
44293เด็กชายฐิติภัทร แสงงาม32080ห้อง ม.1/16
5
44294เด็กชายธนาธิป บุญเพ็ง42177ห้อง ม.1/16
6
44295เด็กชายธีร์ธวัช ธงศิลา52280ห้อง ม.1/16
7
44296
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ พรมบ้านสังข์
61976ห้อง ม.1/16
8
44297เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีเกษ71870ห้อง ม.1/16
9
44298เด็กชายฤทธกฤต เวียงบาล82384ห้อง ม.1/16
10
44299เด็กชายวราเทพ สาวิสิทธิ์92070ห้อง ม.1/16
11
44300เด็กชายอัครพล คณะมะ102889ห้อง ม.1/16
12
44302เด็กหญิงณฐพร นามโยธี121870ห้อง ม.1/16
13
44303
เด็กหญิงธีรกานต์ อยู่ยงศิลป์
132180ห้อง ม.1/16
14
44305
เด็กหญิงปณิธ์วดี แก้วจันทรา
152374ห้อง ม.1/16
15
44306
เด็กหญิงปวรัญชน์ พรมรินทร์
162586ห้อง ม.1/16
16
44307เด็กหญิงพรชนิตว์ กุฎฤาษี172386ห้อง ม.1/16
17
44308
เด็กหญิงพรรณวดี โอภาสตระกูล
181971ห้อง ม.1/16
18
44309
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไชยทองยศ
192487ห้อง ม.1/16
19
44310เด็กหญิงมณิสร มูลโพธิ์202990ห้อง ม.1/16
20
44311เด็กชายกฤษดา แสงบุญ11871ห้อง ม.1/16
21
44312เด็กชายชยพล นิลสา21973ห้อง ม.1/16
22
44313
เด็กชายดนัยธนธรณ์ เสรีวุฒิชัย
31460ห้อง ม.1/16
23
44314เด็กชายแทนกาย คำพิชิต42072ห้อง ม.1/16
24
44315เด็กชายธงชัย จิรธรรมกูล52283ห้อง ม.1/16
25
44316เด็กชายปรเมษฐ์ วงศ์มาศ62277ห้อง ม.1/16
26
44317เด็กชายพุฒิพงศ์ หงษา72072ห้อง ม.1/16
27
44318
เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองประดับเพชร
82384ห้อง ม.1/16
28
44319
เด็กหญิงจิตติยาภรณ์ รัตนบุรมย์
92382ห้อง ม.1/16
29
44320
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พงษ์ศรี
102480ห้อง ม.1/16
30
44321เด็กหญิงชลิดา นามโส112276ห้อง ม.1/16
31
44322เด็กหญิงณัฐชา อุตรินทร์121980ห้อง ม.1/16
32
44323เด็กหญิงดลพาห์ ภูสอดเงิน131870ห้อง ม.1/16
33
44324เด็กหญิงธนิศรา ศักดิ์ศรี142581ห้อง ม.1/16
34
44325
เด็กหญิงธรรมสิริ ธรรมทินโน
152282ห้อง ม.1/16
35
44326
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง โสภณสิริ
162489ห้อง ม.1/16
36
44327เด็กหญิงภคพร อิ่มรัง171980ห้อง ม.1/16
37
44328
เด็กหญิงแม่น้ำ เนื่องไชยยศ
182790ห้อง ม.1/16
38
44329เด็กหญิงวันวิสาข์ พลขันธ์192677ห้อง ม.1/16
39
44330เด็กหญิงอริสา สิกขะโต202585ห้อง ม.1/16
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1/16
1/15