รายงานข้อมูลเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ศึกษาอยู่นอกระบบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
รายงานข้อมูลเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ศึกษาอยู่นอกระบบ ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
2
ตามแผนด้านการป้องกันยาเสพติด ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3
จุดเน้น : การส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กปฐมวัย และป้องกันเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีความเสี่ยงของปัญหา
4
1.2 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
5
6
ที่กศน.อำเภอปีการศึกษา พ.ศ.2563 (ข้อมูลภาคเรียนที่ 2/2562)
7
(อายุระหว่าง 15-25 ปี)เด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดความต้องการของเยาวชนนอกสถานศึกษา
8
ประถมม.ต้นม.ปลายรวมศึกษาต่อฝึกอาชีพหางานทำ
กีฬา/นันทนาการ
รวม
9
1กศน.อำเภอเมืองชัยนาท61482103640364000364
10
2กศน.อำเภอมโนรมย์613919433901285213524339
11
3กศน.อำเภอวัดสิงห์131743155020502000502
12
4กศน.อำเภอสรรพยา51232163440344000344
13
5กศน.อำเภอสรรคบุรี1583324900500000500
14
6กศน.อำเภอหันคา51884206130613000613
15
7กศน.อำเภอหนองมะโมง49617227201153511012272
16
8กศน.อำเภอเนินขาม118416926401122711510264
17
รวมทั้งสิ้น5011102028318802678114360463198
18
19
หมายเหตุ : ขอให้แจ้งข้อมูลให้ตรงกับระบบ itw
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
/
100
Loading...