รายงานข้อมูลเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 16-25 ปี ที่ศึกษาอยู่นอกระบบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
รายงานข้อมูลเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 16-25 ปี ที่ศึกษาอยู่นอกระบบ ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
2
ตามแผนด้านการป้องกันยาเสพติด ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3
จุดเน้น : การส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กปฐมวัย และป้องกันเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีความเสี่ยงของปัญหา
4
1.2 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
5
6
ที่กศน.อำเภอปีการศึกษา พ.ศ.2562 (ข้อมูลภาคเรียนที่ 2/2561) อายุระหว่าง 16-25 ปี
7
(อายุระหว่าง 16-25 ปี)เด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดความต้องการของเยาวชนนอกสถานศึกษา
8
ประถมม.ต้นม.ปลายรวมศึกษาต่อฝึกอาชีพหางานทำ
กีฬา/นันทนาการ
รวม
9
1กศน.อำเภอเมืองชัยนาท23153199375028223700375
10
2กศน.อำเภอมโนรมย์91781783650243122365
11
3กศน.อำเภอวัดสิงห์171563124850130582907485
12
4กศน.อำเภอสรรพยา6932193180143281452318
13
5กศน.อำเภอสรรคบุรี614827943309740296433
14
6กศน.อำเภอหันคา617437255201829724627552
15
7กศน.อำเภอหนองมะโมง291193286085351615286
16
8กศน.อำเภอเนินขาม129716327207921172272
17
รวมทั้งสิ้น81109019153086012413021502413086
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...