แบบตอบรับแจ้งจำนวนงานแสดงผลงานการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยฯ ปี 2561 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลา
ชื่อโรงเรียน
ชื่อ-สกุลผู้ส่งข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่งข้อมูล
ฝ่ายบริหารชาย (คน)ฝ่ายบริหารหญิง (คน)ครูชาย (คน)ครูหญิง (คน)นักเรียนชาย(คน)นักเรียนหญิง(คน)พนักงานขับรถ(คน)การเข้าพัก
จำนวนครูชายที่ต้องการเข้าพัก(คน)
จำนวนครูหญิงที่ต้องการเข้าพัก(คน)
จำนวนนักเรียนชายที่ต้องการเข้าพัก(คน)
จำนวนนักเรียนหญิงที่ต้องการเข้าพัก(คน)
จำนวนพนักงานขับรถที่ต้องการเข้าพัก(คน)
อาหารไทยสำหรับครู (คน)
อาหารอิสลามสำหรับครู (คน)
อาหารมังสะวิรัติสำหรับครู (คน)
จำนวนผู้ส่งผลงาน [วิทยาศาตร์]
จำนวนผู้ส่งผลงาน [คณิตศาสตร์]
จำนวนผู้ส่งผลงาน [ภาษาไทย]
จำนวนผู้ส่งผลงาน [สังคมศึกษา]
จำนวนผู้ส่งผลงาน [สุขศึกษาและพละศึกษา]
จำนวนผู้ส่งผลงาน [ภาษาต่างประเทศ]
จำนวนผู้ส่งผลงาน [การงานอาชีพฯ]
จำนวนผู้ส่งผลงาน [ศิลปะ]
จำนวนผู้ส่งผลงาน [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]
3
1กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีนายสุทธิ สีทอง8455114482-6612252
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
--1225-16--1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ
4
2กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นางสาวนิตยา น้อยนันท์
899571818202914465
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
111446018001 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ1 เรื่อง
5
3กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ
945130348304621253
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
112125313001 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ
6
4กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่นางธีติมา มูรติการ896463948125717602
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
221760-6915-1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ2 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอ
7
5กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์นางคิณธนา พุ่มศรี8685843390221012281
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
011228015001 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอ
8
6กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี
87015957961152051671
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
115167025001 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง
9
7กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
นางวรรณชุรีย์​ เกิดมงคล
867879236115720451
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
112045-10--1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอ1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ
10
8
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดสกลนคร
นายวชิราวุธ ปานพรม08-7225-5606205514311
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
32143118001 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอ
11
9กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
นายเกรียงศักดิ์ ทองนพคุณ
936068545-12543871
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
224387-8ไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอ
12
10
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย
89811951532--38673
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
223867---1ไม่มีผู้นำเสนอ2 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอ
13
1/8/2018, 9:58:35กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ
94513034820
ประสงค์จะเข้าพักในโรงเรียน (กรอกข้อมูลข้อต่อไป)
1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอไม่มีผู้นำเสนอ1 เรื่อง1 เรื่อง1 เรื่องไม่มีผู้นำเสนอ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu