SEÅ Register pers_ämnen..xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEF
1
ÄmnesordSid
2
Abel, Ulf (1931- )
1985:197;1993:230;1997:213
3
Abrahamsson, Åke (1939- ),
antikvarie
1991/92:166,187;1995:190;1996:46,147-165förf.,239;1997:57-
66förf.,213,242;1998:161-172förf.,189,213;1999:171-199förf.,
240;2000:13-34förf.,199-209förf.,212,217,227,246;2001:209-
226förf.;2002:126,251-266förf.,304
4
Adamson, Christer 1994:175
5
Adelcrantz, Carl Fredrik
(1716-1796), arkitekt
1920:147;1922:51;1923:12,140,155,157,161f,167;1924:82ff,87,
89ff;1925:90;1926:130;1930:85,87,91,93,98,112,153ff;1932:69;
1936:75;1940:33ff,45f;1941:48;1942:163;1945:81;1949:95,97ff,
105f,110ff,114,117ff,121ff,126f,132,136ff,150;1950:25;1952:25;
1964:43f,56,69,71,73,77;1966:27,33,39;1969:181;1970:78;1971:
38;1974:126,140;1979:53;1980:166;1982:94;1983:84;1990:35;
1994:70;1997:90,214;2001:73,126
6
Adelsköld, Elise (1910-
1999), bibliotekarie
1985:194;1993:229
7
Adelswärd, Gösta (1913-
1997)
1993:231
8
Adestedt, Björn
1994:174f
9
Adlerbeth, Gudmund Jöran
(1751-1818), skald
g m Karin Ridderborg
1942:148,159;1949:136;1969:161;1994:89,94f,102,104
10
Adlercreutz, Magnus
(1930- )
1965:167;1966:177;1967:225f;1968:228;1969:234;1970:209;
1974:207;1991/92:175,195
11
Adolf Fredrik (1710-1771),
kung
g m Lovisa Ulrika av
Preussen
1907:54,97;1908:47,60,75,81;1909:114f;1910:101;1911:81,85;
1912:134,1916:179;1918:97;1920:146;1923:5,8,21;1925:84,151,
154;1926:46;1927:20,27;1928:27;1930:125,133,135;1931:135;
1932:65;1936:27,30f,43;1937:122;1938:138;1940:26;1951:108;
1952:23;1966:20f,25,27;1972:172,174;1977:59,65,69;1979:50;
1986:90;1989:63,65;1994:16,43f,53,64,119;1995:133,158;1997:
48,138;1999:143,150,153,162f;2002:185f,233,235
12
Adolphson, Per B (1945- ),
fotograf
1991/92:166;1998:175;2002:273
13
Adrup, Karl Anders (1921-
1994)
1991/92:171
14
Agdler, Per-Anders (1953- )
1993:229
15
Ahlqvist, auktionsmäklare
1994:136
16
Ahlstedt, Valter (1908- ),
bibliotekarie
1991/92:166
17
Ahlund, Mikael (1959- )1994:175
18
Ahnfelt, Arvid (1845-1890),
publicist
1907:52;1942:81,119;1957:116;1961:133;1994:104
19
Ahnlund, Nils (1889-1957),
historiker
1925:119;1928:141f,180;1930:187;1931:185;1932:72,176;1933:
201f;1934:213;1935:145;1936:141;1937:202,205;1938:208f;
1939:212;1940:50,103,202,204;1941:10f,15f,94,199;1942:237;
1943:82,194;1944:68,198;1945:169,185,210;1946:18,42,195;
1947:22,26,28,30ff,37,43f,172;1948:140;1949:36,38,48,174;
1950:173,175;1951:9-42förf.,166,175f;1952:9-18förf.,152;1953:9-
16förf.,30,152;1954:9,147;1955:188f;1956:155;1957:*8,9ff,12ff,
16f,25,158;1958:74ff,163ff;1959:150;1960:116;1961:37;1962:23,
25,28,50f;1966:83;1967:58;1969:62;1974:141,144;1975:130;
1978:10;1980:26;1983:30,48,51f;1984:31f;1985:76;1986:68;
1988:149;1989:13ff,20,23f,40,42;1993:104,128,154,184,194,196;
1994:54;1999:39,63;2001:186,205;2002:60,73f
20
Ajkay, Anna von (1925- )
1969:226;1974:207;1977:99;1979:170;1983:106;1985:95-
116förf.,198,224;1987:207;1989:186;1990:174;1991/92:167,169;
2001:126
21
Albert målare
Se Albertus pictor
22
Albertson, Helen (1953- )
1991/92:172
23
Albertus pictor (ca 1445-
1509), kyrkomålare
1917:73;1929:182;1961:180;1968:58,64ff;1984:10f,14,16,20,33,
36;1987:204;1993:203f,210,212ff,220,238,258;1994:177;1999:
238;2001:24
24
Albrekt av Mecklenburg
(ca1340-1412), kung
1911:54;1912:183,185;1913:34;1929:140,146;1945:150;1947:
21f,26,31,33,36ff,41,45f;1960:29;1980:50;1989:12ff,21;1993:47ff,
125,138ff,151;1999:27;2002:55
25
Alfredson, Hans (1931-),
författare
1974:10;1978:88;1993:238;1996:209
26
Allberg, Jan (1934- )
1986:173;1987:188;1988:191;1989:178;1990:174;1991/92:169;
1993:231;1994:178
27
Al(l)e(n)brant, Degenerd
(1419), tysk rådman
1993:194
28
Alm, Göran (1945- )
1979:179;1993:230;1995:192;1996:211;1998:190;2001:242
29
Almfelt, Lorens Peter (1739-
1807), överste
1994:90
30
Almgren, Gerd (1925- )1991/92:172;2000:114
31
Almgren, Hans Gustav
1994:17,39f
32
Alström(er), Jonas (1685-
1761), industriman
g m Margareta Classon
g m Hedvig El. Paulin
1904:61,100;1905:110;1911:71;1920:159;1921:44;1967:89,101,
127;1994:14
33
Alströmer, Patrick (1733-
1804), kommerseråd,
landshövding
1903:54;1916:179;1926:13;1927:50;1972:22;1994:95
34
Améen, Gustaf (1864-1949),
arkitekt
1904:146;1905:124;1906:124;1907:118,129;1909:138;1910:139;
1929:26;1958:126;1977:107;1981:20;1994:58;1995:97
35
Amelin, Olov (1960- )1991/92:176;1994:182
36
Anckarström, Jacob Johan
(1762-1792), kapten
1916:177ff;1917:123;1938:149;1949:148;1970:58;1972:*32,33;
1977:19;1987:31;1994:76,95,124
37
Ancker, Barbro
1980:142;1981:158;1994:178
38
Ancker, Bo (1924-1997),
redaktör
1968:204f;1969:205,207;1970:182;1971:229;1972:182f;1974:
199;1975:175;1976:179f;1977:162ff,175;1978:183ff;1979:151-
156förf.,159f,181;1980:133-142förf.,158,178;1981:153-158förf.,
172,181,198;1982:141-148förf.,164,180;1983:177-186förf.,196,
214;1984:195;1985:203;1986:178;1989:175;1994:178;1997:216;
2001:190,195
39
Anckers, Kerstin (1931- ),
kalligraf
1993:34,37
40
Anderberg, Axel (1860-
1937), arkitekt
1904:128;1906:104,124;1907:129;1972:70;1983:121;1989:107;
1990:35;1995:27,103
41
Andersson Palm, Lennart
(1947- )
1993:231
42
Andersson, Aron (1919-
1984) konsthistoriker
1993:220
43
Andersson, Birger (1947- )
1995:45
44
Andersson, Fred,
dragspelare
1991/92:186
45
Andersson, Gunder (1943- ),
författare
1983:180;1986:173;1989:177;1991/92:169
46
Andersson, Henrik O
(1939- ), professor
1979:44;1980:157;1981:66;1982:90;1988:182;1989:176;1990:
*178,179f,185,189;1991/92:173;1993:237;1994:183;1995:197;
1996:219;1997:223;1998:188;1999:212;2000:224;2001:238;
2002:278
47
Andersson, Hjördis (1961- )
1993:234
48
Andersson, Karin (1937- )
1989:74;1994:176
49
Andersson, Lars (1448),
rådman
1993:190
50
Andersson, Lars G (1934- ),
bibliotekarie
1993:229
51
Andersson, Per1994:182
52
Andersson, Stina, fotograf
1993:247
53
Andersson, Åke (1936- ),
professor
1988:107;1991/92:36
54
Anderzon, Kjell (1950- )
1991/92:170;1994:180;1998:182;1999:207
55
Andreas diekn (1419)1993:194
56
Andrén, Erik (1904-1984),
kulturhistoriker
1948:80;1966:50;1970:19-27förf.;1972/73:71-86förf.;1984:66;
1989:103;1994:40;1999:143,170
57
Ankarcrona, Anita (1941- ),
fil dr
1990:170;1991/92:176;2000:104
58
Ankarcrona, Theodor (1687-
1750), amiral
1971:67;1994:14,28,33
59
Annerstedt, Daniel (1721-
1771), professor
1994:110ff,127
60
Apajalahti, Hannu
1994:127
61
Apiarie, Hans Karl, fabrikör
1910:71f;1922:121;1994:92
62
Bomblen, Arendt van (1419)
myntmästare
1993:140
63
Arfvidsson, Jocke (1951- )
1994:176;1996:217
64
Arfvidsson, Uno (1925- )
1994:176
65
Arfwedson, Abraham (1698-
1779), grosshandlare
1929:222;1994:12,27
66
Arfwedson, Anders (1736-
1809), superkarg
1994:31,33
67
Arfwedson, Carl
Christopher (1735-1826),
kommerseråd
g m Catharina Charlotta
von Langenberg
1905:94;1929:222;1937:131,133ff,*135,138ff,142,144f;1955:24;
1990:131;1994:30
68
Arfwedson, Carl Abraham
(1774-1869), direktör vid
ostindiska kompaniet
1929:222;1937:133,145;1994:33
69
Arfwedson, Jacob (1700-
1784), superkarg
1994:27,33
70
Armfelt, Gustaf Mauritz
(1757-1814),
överståthållare
1907:52;1917:111;1932:214;1933:86,90,93,96;1936:124;1949:
167f;1994:94,98f,103;1995:61,93
71
Arvidson, Gunnar (1924- ),
journalist
1993:232
72
Asklund, Erik (1908-1980),
författare
1969:17;1971:155;1972:182;1982:142;1984:131;1987:131ff,
*137,169;1993:232
73
Asplund, Gunnar (1885-
1940), arkitekt
1922:146;1923:222;1934:186,206;1942:206f;1948:121;1953:95,
99;1966:165;1970:125;1972:99;1976:129;1979:149;1982:143,
155;1984:172;1986:179,199;1988:15f;1991/92:168;1993:224;
1994:169;1996:205;1997:205;1998:175;2000:210;2001:43;2002:
273
74
Valdemar Atterdag (ca1315-
1375), kung av Danmark
1922:134;1929:125f,134,147,154;1947:34;1989:12;1993:48,140
75
Britten Austin, Paul (1922- ),
eng översättare
1990:79f;1991/92:167
76
Authén Blom, Grethe
1993:151
77
Johnson, Axel Ax:son (1876-
1958), generalkonsul
1988:166,181;1991/92:169
78
Axelsson, Annika 1993:233
79
Axelsson, Erik (Tott) ( -1481)
g m Elin Gustafsdotter
Sture
1916:15;1993:143
80
Azmier, Rachel G (1943- )
1981:155;1983:184;1993:231;1995:191;1997:215;1998:176
81
Bachtin, Michail (1895-
1975), ry litteraturforskare
1994:126,128
82
Backlund, Lennart
1993:234
83
Bærtling, Olle (1911-1981),
målare
1988:48;1994:176
84
Balck, Viktor (1844-1928),
idrottsledare
1917:129;1920:155;1947:115;1958:21;1962:115,*118;1989:168;
1995:43
85
Barck, J. (1763), apotekare
1938:129,146;1994:133
86
Barlach, Ernst (1870-1938),
ty skulptör
1993:212
87
Barlow, James
1994:180
88
Bartholin, Thomas (1616-
1680)
1988:145,190;1993:81,128
89
Barton, Anna
1994:'45
90
Barton, H Arnold (1929- )
1994:42-54förf.,202
91
Bass, Britt (1934- )
1991/92:172
92
Batori, Ingrid
1993:183f,196
93
Battuta, Ibn (1300-tal)
1991/92:25
94
Bauman, Carl (1758),
klensmed
1936:*29;1994:18
95
Beckmann, Johann
(1700-tal)
1932:188;1994:54
96
Bedoire, Frans (1690-1742),
handelsman
1927:12;1994:10ff,33;2002:217
97
Bedoire, Fredric (1945- ),
professor
1971:41-69förf.;1974:98-104förf.;1975:67;1977:79-99förf.;1979:
44;1980:136;1981:29-66förf.,198;1982:90,163;1986:174;1988:
182,188;1989:176;1990:172,*178,179f,185,189;1991/92:173;
1993:231,237;1994:183;1995:197;1996:219;1997:223;1998:188;
1999:203,212;2000:224;2001:207,238;2002:278
98
Bedoire, Fredrik (ca1710-
1748), köpman
1927:41;1994:32,35
99
Bedoire, Magdalena
(ca1713-1751)
g m Herman Petersen
1911:82;1994:35
100
Behm, Dagmar (1924- ),
advokat
1980:159;1981:173,182;1982:165;1983:197;1984:195;1985:203;
1986:180;1987:194;1988:199;1989:187;1990:183;1991/92:177,
188;1993:239;1994:187;1995:200;1996:223;1997:227;1998:189,
193;1999:213
Loading...