ABCDEFGHIJKL
1
2
WOG ACE - Medical System
3
Bandáže (Bandages)
4
Stav zranění: [P] - parital / částečně obvázáno (částečně krvácí), [B] - bandaged / obvázáno, [S] - stitched / zašito
5
Typ obvazuEfektivnost ošetřeníDoba, po které se může rána otevřítPravděpodobnost znovuotevření rány
6
Obvaz standart.PrůměrnáPrůměrnáPrůměrná
7
Tlakový obvazPrůměrnáVyššíVyšší
8
Elastický obvazVyššíNižšíVyšší
9
Hemostatický obvaz
NižšíVyššíNižší
10
Typy zranění (rozdělení dle krvácení)
11
Nekrvácí > > >PohmožděninaOdřeninaDrtivá ránaBodná ránaTržná ránaŘezná ránaStřelná ránaAvulze> > > Těžké krvácení
12
Autoinjektory (Autoinjectors)Saline, Plasma, Blood Bag (IVs)
13
MorfinPotlačuje bolest a snižuje srdeční činnost (působí 30 minut, 3x za sebou = zástava).Všechny tři doplňují krev / zvyšují krevní tlak (blood pressure).
14
AdrenalinZvyšuje srdeční činnost a šanci na probuzení se z komatu (2 minuty, 5x za sebou = zástava).Jsou tři velikosti: 250 ml, 500 ml a 1000 ml.
15
AdenosinSnižuje/stabilizuje srdeční puls (2 minuty, 3x za sebou = zástava).Fatální ztráta krve -> min 2000 ml, velká ztráta krve -> min 1000 ml
16
Srdeční puls (Heart Rate)Krevní tlak (Blood Pressure)
17
Přesná hodnotaOdhadPřesná hodnotaOdhad
18
0Bez pulsu (srdeční zástava)0-20Minimální (fatální ztráta krve / vykrvácel)
19
45 a nížšíNízký20-100Nízký (ztratil hodně krve)
20
46-119Normální100-160Normální
21
120 a víceVysoký160 a víceVysoký
22
Srdeční zástava (Cardiac Arrest)Chirurgická sada (Surgical Kit)
23
Nastává při: tlak < 40 a puls > 190, nebo tlak > 145 a puls > 150.Slouží k zašití ran -> zastavuje znovuotevírání ran.
24
Jak předejít zástavě: puls > 180 (Adenosin), puls < 45 (Adrenalin), srdeční zástava (použít pouze CPR).Lze použít pouze pokud pacient nekrvácí.
25
Škrtidlo (Tourniquet)Osobní lékárnička (PAK)
26
Okamžitě zastavuje krvácení, ale neošetřuje zranění.Kompletní pomoc - plně ošetří všechny rány / zloměniny, doplňuje krevní tlak, odstraňuje všechny negativní účinky.
27
Při delším nošení způsobuje bolesti, lze použít pouze na končetiny.Lze použít pouze pokud jste u medického střediska a pacient je stabilizován (nekrvácí a je při vědomí).
28
Dlaha (Splint)-
29
Používá se pro základní ošetření zlomenin. Neošetřené zlomeniny zpomalují běh / znepřesňují míření.-
30
31
Pokud nejste medik, nemůžete používat PAK, chirurgickou sadu, IVs a vidět přesné hodnoty.
32
ACE - wiki
33
https://ace3mod.com/wiki/feature/medical-system.html
34
35
MOR - Treatment Procedure
36
1. Zastavit krvácení - ideálně použít škrtidla a poté obvázat místa, na která nabyla aplikována škrtidla.
37
2. Po obvázání všech zranění sundat škrtidla. (neaplikujte autoinjectory a IVs na zaškrcené končetiny!)
38
3. Zkontrolovat srdeční činnost, dle potřeby použít adrenalin / adenosin / CPR (autoinjektory nemají žádný efekt při zástavě srdce a CPR nefunguje při fatální ztrátě krve).
39
4. Aplikovat dlahy na případné zlomeniny.
40
5. V případě bolestí aplikovat morfin. (pouze pokud je pacient při vědomí)
41
6. V případě potřeby zavolat medika, který zašije zraněnému rány. (předcházení znovuotevření rány)
42
7. Zkontrolovat krevní tlak a v případě nedostatku krve zavolat medika, který krev doplní.
43
8. Medik může pacienta kompletně vyléčit aplikací PAK. (pouze pokud je pacient poblíž medického zařízení / vozidla)
44
45
46
47
48
49