ABCDEFGHIJKLMN
1
Stretchová fólia – prevod hmotnosť/micron
2
3
4
Šírka fólieHrúbka fólie v mic101213151719202122232425
5
500 mmHmotnosť 10bm/g4655606978879296101107110115
6
7
8
9
10
11
12
Stretchová fólia – výpočet skutočne dodaných metrov na rolke a výpočet reálnej ceny za meter fólie
13
14
15
- odvážime celú rolku fólie
16
- odvážime prázdnu dutinku
17
- odmeriame a odvážime 10m fólie v nenapnutom stave
18
- získané údaje doplníme do vyznačených políčok v tabuľke a zistíme, koľko bežných metrov fólie je v jednej rolke
19
- doplníme cenu za rolku a zistíme cenu za 1 meter fólie
20
21
Hmotnosť celej rolky v gramoch-Hmotnosť dutinky v gramoch=Čistá hmotnosť fólie
22
3000-700,00=2300
23
Čistá hmotnosť fólie:Hmotnosť 10m v gramoch=Počet metrov na rolke
24
2300:92,00=250,00
25
Cena za rolku:Skutočný počet metrov=Cena za 1meter
26
5,5:250=0,0220
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100